+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Výhody technologie

Výhody technologie

XXI. století se vyznačuje intenzivním rozvojem informačních technologií. Unikátní RSW technologie také patří k úspěchům nového století. Rail Sky Way, nebo doslovně «železniční nebeská trať» předpokládá zřízení dopravně komunikačního systému, který předčí všechny existující analogy svojí délkou a efektivitou.


BEZPEČNOST

Vyloučit křížení různých proudů dopravy je možné, pokud zvedneme jeden dopravní proud nad druhý o deset metrů pro zajištění volného průchodu objemné dopravy. Auta, vlaky, jeřáby, zemědělské stroje, se mohou bez snižování rychlosti přemisťovat bez rizika střetu s člověkem či zvířetem. Kolejový vůz yunibus se přemisťuje po koleji, která vylučuje možnost vykolejení, což znamená vyloučení kolize se souběžným nebo protijedoucím dopravním prostředkem. Povětrnostní podmínky a sezónní faktory nejsou pro yunibus sebemenší hrozbou. Vysoka rychlost nového typu dopravy navždy vyloučí problém předjíždění a střetu jako nejčastějších příčin nehod.

DOSTUPNOST

Významnou výhodou je i nízká cena přepravy cestujících a nákladů, která je zajištěna následujícími faktory:
– nízká spotřeba paliva pro dopravu jedné osoby. Nízká spotřeba motorové nafty pro 100 cestujících při jejich přepravě na X km je cena energie v přepočtu na jednoho cestujícího 98 rublů. Při zavedení elektrifikovaného yunibusu klesnou dopravní náklady dva až třikrát;
– odpisy jsou sníženy z důvodu jednoduchosti konstrukce yunibusu. Výpočty nákladů na infrastrukturu nezbytnou k zařízení 1 kilometru trasy vyšly na 99 milionů rublů. Tato trať bude fungovat 50 let při minimálních nákladech na zachování nezbytné úrovně bezpečnosti a pohodlí;
– náklady na vozidlo (v tomto případě, nákladní nebo osobní kolejové vozidlo) jsou nízké, životnost je dlouhá, až 100 let i více;
– nebude nutný velký počet pracovníků obsluhujících yunibusy, vše bude řízeno automaticky, díky čemuž se náklady sníží na polovinu ve srovnání s náklady na železniční dopravu.

KOMFORT

Dnes, mnozí z nás přichází ráno do práce už unaveni po cestování veřejnou dopravou. Domů se vracíme stejnou cestou, což ještě zvyšuje únavu. A vzhledem k tomu, že většina obyvatel velkoměst tráví téměř polovinu svého volného času v dopravních zácpách a na cestách, trpí mnozí z nich chronickou únavou, což má negativní vliv na organismus a vede ke stresům. Vědecký výzkum ukázal, že bez škodlivých následků na zdraví může člověk strávit v moskevském metru maximálně 3 minuty. Zvýšené zvukové pozadí, vliv elektromagnetických polí, přítomnost velkého počtu lidí na velmi omezeném prostoru nacházejícího se pod zemí, všechny tyto faktory vedou ke stresu, který se po opuštění metra nezmenší, ale naopak, zhoršuje se s každou následnou jízdou. V podzemních komunikacích je člověku úzko, což vyvolává negativní emoce na podvědomí. Vždyť v průběhu staletí, u lidí tento prostor vyvolává asociace spojené s pohřbíváním mrtvých či s vězeňskými kobkami.

ÚSPORY ZDROJŮ

1. Strunové dráhy, procházející přes mnohá, dnes nepřístupná místa (oceány, tundra, bažiny, hory, pouště, mořské mělčiny), umožní získat přístup k novým zdrojům Země. Takový přístup k různým druhům surovin bude záchranou pro světovou ekonomiku.
2. Přeprava nákladů po strunových nákladních a osobních drahách bude několikrát levnější.
3. Rozvoj vysokorychlostní dopravní struktury sníží materiálovou náročnost, přičemž samotný dopravní uzel bude mít nízkou zdrojovou náročnost. Bude potřeba znatelně méně oceli a barevných kovů, zeminy, písku a železobetonu. Pevná strunová kolej zvýší únosnost podpěr, nesoucích hlavní zátěž, protože na každý kotevní pilíř bude přibližně 100 mezilehlých pilířů. Předpokládaná úspora stavebních materiálů sítě TRANSNET dlouhé 25 km bude 270 miliard tun oceli, 2,7 bilionu tun železobetonu.
Kromě toho, strunová dopravní estakáda má ve srovnání s obyčejným náspem zjevné výhody. Objem zemních prací se sníží více než stokrát, což ochrání půdu a krajinu ve stavební zóně. Nebo alespoň škody budou minimální. K tomu je jednoduché vysvětlení. Železnice a dálnice potřebuje zhutněný násep ze zeminy. Proto trasa vypadá jako hráz, protínající koryta povrchové a podzemní vody, přičemž na jedné straně půda vysychá, na druhé straně se zabahňuje. To v důsledku vážné narušuje ekologickou rovnováhu, migraci živočichů a vede ke snížení jejich počtů, a postupně i k vyhynutí zástupců flóry a fauny.

SOCIÁLNOST

TRANSNET předpokládá vytvoření zdokonalené komunikační sítě, která bude charakterizována takovými ukazateli, jako vysoká rychlost dopravy, ekologičnost, dostupnost a bezpečnost. Všechny typy tratí - nákladní, meziměstské a městské, budou tvořit jednotný systém, který bude přístupný na všech místech s náročnými přírodními podmínkami – v neprostupných džunglích, tajze, pouštích a horách, na mořských mělčinách a na územích s trvale zmrzlou půdou. Budou vedeny ve výšce více než 50 m nad zemí. Ve výsledku tyto možnosti podpoří hospodářský rozvoj každé země, a přitom záruka zisku budoucích generací bude spočívat ve zvýšení daní a poplatků, zvýšení zaměstnanosti obyvatel, protože inovativní technologie budou vyžadovat větší množství kvalifikovaných pracovníků. Zároveň s tím se zvýší životní úroveň milionů lidí. Možnost překonávání velkých vzdáleností podstatně rychleji umožní, aby lidé trávili více volného času společenskou aktivitou.

EKOLOGIČNOST

Využití SkyWay technologií dává lidstvu možnost ušetřit více než 300 miliard tun palivových zdrojů. Nespalujíc palivo, lidé také ušetří 106 miliard tun kyslíku a ušetří atmosféru od emise nebezpečných produktů hoření. Dojde k významnému snížení těžby nerostných surovin, protože už nebude potřeba tak velké množství kovu, betonu a jiných materiálů pro výstavbu magistrál.
Jeden kilometr železniční tratě nebo autostrády, včetně infrastruktury, «odebírá» uživatelům přírodních půdních zdrojů okolo 4 ha úrodné půdy. Naproti tomu třeba výstavbou 25 milionů kilometrů strunových tras s použitím SkyWay technologií, ušetříte před zničením obrovské plochy úrodné půdy, jejíž hodnota je asi 100 bilionů dolarů.

ÚČINNOST

Dopravní průmysl, jako každý jiný, se vyznačuje působivými inovativními konstrukcemi, každá další generace vykazuje lepší vlastnosti nových modelů. To je dobře vidět na příkladu sítě TRANSNET, zejména na efektivitě yunibusu.
Strunová doprava je vysokorychlostní dopravní prostředek, váží 10 tun a má 50 míst k sezení. Rychlost, kterou se yunibus může pohybovat, je vypočítaná na 450 km/h a více. Pro její dosažení je třeba motor o výkonu 398 kW, což je 7,96 kW na jednoho cestujícího. Z toho cca 368 kW jde na aerodynamiku. Je dokázáno, že efektivita všech vysokorychlostních dopravních systémů je přímo závislá na jeho aerodynamických ukazatelích. V případě yunibusu, na každých 100 km překonané vzdálenosti bude spotřebováno 21,5 l motorové nafty.

KOSMISMUS

Budeme-li sledovat celou cestu rozvoje lidstva od počátku jeho vzniku, je možné konstatovat, že již pračlověk dával přednost technokratické cestě rozvoje neustálým zdokonalováním svých primitivních nástrojů. V dnešní době technického progresu, mnozí vědci, když vidí škodlivé následky používání nebezpečných technologií pro naše životní prostředí, uvažují o jejich přemístění mimo planetu. Protože v kosmu budou zcela neškodné pro naši flóru, faunu a atmosférickou vrstvu, která chrání Zemi před smrtonosnou radiaci a kosmickým prachem. Mnozí z nás si stále neuvědomují, že hranice našeho obývání nejsou omezeny prahem našeho obydlí, ale mají širší obzory.

Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital