+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Nákladní návěsná doprava

Po nákladní SDY pro přepravu sypkých nákladů s vysokou kapacitou až 100 milionů tun ročně, tedy na úrovni nákladní dopravy Transsibiřské magistrály (nejrušnější železniční tratě v Rusku), je největší poptávka na světových rudných a uhelných trzích.

Nákladní návěsná doprava

Pro využití ve velkém měřítku po celém světě, musí být multifunkční nákladní dopravní systém, určený pro přepravu sypkých nákladů, který je založen na UST, certifikován v nejbližších 2 až 2,5 letech a předveden potenciálním zákazníkům v jeho 4. generaci.


 

Oblast použití projektu:
těžební a zpracovatelský průmysl,
uhelný a hutní průmysl (přeprava rudy, uhlí, bauxitu, skrývky, atd.),
stavební průmysl (přeprava stavebního písku, písčito štěrkových směsí, štěrku, zeminy, atd.).


 

Po nákladní STY pro přepravu sypkých nákladů s vysokou kapacitou až 100 milionů tun ročně, tedy na úrovni nákladní dopravy Transsibiřské magistrály (nejrušnější železniční tratě v Rusku), je největší poptávka na světových rudných a uhelných trzích. Pro certifikace tohoto infrastrukturního projektu, je nutné postavit testovací trasu dlouhou 1-2 km, založit konstrukční kancelář (R&D Centrum) se zkušební výrobou, laboratoří, včetně certifikační pro mezinárodní certifikace, prezentačním i zkušebním zařízením, včetně strunovo kolejové estakády, dopravní soupravy a infrastruktury, tj. automatizovaného nakládacího a vykládacího terminálu, opravárenské dílny, systému zásobování energií, komunikace, automatizovaného řízení, zajištění bezpečnosti atd. S traťovou konstrukcí a podpěrami zkušebního úseku nákladního STY, s kapacitou až 100 milionů tun ročně, mohou být v případě potřeby kombinovány také magistrální plynovody a ropovody, vedení vysokého a nízkého napětí, sdělovací vedení (drátové, z optických vláken, aj.), větrné a solární elektrárny, atd. To umožní ukázat potenciálním zákazníkům multifunkčnost dopravního systému, který takto může mít daleko širší využití jako komunikační systém pro osvojení v současné době těžko dostupných oblastí bohatých na zdroje.

Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital