+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

Úspory zdrojů

Dopravní komunikace druhé úrovně - nad zemí, přijdou na pomoc. Při tom zůstanou flóra a fauna na povrchu naší planety nezměněny.

Úspory zdrojů

Výrazný nárůst cen zdrojů má za následek zvýšení cen potravin, spotřebního zboží a služeb. Planeta zaznamenala čtyřnásobný nárůst počtu obyvatel a dvacetinásobný růst HDP. Výsledkem je, že poptávka po přírodních zdrojích vzrostla o 2000 %, zatímco hledání nových zdrojů se stalo problematické. Je třeba vzít v úvahu, že v souladu se zákony ekonomiky zdražení jednoho druhu suroviny přináší zvýšení cen ostatních. Ve výsledku civilizace riskuje, že nezvládne lavinovitě rostoucí poptávku obyvatel naší planety.

Zdá se, že v této situaci je jen jedno řešení, vysoké technologie. Jen ony pomohou ušetřit následující druhy zdrojů:
– potraviny,
– suroviny,
– prostory,
– hospodářské,
– minerály,
– finanční a pracovní.

Dopravní komunikace «druhé úrovně» (umístěné nad zemí), přijdou na pomoc. Při tom zůstanou flóra a fauna na povrchu naší planety neporušeny. Právě pro tyto účely byla vytvořena TRANSNET.


Klady sítě TRANSNET

1. Strunové dráhy, procházející přes mnohá, dnes nepřístupná místa (oceány, tundra, bažiny, hory, pouště, mořské mělčiny), umožní získat přístup k novým zdrojům Země. Takový přístup k různým druhům surovin bude záchranou pro světovou ekonomiku.

2. Přeprava nákladů po strunových nákladních a osobních drahách bude několikrát levnější.

3. Rozvoj vysokorychlostní dopravní struktury sníží materiálovou náročnost, přičemž samotný dopravní uzel bude mít nízkou zdrojovou náročnost. Bude potřeba znatelně méně oceli a barevných kovů, zeminy, písku a železobetonu. Pevná strunová kolej zvýší únosnost podpěr, nesoucích hlavní zátěž, protože na každý kotevní pilíř bude přibližně 100 mezilehlých pilířů. Předpokládaná úspora stavebních materiálů se síti TRANSNET dlouhé 25 km bude 270 miliard tun oceli, 2,7 bilionu tun železobetonu.

Kromě toho, strunová dopravní estakáda má ve srovnání s obyčejným náspem zjevné výhody. Objem zemních prací se sníží více než stokrát, což ochrání půdu a krajinu ve stavební zóně. Nebo alespoň škody budou minimální. K tomu je jednoduché vysvětlení. Železnice a dálnice potřebuje zhutněný násep ze zeminy. Proto trasa vypadá jako hráz, protínající koryta povrchové a podzemní vody, přičemž na jedné straně půda vysychá, na druhé straně se zabahňuje. To v důsledku vážné narušuje ekologickou rovnováhu, migraci živočichů a vede ke snížení jejich počtů, a postupně i k vyhynutí zástupců flóry a fauny.


Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital