+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Ekologičnost

Používání SkyWay technologií poskytne lidstvu možnost ušetřit více než 300 miliard tun energetických zdrojů. Bez nutnosti spalovat palivo budou lidé také schopni ušetřit 106 miliard tun kyslíku a ušetří atmosféru od emise nebezpečných produktů hoření.

Ekologičnost

Půda je nejdůležitější minerální zdroj, protože úrodná vrstva planety umožňuje růst potravinám a stromům, které produkují čistý vzduch nasycený životodárným kyslíkem. V průběhu staletí vytvářela příroda úrodnou půdu k zajištění obživy lidí. Bohužel se jim nepodařilo pochopit skutečnou hodnotu tohoto daru. Vytvořením dopravní sítě pokryli miliony kilometrů asfaltem, betonem a železničním svrškem.


Silnice a dálnice, jejichž celková plocha je srovnatelná s plochou společného územími Japonska, Německa, Nizozemska a Velké Británie, navždy pokryly půdu tlustou asfaltovou vrstvou.

Negativními důsledky rozsáhlé výstavby automobilových magistrál a železnic jsou:

Úrodná půda, velkoryse nabídnuta člověku přírodou, je dnes prakticky zcela zničena. Otrávena je veškerá půda, sousedící s dopravními tepnami. Negativní vliv látek obsažených ve výfukových plynech automobilů, a také prostředků proti námraze silnic a jiných výrobků používaných v automobilovém průmyslu, umrtvil humus kolem všech dopravních objektů.

Zhuštění silnic způsobilo změny v pohybu podzemních vod, což způsobilo zničení přírodní rovnováhy. Některá místa trpí suchem, zatímco jiná jsou zabahněná.

SkyWay technologie je šancí pro obnovení ekosystému.


Využití SkyWay technologií dává lidstvu možnost ušetřit více než 300 miliard tun palivových zdrojů. Nespalujíc palivo, lidé také ušetří 106 miliard tun kyslíku a ušetří atmosféru od emise nebezpečných produktů hoření. Dojde k významnému snížení těžby nerostných surovin, protože už nebude potřeba tak velké množství kovu, betonu a jiných materiálů pro výstavbu magistrál.

Jeden kilometr železniční tratě nebo autostrády, včetně infrastruktury «odebírá» uživatelům přírodních půdních zdrojů okolo 4 ha úrodné půdy. Naproti tomu třeba výstavbou 25 milionů kilometrů strunových tras s použitím SkyWay technologií, ušetříte před zničením obrovské plochy úrodné půdy, jejíž hodnota je asi 100 bilionů dolarů.


Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital