+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

SkyWay na Ministerstvu dopravy Ruska

SkyWay na Ministerstvu dopravy Ruska

11. února 2016 se stalo to, o co jsme usilovali dlouhou dobu. Ministerstvo dopravy Ruské federace na nejvyšší úrovni, uznalo a schválilo použití strunové dopravy, uznalo ji jako inovativní. To znamená konec dlouhé cesty schvalování SDY státem jako skutečně existující a fungující technologii. Navíc, o měsíc později, 25. března se zástupci SkyWay připojili k jednání pracovní skupiny o posílení inovativnosti veřejných zakázek. Strunová doprava posílí svou pozici a byla dokonce doporučena k zavedení, poté, co projde všemi procedurami stanovenými Expertní Radou.

S protokolem jednání se můžete seznámit zde: odkaz

Cesta k státnímu uznání byla dlouhá a plná nástrah. Mnoho let byl STU obětí ruské reality, kvůli mnoha otálením vlády. V roce 2002, tehdy ještě v Ozerech, když se stavěl první zkušební polygon a technologie zoufale potřebovala infuzi dodatečných investic, se konalo výjezdní zasedání Vědeckotechnické Rady Ministerstva dopravy. Strunová byla nazvána zajímavým netradičním způsobem dopravy. Ale za dobu 14 let, nebyl žádný posun k plnohodnotnému posouzení SDY. Na začátku roku 2016 A. E. Yunitsky obdržel pozvání od Ministerstva dopravy, a již následující měsíc udělal prezentaci strunové dopravy před odborníky. Toto setkání se ukázalo být mnohem produktivnější, částečně proto, že se konalo na úplně jiném principu. Tým SkyWay ukázal svou samostatnost a nezávislost, protože nežádal o financování nebo podporu, jak tomu bylo v roce 2002. Navíc vzhledem k tomu, že ve stejném roce životaschopnost technologie byla oficiálně potvrzena, nemusel hlavní konstruktér investovat do vysvětlování principu práce tolik sil a nervů. Snadno vysvětlil všechny sporné a nesrozumitelné body, udělal schéma práce SDY otevřené a maximálně srozumitelné.

Bylo vynaloženo mnoho času a spousta sil, aby byla po 14 letech získána státní podpora, a SDY byla konečně uznána a doporučena. Překvapivé je, že dříve stát doslova ignoroval projekt, a nefungovaly žádné legitimní metody k získání finančních prostředků. To byl důvod, proč A. E. Yunitsky svého času učinil těžké, ale důležité rozhodnutí, když vybral místo pro vybudování nového zkušebního polygonu v Bělorusku. Tím cennější je vítězství, které jsme nyní získali v Rusku!

Zde je krátký úryvek z protokolu jednání:

«Hlavním cílem Expertní rady je odborná a metodická podpora pilotních projektů, které dostáváme od vývojářů inovativních technologií. Expertní rada připravuje analytické a informační materiály a doporučení, a předává je na jednání pracovní skupiny. Provádí analýzu současné situace v oblasti zadávání veřejných zakázek v odvětví dopravy, hodnotí inovativní technologie a produkty, jejich ekonomickou efektivnost, perspektivu nových výrobků a technologií v blízké budoucnosti. <…> 11. února 2016 na pravidelném jednání Expertní rady byla projednána technologie výstavby nákladního, městského a vysokorychlostního dopravního systému SkyWay, vyvíjeného uzavřenou a.s. Uzavřená a.s. «Strunové technologie» (dále jen Technologie), kde členové Expertní rady konstatovali možnost uznat Technologii jako inovační. Bylo také uzavřené a.s. «Strunové technologie» doporučeno předložit projekt využití navrhovaného dopravního systému SkyWay v konkrétních provozních podmínkách. 25. března 2016 na pravidelném jednání Pracovní skupiny, byla Technologie uznána jako perspektivní».

Odpověď Ministerstva dopravy na žádost akcionáře: odkaz


Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital