+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Nákladní závěsná doprava

Nákladní závěsná doprava Yunitského má možnost kombinovat traťovou strukturu a opory se vzdušnými a kabelovými vedeními přenosu elektřiny a komunikačními linkami (drátové, optická vlákna, radioreléové, mobilní).

Nákladní závěsná doprava

Oblast použití:

 • Přeprava sypkých průmyslových nákladů – rudy, uhlí, štěrku, písku, štěrkových směsí a jiné.
 • Přeprava tekutých nákladů – ropy a ropných produktů, bitumenové ropy, chemických výrobků, zkapalněných plynů, vysoce kvalitní přírodní pitné vody a jiné.
 • Přeprava kusových nákladů – dřeva a dřevěných materiálů, výrobků z oceli, kontejnerů a jiné.
 • Přeprava speciálních nákladů – domovního a průmyslového odpadu a jiné.

Hlavní charakteristiky:
 • Rychlost přepravy až 50 km/h.
 • Nosnost dopravní soupravy až 10 000 tun.
 • Sklon trati až 10 %, při zvláštním provedení až 30 %.
 • Vzdálenost nákladní dopravy až 2 000 km.
 • Objem nákladní dopravy až 250 milionů tun ročně.
 • Náklady na nákladní trasu, bez nákladů na dopravní soupravy, nakládací a vykládací terminály a infrastrukturu od 1 milionu USD/km.
 • Režijní náklady nákladní přepravy jsou 2 krát nižší než náklady na přepravu zboží po železnici.

Konkurenční výhody
 • Snížení kapitálových nákladů na výstavbu v důsledku:
  • výrazného snížení záboru pozemků pod trasou a infrastrukturou;
  • díky absenci zemních náspů, výkopů, tunelů, mostů, nadjezdů, víceúrovňových křižovatek a vodních propustí;
  • z důvodu toho, že členitý terén, nízká pevnost podloží a složité geografické a klimatické podmínky nezpůsobují zdražení strunové estakády;
  • z důvodu několikanásobného snížení energetické náročnosti strunové estakády ve srovnání s tradičními dopravními estakádami.
 • Snížení provozních nákladů z těchto důvodu:
  • snížení spotřeby energie a paliva;
  • snížení nákladů na provozní personál a jeho platy;
  • automatizace nakládky, vykládky a přepravy;
  • snížení objemu oprav a rekonstrukcí;
  • absence nutnosti čistit dopravní strukturu od náledí a sněhu v zimním období.
 • Dvojnásobné a větší snížení režijních nákladů pro přepravu průmyslových nákladů.
 • Možnost šetrného osvojování nových území, umožňujících těžbu nerostů v těžko přístupných místech.
 • Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti nákladní přepravy za každého počasí a při celoročním provozu, v rozmanitých klimatických podmínkách.
 • Možnost kombinovat dopravní strukturu včetně podpor se vzdušnými a kabelovými vedeními elektrické energie a komunikačními linkami (dráty, optická vlákna, radioreléové a mobilními).

Šetrnost k životnímu prostředí
 • Nízká spotřeba zdrojů a energie, ve všech fázích životního cyklu nákladního dopravního systému (projekce, výstavba, provoz a demontáž).
 • Nákladní trasa v estakádním provedení nenarušuje reliéf terénu, biogenocenozu a biodiverzitu okolní krajiny.
 • Trať neničí úrodnou půdu a vegetaci na ní rostoucí.
 • Trať nebrání pohybu podzemních a povrchových vod; pohybu osob, domácích i divokých zvířat, zemědělským pracím, pohybu stavební a speciální techniky.

Spolehlivost a bezpečnost
 • Dostupnost nákladní dopravní soustavy odlišnými systémy.
 • Desetinásobná bezpečnostní rezerva strunových prvků v dopravní estakádě.
 • Odolnost před náledím a námrazou, závějemi, mlhou, prašnými a písečnými bouřemi.
 • Spolehlivost provozu při extrémních teplotách vzduchu.
 • Vysoká odolnost proti vandalismu a teroristickým činům.
 • Odolnost před přírodními katastrofami u speciální varianty při minimálním zvýšení ceny:
  • zemětřesení o síle až 10 stupňů Richterovy stupnice,
  • povodně a záplavy řek až do hloubky vody 10 m i více,
  • uragán s rychlostí větrů do 250 km/h i více,
  • tsunami s výškou vln až do 20 m i více.

Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital