+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Městská závěsná doprava

Městská závěsná doprava je inovativní způsob přepravy, umožňující vysokorychlostní přepravu nákladů a cestujících, což vede k významnému snížení stavebních nákladů.

Městská závěsná doprava

Oblast použití

Inovativní způsob přepravy, umožňující vysokorychlostní přepravu nákladů a cestujících:

na území města a mezi městy, mezi městem a městským letištěm, přes říční koryta, která procházejí městem.

Hlavní charakteristiky
Dopravní soupravy se na území města i mimo něj mohou pohybovat rychlostí až 150 km/h.

Má vysokou kapacitu:
pro osobní přepravu kolem 100 osob;
při přepravě nákladů a zavazadel až 10 tun.

Sklon závěsná trasy je až 15 % při běžném výkonu, až 30 % při zvláštním výkonu. Vzdálenost dopravy je minimálně 200 km.

Hlavní charakteristika: rychlost pohybu až 150 km/h.

Přepravní kapacita rychlostní městské dopravy na jedné dopravní trase:
až 25 000 cestujících v době dopravní špičky;
až 1000 tun nákladů během 24 hodin.

Náklady na městské rychlostní tratě v městském centru bez nákladů na osobní stanice, dopravní soupravy a infrastrukturu jsou od 1,5 milionu USD/km.

Provozní náklady na rychlostní dopravu v podmínkách města se snižují:
2 krát ve srovnání s náklady na dopravu podzemním metrem,
3 krát ve srovnání s tramvajovou dopravou,
5 krát ve srovnání s jednokolejovou tratí.
Hlavní konkurenční výhody.

Podstatné snížení nákladů na hlavní výstavbu dochází v důsledku objektivních faktorů:

snížení plochy záboru pozemků pro potřeby trasy a infrastruktury v porovnání se stávajícím městským dopravním systémem (tunely, nadjezdy, mosty, víceúrovňové křižovatky, nadzemních a podzemních přechody pro pěší). Snížení potřeby zdrojů strunovo kolejové estakády ve srovnání s tradičními estakádami s pevnou vozovkou ve městě i mimo něj. Absence nutnosti zpevňovat nestabilní podloží a zarovnávat členitý terén v složitých klimatických a geografických podmínkách.

Snížení provozních nákladů se děje cestou snížení nákladů na energie a palivo, na provozní personál a jeho mzdy, na opravy a rekonstrukce, na čistění dopravní struktury od náledí a sněhu v zimním období.

Úspory vyplývající z výše uvedených faktorů vedou k dvojnásobnému snížení výrobních nákladů na vysokorychlostní městskou osobní a nákladní přepravu. Objevuje se možnost šetrného osvojování nových teritorií a osidlovat těžce přístupná místa, jako jsou ostrovy, hory, mořské mělčiny, jejich přeměny v zóny příjemného života obyvatel.

Zvyšuje se bezpečnost cestujících a nákladní dopravy, ve špatných povětrnostních podmínkách nebo v nepříznivém klimatu. Je možné kombinovat dopravní strukturu s komunikačními linkami (z optických vláken, drátů, mobilních a radioreléových), a také s kabelovými a vzdušnými linkami přenosu elektřiny.


Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital