+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Sociálnost

TRANSNET předpokládá vytvoření dokonalejší komunikační sítě, pro kterou budou charakteristické takové ukazatele, jako vysoká rychlost, ekologičnost, dostupnost a bezpečnost. Můžete se připojit k našemu projektu, pokud půjdete na odkaz.

Sociálnost

XXI století se vyznačuje intenzivním rozvojem informačních technologií. Unikátní RSW technologie také patří k úspěchům nového století. Rail SkyWay, nebo doslovně «Železniční nebeská trať» předpokládá vytvoření dopravně komunikačního systému, který překoná všechny existující analogy svojí délkou a efektivitou.

Perspektivy rozvoje RSW-technologií

TRANSNET předpokládá vytvoření zdokonalené komunikační sítě, která bude charakterizována takovými ukazateli, jako vysoká rychlost dopravy, ekologičnost, dostupnost a bezpečnost. Všechny typy tratí – nákladní, meziměstské a městské, budou tvořit jednotný systém, který bude přístupný na všech místech s náročnými přírodními podmínkami – v neprostupných džunglích, tajze, pouštích a horách, na mořských mělčinách a na územích s trvale zmrzlou půdou. Budou vedeny ve výšce více než 50 m nad zemí. Ve výsledku tyto možnosti podpoří hospodářský rozvoj každé země, a přitom záruka zisku budoucích generací bude spočívat ve zvýšení daní a poplatků, zvýšení zaměstnanosti obyvatel, protože inovativní technologie budou vyžadovat větší množství kvalifikovaných pracovníků. Zároveň s tím se zvýší životní úroveň milionů lidí. Možnost překonávání velkých vzdáleností podstatně rychleji umožní, aby lidé trávili více volného času společenskou aktivitou.


Jak zajistit optimální úroveň pohodlí při přesídlování lidí.

RSW-technologie jsou schopny zajistit pohodlné bydlení na planetě více než 25 miliardám lidí. Strach z přelidnění a omezených přírodních zdrojů Země vedly ke vzniku pojmu mýtické «zlaté miliardy». Tato, ve skutečnosti fašistická teorie předpokládá povznesení průmyslově vyspělých zemí, přičemž zástupci «třetího světa» budou sloužit jako surovinové přívěsky a jako místa pro umístění nebezpečných výrob a toxického odpadu.

Alternativou to není. Optimistickou budoucností může být vytvoření podmínek pro plnohodnotný život značně většího počtu lidí na planetě. V tomto případě úroveň života musí také být o řád vyšší. Tato myšlenka je založena na:
– dobrovolném přemístění lidí z hlučných velkoměst do vybavených sídlišť, nacházejících se v ekologicky čistých přírodních oblastech, dříve neobydlených. Tak bude čistý vzduch, voda, půda a ekologicky bezpečné výrobky dostupné každému,
– všechna místa izolovaného bydlení lidí, mající svoji vlastní infrastrukturu, budou úzce propojena,
– v souladu s tímto projektem budou mít bytové domy jedno až tři patra bez umělých materiálů. Díky využití půdy, která se nacházela pod domem, na střechách, bude možné pěstovat ekologicky čisté, na vitamíny bohaté zemědělské produkty. S pomocí těchto «chytrých» domů se lidé obejdou bez geneticky modifikovaných potravin,
– předpokládá se, že zpracovatelský a těžební průmysl, hutnictví a průmyslový odpad budou odsunuty mimo biosféru. Podrobněji jsou tyto perspektivy odhaleny ve filmu s názvem «Do nebe na kole».

Na to, aby se zabránilo spuštění mechanismu teorie «Zlaté miliardy», který by byl potvrzením falešnosti vybrané cesty vývoje ničícího planetu společně s celou jeho populací, mají lidé jen 60 až 80 let.


Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital