+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Dostupnost

Dnes již existuje alternativa, která zbaví cestující všech nevýhod existující dopravy, což je doprava druhé úrovně, založená na strunových technologiích.

Dostupnost

Ti, kteří často jezdí na služební cesty mezi Moskvou a Petrohradem velice dobře vědí, že dnes neexistuje žádný rychlejší způsob než letecká doprava. Z výhod jmenujme krátký čas potřebný k této nedlouhé cestě. Pouhé tři hodiny včetně cesty na letiště a z letiště již v severním hlavním městě. Jako nevýhodu můžeme jmenovat strach během letu a zdravotní problémy, spojené s tlakovými rozdíly při vzletu a přistání. Je těžké posoudit náklady na let, ale 5-7 tisíc rublů je pro většinu obyvatel poměrně značná suma za 45 minut letu.


Cestování rychlíkem je o něco levnější a přitom málokdo má strach při jízdě ve vagonu. Jako nedostatek železniční dopravy můžeme jmenovat škody způsobené expresním vlakem fauně. Zvěř a ptáci jsou jednoduše nasáváni pod vagony. Vlak jede několik hodin, zastavuje ve stanicích a jeho rychlost je omezena v osídlených oblastech.

Dnes ale již existuje alternativa, která zbaví cestující výše uvedených nedostatků. Je to strunová doprava. Yunibus, neboli kolejové vozidlo, může vyvinout rychlost až 500 km/h bez jakéhokoliv nebezpečí pro cestující. Cesta trvá jen hodinu čtyřicet minut, a obyvatel Moskvy je v Petrohradě! Jízdenka vyjde cestujícího jen na 500 rublů, a čisté náklady na přepravu jednoho cestujícího jsou 245 rublů, takže jak cestující, tak přepravce budou spokojeni. Velkou výhodou yunibusu je také to, že nemusí striktně dodržovat jízdní řád. Cestující postupně zaplňují vagony, což je podobný princip odjezdu maršrutek. Chybí mezistanice, do jiných měst jede jiný yunibus.


Důležitou výhodou je nízká cena přepravy osob i nákladů, což je umožněno následujícími faktory:

– nízká spotřeba paliva pro přepravu jedné osoby. Nízká spotřeba motorové nafty na 100 cestujících během jejich přepravy na X km určuje náklady na energii pro jednoho cestujícího na 98 rublů. Při zavedení elektrifikovaného yunibusu se přepravní náklady sníží dva až třikrát;
– odpisové náklady jsou sníženy z důvodu jednoduchosti konstrukce yunibusu. Výpočty nákladů na infrastrukturu, potřebnou pro vybavení 1 km tratě, vyšly na 99 milionů rublů. Tato trať bude fungovat 50 let s minimálními náklady na údržbu potřebné úrovně bezpečnosti a komfortu;
– cena dopravního prostředku (nákladní nebo osobní kolejové vozidlo) je nízká, životnost až 100 let i více;
– nebude nutný velký počet pracovníků obsluhujících yunibusy, vše bude řízeno automaticky, díky čemuž se náklady sníží na polovinu ve srovnání s náklady na železniční dopravu.


Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital