+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Technologie

Na této stránce jsou představeny špičkové technologie strunové dopravy, které jsou určeny k pokrytí mezikontinentálních vzdáleností. Mohou být použity jak pro městskou dopravu, tak i pro přepravu nákladů a osob v horských oblastech.

Technologie

Vysokorychlostní doprava

Vysokorychlostní dopravní systém druhé (nadzemní) úrovně je určen pro realizaci nákladní a osobní dopravy mezi městy, oblastmi a regiony v rámci jedné země, stejně jako pro efektivní dopravní spojení mezi zeměmi jednoho kontinentu a mezikontinentální přepravy osob a nákladu.

Více informací


Městská návěsná doprava

Městská návěsná doprava SkyWay zajišťuje vysokorychlostní nadzemní dopravu osob a nákladů, která se vyznačuje bezpečností, vysokým objemem dopravy, ekologičností. Městská návěsná doprava SkyWay je doprava budoucnosti.
Vysokorychlostní nadzemní doprava osob a nákladu:
 • v městské zástavbě,
 • mezi sousedícími městy,
 • mezi městy a letišti,
 • mezi městem a předměstím.

Městská závěsná doprava

Městská závěsná doprava je inovativní způsob přepravy, umožňující vysokorychlostní přepravu nákladů a osob, která vede k významnému snížení stavebních nákladů. A to zejména díky menším plochám záboru pozemků pro potřeby trasy a infrastruktury na rozdíl od současného městského dopravního systému, (tunelů, nadjezdů, mostů, víceúrovňových křižovatek, nadzemních a podzemních přechodů pro pěší). Snížení potřeby zdrojů strunovo kolejové estakády ve srovnání s tradičními estakádami s pevnou vozovkou ve městě i mimo něj. Absence nutnosti zpevňovat nestabilní podloží a zarovnávat členitý terén v složitých klimatických a geografických podmínkách.

Nákladní návěsná doprava

Poskytuje výrazné snížení investičních nákladů na výstavbu, díky těmto faktorům:
 • snížení výměry pozemků, vyčleněných pro trať a infrastrukturu;
 • vyloučení výkopů, náspů, mostů, tunelů, nadjezdů, vodních propustí, víceúrovňových křižovatek;
 • není třeba zpevňovat podloží s nízkou pevností, vyrovnávat terén, překonávat složité klimatické podmínky;
 • menší zdrojová náročnost strunovo kolejového systému v porovnání s dosavadními dopravními estakádami.

Více informací


Nákladní závěsná doprava

Závěsná doprava najde uplatnění v různých oblastech výroby. Dopravní souprava je schopna přepravovat nejrůznější náklady:
 • sypké (ruda, kamenná drť, uhlí, štěrk, oblázky, skrývka, písek, a jiné),
 • kapalné (ropa, chemické a ropné produkty, asfalt, přírodní vysoce kvalitní pitná voda, zkapalněné plyny a jiné),
 • kusové (kulatina a řezivo, výrobky z oceli, kontejnery, objemné průmyslové náklady, a jiné),
 • speciální (průmyslový a domovní odpad, a jiné).

Více informací


Námořní přístav SDY

Námořní přístavy SDY vyžadují mnohem nižší náklady než jakákoliv jiná technologie. Mimo jiné SDY značně usnadní nástup cestujících na osobní lodě a zjednoduší překládání a přepravu:
 • sypkých látek (kamenná drť, uhlí, písek, ruda, a jiné);
 • ropných produktů a ropy;
 • kontejnerů.

Více informací


Developerské projekty

Rozvojové projekty SDY představují inovativní projekty komplexních stavebních konstrukcí a jejich jednotlivých prvků, které jsou založeny na využití strunových technologií:
 • silniční mosty;
 • železniční mosty;
 • mosty pro pěší a nadjezdy;
 • výškové budovy s použitím vakuového skla;
 • startovací a přistávací dráhy letišť.

Více informací


Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital