+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Kosmismus

Mezi předpokládané možnosti VDP patří přeprava milionů tun nákladu za jeden let, což jsou moderní kosmické rakety schopny splnit za 60 000 let.

Kosmismus

Budeme-li sledovat celou cestu rozvoje lidstva od počátku jeho vzniku, je možné konstatovat, že již pračlověk dával přednost technokratické cestě rozvoje neustálým zdokonalováním svých primitivních nástrojů. V dnešní době technického progresu, mnozí vědci, když vidí škodlivé následky používání nebezpečných technologií pro naše životní prostředí, uvažují o jejich přemístění mimo planetu.
Protože v kosmu budou zcela neškodné pro naši flóru, faunu a atmosférickou vrstvu, která chrání Zemi před smrtonosnou radiaci a kosmickým prachem. Mnozí z nás si stále neuvědomují, že hranice našeho obývání nejsou omezeny prahem našeho obydlí, ale mají širší obzory.


V našem světě je vše propojeno, domov, příroda, biosféra Země. A na procesech v nich probíhajících závisí celý náš život a budoucnost nových generací. Využití vzduchoprázdného kosmického prostoru pro výrobní účely, to je silný impuls pro rozvoj moderních technologií a skvělá perspektiva plnohodnotného života na Zemi našich potomků. Navíc to jsou obrovské dividendy z hlediska energie, protože slunce je nevyčerpatelný zdroj volné energie v neomezeném množství. Ve prospěch kosmického průmyslu mluví i ten fakt, že odpady ze škodlivých technologií, které mají na Zemi škodlivý vliv na člověka a přírodu, nemohou nikomu způsobit žádnou škodu. Vezmeme-li raketový průmysl, vidíme, že je zatím spíše neefektivní, protože způsobuje zmenšování ochranné ozónové vrstvy a vede ke vzniku děr v ní, které způsobují nemalé škody našemu životnímu prostředí. VDP je nejoptimálnější způsob dopravy nákladu na oběžnou dráhu. Pro zahájení jakékoliv výroby je nutné v první řadě dopravit na místo určení velké množství zboží, materiálu, techniky a obsluhující personál. Jak to všechno dopravit do kosmu? Již v roce 1977, vynikající ruský vědec a inženýr Anatolij Yunitský přišel s myšlenou vytvoření všeplanetárního dopravního prostředku (VDP). Princip fungování tohoto globálního dopravního systému je založen na fyzikálních zákonech. VDP vypadá jako kolo, které obepíná Zemi kolem rovníku nebo v jeho blízkosti, a nachází se na speciální estakádě o výšce od několika desítek do několika stovek metrů. Estakáda může být umístěna jak nad zemí, tak i nad vodní plochou. Mezi očekávané možnosti VDP (všeplanetárního dopravního prostředku) je dodávka milionů tun nákladu za jeden let, což jsou současné kosmické rakety schopny splnit za 60 000 let. Ekonomické výpočty ukazují, že přeprava 1 kg nákladů bude stát pouze 1 $. Ve prospěch použití VDP pro rozvoj kosmického průmyslu svědčí skutečnost, že ony nepotřebují výkonné drahé raketové motory a velkou potřebu energie, protože systém pracuje s použitím výhradně vnitřních rezerv. Je velmi důležité že proces doručování nákladů technicky nemá žádný vliv na okolní svět, což dává solidní záruku ekologické čistotě a bezpečnosti tohoto projektu.


Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital