+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Rozvojové projekty

Rozvojové projekty SDY představují inovativní projekty plných stavebních konstrukcí a jejich jednotlivých prvků, které jsou založeny na využití strunových technologií.

Rozvojové projekty

Rozvojové projekty SDY představují inovativní projekty plných stavebních konstrukcí a jejich jednotlivých prvků, které jsou založeny na využití strunových technologií:

 • silniční mosty,
 • železniční mosty,
 • mosty pro pěší a nadjezdy,
 • výškové budovy s použitím vakuového skla,
 • letištní dráhy.

Oblast využití infrastrukturního klastru:

 • Zástavba a osídlení volných území v okolí měst.
 • Tvorba městských sídel jen pro vnitřní pěší dopravu.
 • Osvojení oblastí vhodných pro příjemný život, ale těžko dostupných, které člověk dosud neobydlel – hory, tajga, džungle, oázy, mořské mělčiny, přírodní a uměle vytvořené ostrovy a jiné.
 • Propojení sídlišť s městy, a navzájem mezi sebou výškovými trasami SDY, s následnou tvorbou:
  • předměstí,
  • lineárních měst,
  • velkoměst, složených z lineárních měst, rozmístěných v šachovnicovém vzoru.

 


Základní vlastnosti:

 • Přesedání cestujících na osobní lodě.
 • Překládka průmyslových nákladů z dopravní soupravy:
 • sypkých materiálů (štěrk, uhlí, písek, ruda, a jiné) na lodě,
 • převážející sypký materiál, ropných produktů a ropy do tankerů,
 • kontejnerů na kontejnerové lodě.

Konkurenční výhody

 • Kompletní bezpečnost a vysoký komfort pro život lidí, které jsou zajištěny následujícími faktory:
  • absence automobilové a jakékoli jiné pozemní dopravy,
  • v rámci klastrů pěší nebo cyklistická doprava občanů,
  • pěší dostupnost nákupního a zábavního centra, propojeného se stanicí závěsné SDY,
  • absence dopravních zácp, dopravního hluku, znečištění ovzduší,
  • absence nadzemních a podzemních přechodů.
 • Dopravní dostupnost ostatních klastrů velkoměsta (20-25 minut jízdy městskou SDY).
 • Snížení nákladů na výstavbu sídlišť/klastrů, z důvodu:
  • absence drahých vozovek pro automobily a podzemního metra,
  • snížení počtu podlaží budov,
  • zlevnění inženýrských sítí a zjednodušení systémů zásobování energií.
 • Snížení nákladů na ubytování ve městě klastrového typu díky těmto faktorům:
  • zlevnění inženýrské a dopravní infrastruktury,
  • menší plocha pozemků pro výstavbu,
  • snížení nákladů za komunální služby,
  • zkvalitnění dopravní logistiky.
 • Zlepšení zdraví a celkové kvality života obyvatel.

Ekologičnost

 • Život mimo «betonovou džungli», v přirozeném prostředí.
 • Ovzduší neznečištěné automobilovou dopravou.
 • Nízká potřeba zdrojů a energie pro dopravní infrastrukturu.
 • Zachování úrodné půdy a na ní rostoucí vegetace na území, přiléhajícím ke klastru.
 • Přirozená ventilace vzduchu.
 • Klastr nenarušuje:
  • reliéf terénu,
  • proudění povrchových a podzemních vod,
  • biogenocenozu a biologickou rozmanitost v místě a na přilehlém území.

Spolehlivost a bezpečnost

 • Vytvoření bezpečného prostředí pro pohodlné a dostupné bydlení.
 • Možnost vytváření malých měst-klastrů pro osoby se zdravotním postižením.
 • Výhody městského klastru:
  • odolnost vůči pohromám, průmyslovým a přírodním katastrofám, epidemiím, diverzím, teroristickým hrozbám, ozbrojeným konfliktům a válkám,
  • malá závislost na včasném dodání produktů denní potřeby, zdrojů a energie,
  • fungování na principu trvale udržitelného rozvoje.
 • Soběstačnost sídel/klastrů, menší závislost na velkoměstech, lepší vzájemné spojení.
 • Velkoměsto vybudované na principu klastrů je strategicky méně nebezpečné z důvodu nemožnosti srocení velkého davu na uzavřeném prostoru na rozdíl od současných monolitických velkoměst.

Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital