+7 (495) 419-04-56

objednat zpětné volání

O společnosti

Naším hlavním úkolem je podpora a rozvoj projektu SKYWAY, pro úspěšný vstup inovačního dopravního systému na globální trh.

O společnosti

Společnost SkyWay Capital vás vítá!

Rádi vám oznamujeme navázání úzké a užitečné spolupráce se skupinou společností SkyWay

Naším hlavním úkolem je podpora a rozvoj projektu SKYWAY, pro úspěšný vstup inovačního dopravního systému na globální trh. To je ten důvod, proč jsme začali aktivní a plodnou spolupráci se společnosti Global Transport Investments Inc., která je přímým vlastníkem technologie strunové dopravy SKYWAY. Toto partnerství umožní uskutečnit realizaci a všudypřítomné zavedení technologie, hodně předhánějící svůj čas, na kvalitativně jinou úroveň.

Proč je to důležité?

Dnes tradiční dopravní systémy nejsou schopny uspokojit rostoucí poptávku lidstva po nákladní i osobní dopravě. V důsledku toho jen zřídka cestujeme po celém světě, navštěvujeme naše příbuzné a přátele, protože je to drahé a únavné. A unikátní naleziště cenných nerostů stále zůstávají mimo dosah, protože těžba by byla nerentabilní.

Ani jeden moderní druh dopravy, i přes průběžnou modernizaci, nesplňuje nezbytné bezpečnostní požadavky. Podle pesimistické předpovědi odborníků, nebudou-li podniknuta v blízké budoucnosti drastická opatření, překročí počet úmrtí při nehodách na silnicích do roku 2020 1,7 milionu. Úmrtnost při autonehodách u lidí ve věku 15 až 44 let dosahuje 60 %. Přemýšlejte o tom. Jen automobily, nepočítaje železniční, leteckou a vodní dopravu, vytrvale a systematicky ničí genofond planety!

Spolu s rychlým růstem počtu vozidel se neodvratně blíží světová ekologická katastrofa, která zničí veškerý život na Zemi. Již ničí. Vzduch, který se nedá dýchat, lesy a pole, které jsou ničeny asfaltem a betonem při výstavbě nových silnic, dramatický pokles populace zvířat a ptáků, ničení ozónové vrstvy atmosféry, to vše je výsledkem rozvoje moderních dopravních systémů. Dokud nedojdeme do bodu, odkud již není návratu, máme možnost zabránit světové apokalypse.

Jako každý ambiciózní začátek, potřebuje projekt SkyWay finanční prostředky. Na základě zkušeností takových významných mezinárodních společností, jako jsou Boeing, Apple, Google a mnoha dalších úspěšných startupů, jsme vybrali nejoptimálnější způsob finanční podpory projektu, crowdinvesting, neboli lidové financování, umožňující každému z vás, bez ohledu na finanční možnosti stát se součástí společnosti a technologie v počáteční fázi jejich uvedení na světový trh.

Nehledáme sponzory, nabízíme vám vytvořit si osobní kapitál na růst akcií a následně v budoucnu získávat celoživotní dividendy.

FIRST SKYWAY INVEST GROUP LTD., Address: 239, Regents Park Road Finchley, London, United Kingdom, N3 3LF, Incorporated under #9320759

Global Transport Investments Inc.  Registered office: Trident chambers, P.O Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Post address: Trident chambers, P.O Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Bank's name: CJSC «Alfa-Bank»
Bank's address: 43-47 Surganova Str., 220013 Minsk, Republic of Belarus
Correspondent Bank: 30111810100000000221 Correspondent Bank's acc.: 30101810200000000593 SWIFT: ALFABY2X
IBAN (EUR): BY79ALFA3024213920003027
Correspondent Banks: Acc. №400886919000EUR в COMMERZBANK AG, Frankfurt/Main, Germany SWIFT - COBADEFF
Acc. №55.056.766 в RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, SWIFT-RZB

Zaregistruj se a měj přehled novinek SkyWay Capital