+7 (495) 419-04-56

Telli tagasihelistamine

Kosmism

Eeldatavad ÜTV võimalused – ühe reisiga transportida miljon tonni kaupa, mis on kaasegsetele kosmoserakettidele jõukohane teha 60 000 aastaga.

Kosmism

Kui jälgida kogu inimese teekonda alates tema ilmumisest, siis võib märkida, et juba ürginimene eelistas tehnilist arenguteed, pidevalt uuendades oma primitiivseid tööriistu. Ja täna, tehnilise progressi sajandil, paljud teadlased, nähes ohtlike tehnoloogiate kasutamisest kahjulikke mõjusid meie keskkonnale, mõtlevad sellele, et paigutada need meie planeedist väljapoole.
Sest asudes kosmoses, on nad täiesti kahjutud meie floorale, faunale ja atmosfäärile, kaitstes Maad surmava radiatsiooni ja kosmilise tolmu eest. Paljud meist ei saa veel aru, et meie asukoht ei piirdu meie kodulävega, vaid on palju laiem.


Meie maailmas on kõik omavahel seotud: maja, loodus, Maa biosfäär – ja protsessidest, mis seal toimuvad, oleneb kogu meie elu ja uute põlvkondade tulevik. Kosmilise õhuta ruumi kasutamine tööstuslikeks vajadusteks – see on tugev tõuge kaasaegsete tehnoloogiate arenguks ja tulevastele põlvedele särav perspektiiv täisväärtuslikuks eluks Maal. Peale selle, on see suure kasumlikkusega ka energeetilisest vaatenurgast, sest Päike on ammendamatuks tasuta energia allikaks lõpmatus koguses. Kosmilise tööstuse kasuks räägib ka fakt, et tehnoloogia kahjulikud jäätmed, mis maal mõjutavad inimest ja loodust, ei saa kellelegi kahjulikud olla. Aga kui vaadata raketitööstust, siis see ei ole täna efektiivne, sest aitab kaasa osoonikihi vähenemisele ja sinna aukude moodustumisele, mis kahjustavad meie keskkonda. ÜTV – optimaalseim tee kauba viimiseks orbiidile. Iga tööstuse alustamiseks on esmajoones vaja määratud kohta tuua suur hulk kaupa, materjale, tehnikat ja teenindavat personali. Kuidas seda kõike siis kosmosesse viia? Juba 1977.a. esitas vene teadlane ja insener A.Junitski mõtte üleplaneedilise transpordivahendi (ÜTV) loomiseks. Selle globaalse transpordisüsteemi tööprintsiip põhineb füüsika seadustel. ÜTV kujutab endast ratast, mis ümbritseb Maad ekvaatori kohal või selle lähedal, asub spetsiaalsel estakaadil maapinnast mõnekümne kuni saja meetri kõrgusel. Estakaad võib asuda nii maapinna kui vee pinnal. Arvatavad ÜTV võimalused - ühe reisiga toimetatakse kohale miljon tonni kaupa, mis on kaasaegsetele rakettidele jõukohane teha 60 000 aastaga. Majanduslikud arvutused näitavad, et 1 kg kauba vedu läheb maksma vaid 1$. Kosmose tööstuse arendamises ÜTV kasutamise kasuks räägib fakt, et ta ei vaja kalleid raketimootoreid ja suurt energiahulka, sest ta töötab vaid sisemistest raservidest. Vähem tähtis pole ka see, et kauba kohaletoimetamine ei mõjuta kuidagi ümbritsevat maailma, mis annab selle projekti ökoloogilisele puhtusele ja turvalisusele kindlad garantiid.


Registreeru ja ole kursis SkyWay Capitali uudistega