+7 (495) 419-04-56

Telli tagasihelistamine

Tehnoloogia eelised

Tehnoloogia eelised

XXI sajand eristub infotehnoloogia intensiivse arengu poolest. Unikaalne RSW-tehnoloogia kuulub samuti uue sajandi saavutuste hulka. Rail Sky Way, või sõna-sõnalt – „tross-rööbas taeva tee“ kujutab endast transpordi- kommunikatsiooni ristmikku, mis ületab kõiki olemasolevaid analooge oma pikkuselt ja efektiivsuselt.


TURVALISUS

Eri suundades liikuvate transpordi voogude teede ristumist on võimalik välistada, kui ühte suunda tõsta teise suhtes kümmekond meetrit, et tagada vaba läbipääs suuregabariidilisele transpordile. Autod, rongid, autokraanad, põllumajanduse masinad võivad kiirust vähendamata liikuda ilma riskita kokku põrgata inimese või loomaga. Rööbastel junibuss liigub rööpapaaril, mis välistab võimaluse rööbastelt maha sõita ja kokku põrgata samas- või vastassuunas liikuva transpordiga. Ilmastiku tingimused, hooajalised tegurid ei ohusta junibussi vähimalgi moel. Uue transpordiliigi suur kiirus välistab möödasõidu küsimuse ja kokkupõrked kui kõige sagedasemad liiklusõnnetuste põhjused.

KÄTTESAADAVUS

Tähtsaks eeliseks on ka madal reisijate ja kaupade veo omahind, mis tagatakse järgmiselt:
- väike kütusekulu ühe inimese transportimise kohta. Madala diiselkütuse kulu 100 reisija transportimisel X km kaugusele määrab energia hind, arvestades ühe reisija kohta 98 rub. Elektrifitseeritud junibussi juurutamisel vähenevad transpordi kulud kaks või isegi kolm korda;
- amortisatsiooni kulud on vähenenud seoses junibussi konstruktsiooni lihtsusega. Infrastruktuuri hinna arvutused 1 kilomeetri tee seadmestamiseks, andsid numbri 99 milj. rub, aga vastu peab see tee 50 aastat minimaalsete kulutustega, säilitades turvalisuse ja mugavused;
- transpordivahendi hind (käesoleval juhul on see kauba või reisijate vedamiseks rööbastel sõitev auto) on madal, eluiga – pikk, kuni 100 aastat ja rohkem;
- junibussi hoolduseks ei ole vaja palju personali, kõik tagatakse automaatse juhtimisega, kulud vähenevad kaks korda, kui võrrelda neid raudteetranspordi kuludega.

MUGAVUS

Täna tulevad paljud meist tööle juba väsinutena peale reisi linnatranspordis. Koju tuleb pöörduda sama teed pidi, mis suurendab väsimust veel rohkem. Aga arvestades, et enamus suurlinnade elanikest veedavad peaaegu pool oma vabast ajast teedel ja ummikutes, tekib krooniline väsimus, mis mõjutab organismi negatiivselt ja tekitab stressi. Teaduslikud uuringud näitavad, et ilma kahetsusväärsete tagajärgedeta tervisele võib Moskva metroos viibida mitte rohkem kui kolm minutit. Kõrgendatud heli foon, elektromagneetiliste väljade mõju, paljude inimeste kohalolek väga väikesel territooriumil, viibimine maa all – kõik need faktorid tekitavad stressi, mis ei vähene peale väljumist metroost, vaid vastupidi, tugevneb iga järgmise reisiga. Maa-alustes kommunikatsioonides viibimine häirib inimest, ta tunneb alateadvuses negatiivseid emotsioone, sest sajandeid on see ruum tekitanud inimestel assotsiatsioone, mis on seotud surnute matmise ja maa-aluste vanglatega.

RESSURSID

1. Tross-rööbasteed, mis läbivad täna veel läbimatuid kohti (ookeanid, tundrad, sood, mäed, kõrbed), võimaldavad jõuda uute maapõue ressurssideni. Selline ligipääs erinevatele toorainetele päästab maailma majanduse.
2. Kaupade ja reisijate vedu tross-rööbasteedel on mitu korda odavam.
3. Ülikiire transpordistruktuuri arendamine vähendab materjalide kulu, kusjuures transpordi lõpplahendus ise on madala ressursiga: terast ja värvilisi metalle, maapinda, liiva ja raudbetooni kulub tunduvalt vähem. Katkematu tross-rööbas suurendab tugede kandejõudu, mis kannavad põhiraskust, sest iga ankurtoe kohta tuleb umbes sada vahepealset tugiposti. Ehitusmaterjalide kokkuhoid TRANSNETi võrgus pikkusega 25 km on: terast – 270 miljardit tonni, raudbetooni – 2,7 trilj. tonni.
Lisaks on tross-rööbas transpordi estakaadil ilmsete eelistega võrreldes tavalise muldkehaga. Niisiis, rohkem kui 100 korda väheneb kaevetööde maht, mis säilitab ehituse tsoonis mulla ja maastiku. Või vähemalt on kahju minimaalne. Seda saab lihtsalt selgitada: raudteede ja automagistraalide ehitamine toob kaasa maapinna täiendava tihendamise. Selle tulemusena muutub tee tammi sarnaseks, mis lõikab läbi pinna- ja põhjavee liikumise, kusjuures ühel pool teed maapind kuivab, aga teisel pool – soostub. See omakorda rikub tõsiselt ökoloogilist tasakaalu, loomade migratsiooni ja viib floora ja fauna esindajate vähenemiseni ning aja jooksul nende täieliku kadumiseni.

SOTSIAALSUS

TRANSNET näeb ette täiustatud kommunikatsioonivõrkude loomist, millele on iseloomulikud sellised näitajad nagu suur liikumise kiirus, keskkonnasõbralikkus, kättesaadavus ja turvalisus. Igasugused trasside liigid - kaubavedu, linnadevahelised ja linnasisesed - saavad ühtseks süsteemiks, mis on kättesaadavad igal pool rasketes looduslikes tingimustes: läbipääsmatutes džunglites, taigades, kõrbedes, mägedes ja igikeltsa piirkondades. Trassid lähevad kõrgemal kui poolsada meetrit maapinnast. Need võimalused annavad iga riigi majanduse arengusse tõuke, seejuures tulevaste põlvede kasumi garantiiks on kasvavad maksud; tööhõive suurenemine, sest progressiivsed tehnoloogiad nõuavad kõrgema kvalifikatsiooniga personali. See omakorda lubab kõrgmat elukvaliteeti miljonitele inimestele; võimaluse palju kiiremini ületada suuri vahemaid, mis võimaldab inimestel kulutada oma vaba aega sotsiaalseteks tegevusteks.

KESKKOND

RSW tehnoloogia kasutamine annab inimkonnale võimaluse säästa üle 300 miljardi tonni kütust. Põletamata kütuse arvelt säästab inimene ka 106 miljardit tonni hapnikku ja kaitseb atmosfääri kihti kahjulike põlemisjääkide eest. Maapõuevarade kaevandamine väheneb tunduvalt, tegelikult ei ole enam vaja suurtes kogustes toota metalli, betooni ja muid materjale maanteede ehitamiseks.
Raudtee või autode kiirtee üks kilomeeter koos infrastruktuuriga „võtab ära“ looduslike maade kasutajatelt 4 ha viljakat maad. On vaja luua vaid 25 miljonit tross-rööbastrasse, kasutades RSW-tehnoloogiaid, et päästa hävingust suure pindala viljakandvat maad, mille maksumus sel juhul on umbes 100 trilj dollarit.

EFEKTIIVSUS

Transpordi tööstusharu, nagu kõik teised, erineb muljetavaldavate uuenduslike lahendustega – iga järgmine põlvkond demonstreerib parendatud näitajatega uusi mudeleid. Seda on hästi näha TRANSNETi võrgu näitel, eelkõige junibussi efektiivsuselt.
Tross-rööbastransport on ülikiire liikumise vahend, kaalub 10 tonni ja mahutab 50 istekohta. Kiirus, mida junibuss suudab arendada, on 450 km/h ja rohkem. Selle saavutamiseks on vaja võimsat 398 kW mootorit, mis tähendab 7,96 kW ühe reisija kohta. Sellest umbes 368 kW kulub aerodünaamikale. On tõestatud, et iga ülikiire transpordisüsteemi efektiivsus oleneb tema aerodünaamilistest näitajatest. Junibusside juhul kulub iga saja kilomeetri läbimiseks 21,5 liitrit diiselkütust.

KOSMISM

Kui jälgida kogu inimese teekonda alates tema ilmumisest, siis võib märkida, et juba ürginimene eelistas tehnilist arenguteed, pidevalt uuendades oma primitiivseid tööriistu. Ja täna, tehnilise progressi sajandil, paljud teadlased, nähes ohtlike tehnoloogiate kasutamisest kahjulikke mõjusid meie keskkonnale, mõtlevad sellele, et paigutada need meie planeedist väljapoole. Sest asudes kosmoses, on need täiesti kahjutud meie floorale, faunale ja atmosfäärile, mis kaitseb Maad surmava radiatsiooni ja kosmilise tolmu eest. Paljud meist ei saa veel aru, et meie asukoht ei piirdu meie kodulävega, vaid sel on palju laiem horisont.

Registreeru ja ole kursis SkyWay Capitali uudistega