+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Komfort

Síť dopravních komunikací TRANSNET garantuje zvýšenou úroveň pohodlí pro cestující.

Komfort

V současné době mnozí z nás ráno přijedou do práce již unaveni po cestování městskou dopravou. Návrat domů je stejnou cestou, což ještě více zvyšuje únavu. A vzhledem k tomu, že většina obyvatel velkoměst tráví téměř polovinu svého volného času v dopravních zácpách a na cestách, trpí mnozí z nich chronickou únavou, což má negativní vliv na organismus a vede ke stresům. Vědecký výzkum ukázal, že bez škodlivých následků na zdraví může člověk strávit v moskevském metru maximálně 3 minuty. Zvýšené zvukové pozadí, vliv elektromagnetických polí, přítomnost velkého počtu lidí na velmi omezeném prostoru nacházejícího se pod zemí, všechny tyto faktory vedou ke stresu, který se po opuštění metra nezmenší, ale naopak, zhoršuje se s každou následnou jízdou. V podzemních komunikacích je člověku úzko, což vyvolává negativní emoce na podvědomí. Vždyť v průběhu staletí u lidí tento prostor vyvolává asociace spojené s pohřbíváním mrtvých, či s vězeňskými kobkami.


Chronický stres, hypodynamie a další poruchy funkce organismu pronásledují nejen cestující v metru, ale i majitele automobilů. Ani řidič, ani jeho spolucestující se nemohou cítit pohodlně, když ztrácejí čas v dlouhých a nekonečných dopravních zácpách. Ke zdravotním problémům také vede nutnost neustále sledovat dopravní situaci a být nepřetržitě ve stavu zvýšené pozornosti, aby byla dodržena bezpečnost silničního provozu.

Komplexní index dopravního komfortu je charakterizován plynulostí pohybu (W), který byl vypočítán speciálně pro přesnější měření tohoto parametru. Je měřen na základě ukazatelů frekvence a zrychlení kolébání osobního auta. Například, s indexem W = 2 cestující nebude cítit zvýšenou rychlost pochybu, ale bude se cítit jako by seděl v pohodlném křesle doma. Právě takovému indexu plně odpovídá jízda ve vysokorychlostním yunibusu, pohybujícím se na strunové trati. Taková konstrukce nadzemních přepravních tras je možná díky aplikaci RSW technologiím, které poskytují pocity pohodlí při volném a snadném pohybu dopravy ve výšce ptačího letu.


Síť dopravních komunikací TRANSNET garantuje zvýšenou úroveň pohodlí cestujících díky následujícím faktorům:
– rovnoměrnost tratě a zvýšená úroveň tuhosti (na 50metrovém rozpětí, je zaznamenáno pouze 10 mm konstrukčních a dynamických deformací);
– snížená hlučnost, nepřesahující 50 dB;
– minimální statický zdvih 300 mm zajišťuje měkkost odpružení;
– mírné zrychlení, brzdění a akcelerace dopravní soupravy jsou zajištěny absencí překážek pohybu;
– absence složitých, nebezpečných a rizikových křižovatek;
– automatické řízení vylučuje nehody z důvodu lidského faktoru;
– při přepravě jsou vyloučeny dopravní zácpy, nehody, chodci, semafory a další prvky standardní autostrády;
– přeprava trvá podstatně kratší dobu, čekací doba cestujících na nástupišti je minimální;
– dostupná je individuální a rodinná doprava, s možností cestování «od dveří ke dveřím».

Uvedené faktory plně zapadají do schématu «rychle, bezpečně a levně» a přesvědčivě dokazují, že dopravní systémy druhé úrovně TRANSNET jsou infrastrukturou budoucnosti.


Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital