+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Mořský přístav SkyWay

Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu námořního přístavu na mělčině za každého počasí a v každém ročním období je jedním z důvodů proč je účelné využití vysokorychlostní dopravy SkyWay.

Mořský přístav SkyWay

Oblast využití:

  • Přesedání cestujících na osobní lodě.
  • Překládka průmyslových nákladů z dopravní soupravy:
    • sypkého materiálu (štěrk, uhlí, písek, ruda, a jiné) na lodě, převážející sypký materiál,
    • ropných produktů a ropy do tankerů,
    • kontejnerů – na kontejnerové lodě.

Hlavní charakteristiky:

Možnost umístění přístavu SDY na mělčině otevřeného moře.
Hloubka vody v přístavu od 20 m.
Vzdálenost přístavu od mořského pobřeží v hranicích i za hranicemi teritoriálních vod, 1-10 km i více.
Roční kapacita tranzitu cestujících přes 1 milion lidí.
Roční objem překládky průmyslového zboží až 250 milionů tun.
Náklady na vybudování přístavu (bez nákladů na přístupovou cestu, nakládkové a vykládkové terminály, dopravní soupravy a infrastrukturu): od 10 milionů USD.

Konkurenční výhody:
Možnost organizovat frontu kotvení v přirozené hloubce moře 20 m a více.
Není potřeba používat drahá volná pobřeží, často se zranitelným ekosystémem.
Snížení stavebních nákladů z důvodu absence:
přístavního mola, nutného pro kotvení lodí, a také pro ochranu pobřežní linie před erozí příboje,
bagrování, tradičně prováděného pro zajištění potřebné hloubky vody přístavu pro přístup nákladních lodí k přístavnímu molu,
umělých přístupových kanálů v pobřežních vodách a v přístavu.

Snížení provozních nákladů prostřednictvím takových faktorů, jako jsou:
zjednodušení vstupu lodí s hlubokým ponorem do přístavu,
zkrácení prostojů lodí kvůli přestupu cestujících a překládky nákladu, minimalizace nákladů potřebných na lodivodní podporu,
zlepšení logistiky při přepravě sypkých materiálů z důvodu změny tradičního schématu: «výskyt – dopravní souprava – vykládka do skladu na břehu – nakládání z pobřežního skladu na jiný dopravní prostředek – doprava na přístavní molo – překládka do podpalubí» na zkrácené schéma «výskyt – dopravní souprava SDY – podpalubí», snížení spotřeby energie a paliva pro překládku, snížení nákladů na zaměstnance a platy díky automatizaci práce spojené s nakládkou a vykládkou, snížení objemu oprav a rekonstrukčních prací.

Výrazné zlepšení kvality sypkého nákladu a zvýšení jeho prodejních cen v důsledku snížení počtu překládek.

Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu mořského přístavu na mělčině za každého počasí a v každém ročním období.


Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital