+7 (495) 419-04-56

Telli tagasihelistamine

SkyWay konstrueerimisbüroo

Minski konstrueerimisbüroo tõstab täna tuure ja jätkab edasi arenemist. SkyWay PKE-s töötab umbes 100 konstruktorit.

SkyWay konstrueerimisbüroo

KB šassii

Tross-rööbastranspordi projekt, mis on väljatöötatud teadlase ja leiutaja Anatoli Junitski poolt peaaegu neljakümne aasta jooksul, vajab täpseid konstruktorlikke arvutusi. Ja kui paljud teised oma leiutised konstrueeris teadlane iseseisvalt, siis grandioosset innovaatilist transpordisüsteemi projekti üksinda realiseerida pole reaalne – liiga mastaapne ülesanne ja liiga vähe on aega selle juurutamiseks reaalsusesse.

Seepärast tross-rööbastehnoloogial loodava uue teise tasandi transpordi projekti tööde lõpetamise eesmärgil, oli mais 2014 loodud SkyWay ettevõtete grupi baasil samanimeline projekteerimise-konstrueerimise ettevõte, mida juhatas A.Junitski isiklikult, kui tross-rööbastehnoloogiate autor. SkyWay PKE asub Valgevenes, Minskis. See on järjekorras seitsmes Junitski poolt loodud konstrueerimisbüroo, kus arvestati eelmiste aastate kogemusi. Junitski vestles iskilikult iga konstruktoriga, hindas kandidaatide professionaalseid ja isikuomadusi, mille tulemusena tekkis tihe mõttekaaslaste kollektiiv, kes töötab efektiivselt projekti tehnilise dokumentatsiooniga.

Täna töötavad SkyWay projekteerimise- ja konstrueerimise ettevõttes parimad Valgevene spetsialistid, kellel on soliidne kogemus sõjalise- ja tsiviiltehnika konstrueerimiseks.


SkyWay projekteerimise- ja konstrueerimise ettevõtte struktuur

SkyWay PKE – see on 6 konstrueerimisbürood, millest igaühte juhatab peakonstruktor:

- linna transpordikomplekside KB töötab välja tehnilist dokumentatsiooni linna tross-rööbastranspordile, mille kiirus on kuni 150 km/h ja kursseerib 200 km piires;

- kaubaveotranspordi süsteemide KB, töötab välja etteantud näitajatega kaubaveo veeremit. Olenevalt transpordi tüübist (tross-rööbaste peal või all) on kaubaveo moodulid võimelised liikuma kiirusega 50 kuni 120 km/h vahemaadel 200 kuni 10 000 km;

- transpordi estakaadide, infrastruktuuri, tehnoloogiliste seadmete ja varustuse KB tegeleb kaasneva infrastruktuuri loomisega (jaamad, platvormid, toed ja estakaadid, pöörangud jne);

- ülikiire transpordi KB töötab välja tehnilist dokumentatsiooni linnade- ja kontinentidevahelistele transpordiliinidele. Aerodünaamiliste näitajate parendamise tulemusena võib veerem arendada kiirust kuni 500 km/h;

- veeremi juhtimise KB. See büroo töötab välja kõiki kolme liiki transpordivahendeid: kaubavedu, linnareisijate vedu ja ülikiire reisijate vedu.

- turvasüsteemide juhtimise KB – see on kogu transpordisüsteemi „aju“, mida juhivad arvutid. Selle büroo spetsialistidel lasub kõige vastutavam ja keerulisem ülesanne: automatiseeritud juhtimissüsteemi loomine transpordi juhtimiseks, mis tagab täieliku ohutuse, välistades inimfaktorit, mis on sageli liiklusõnnetuste põhjuseks.


Minski konstrueerimisbüroo tõstab täna tuure ja jätkab edasi arenemist. SkyWay PKE-s töötab umbes 100 konstruktorit ja ettevõtte töötajate arv kasvab pidevalt. See on seaduspärane: et demonstratsiooniosakond saaks ehitatud ja tross-rööbastransport saaks sertifitseerituse dokumendid, on vaja sadasid ja isegi tuhandeid spetsialiste.

Konstruktoritele on antud grandioosne ülesanne, ja selleks, et KB töötaks täie jõuga, kaasab SkyWay Capital investorite vahendeid. Nagu iga innovatsiooni, ei toeta tross-rööbastransporti riiklikud organid, seepärast SkyWay ettevõtete grupi juhtkond võttis vastu otsuse rahastada projekti aktsiatega ühisrahastusena. See pole mitte lihtsalt investeerimine järjekordsesse startupi, vaid vastastikku kasulik partnerlus: ettevõtte iga investor saab automaatselt selle aktsionäriks, saades ettevõttest isikliku osaku aktsiate näol, mida hetkel realiseeritakse suure diskontoga. Kuna SkyWay projekteerimise- ja konstrueerimise ettevõtte töö efektiivsus sõltub otseselt finantseerimisest, on mõttekas kiirendada selle tööd, omandades ettevõtte aktsiaid. Mida kiiremini tross-rööbastransport läbib sertifitseerimise – seda varem hakkavad ettevõtte aktsionärid tulu saama.Registreeru ja ole kursis SkyWay Capitali uudistega