+7 (495) 419-04-56

Telli tagasihelistamine

Transpordi liigid

Sellel leheküljel on esitatud tross-rööbastranspordi kõrgtehnoloogiad, mis on arvestatud kontinentide vaheliste vahemaade katmiseks, mida võib kasutada nii linnatranspordis kui mägistes rajoonides kauba- ja reisijate veoks.

Transpordi liigid

Ülikiire transport

Teise tasandi ülikiire transpordisüsteem on ettenähtud kauba ja reisijate veoks linnade, oblastite ja regioonide vahel ühe riigi piires, ja ka efektiivseks transpordi liikumiseks riikide vahel ühel kontinendil ning reisijate ja kaupade transportimiseks kontinentide vahel.

Täpsemalt


Rööpapealne linna transport

SkyWay rööpapealne linna transport teostab kõrgekvaliteetseid kauba ja reisijate vedusid, mis eristuvad turvalisuse, veomahu, ökoloogilisuse poolest, SkyWay rööpapealne linna transport on tuleviku transport.
Ülikiired kauba- ja reisijateveod:
 • Linna piires;
 • Lähilinnade vahel;
 • Linnade ja lennujaamade vahel;
 • Linna ja eeslinna vahel.

Linna tross-rööpapealne transport

Innovaatiline linna tross-rööpapealne transport teostab kiiret kauba- ja reisijate vedu, mis toob kaasa olulise kapitaalehituse kulude vähenemise. Väheneb teede ja infrastruktuuri arenduste alla kasutatavate linna maade pindala; kaotatakse transpordisüsteemist teede pinnad, tunnelid, sillad, mitmetasapinnalised lahendused, maapealsed ja maa-alused jalakäijate ülekäigud, tunduvalt väheneb tross-rööbas estakaadi ressursimahukus võrreldes praeguste linnatranspordi maantee estakaadidega, mida traditsiooniliselt kasutatakse linnas ja väljaspool linna; puudub vajadus tihendada trassi aluspinda, tasandada maapinna reljeefi, arvestada raskete geograafiliste ja klimaatiliste tingimustega.

Tross-rööpapealne kaubatransport

Tagab tunduva ehituse kapitaalkulude vähenemise järgmiselt:
 • trassi ja infrastruktuuri alla mineva maapinna olulise vähenemisega;
 • seoses tammide muldkehade, tunnelite, sildade, maanteede, veekogumise rajatiste, mitmetasandiliste ristteede puudumisega;
 • puudub vajadus tihendada trassi aluspinda, tasandada maapinna reljeefi, arvestada raskete geograafiliste ja klimaatiliste tingimustega;
 • tross-rööbastee süsteemi ressursimahukuse vähenemine võrreldes traditsiooniliste transpordi estakaadidega.

Täpsemalt


Tross-rööpaalune kaubatransport

Ripp-trossrööbastransporti kasutatakse erinevates tootmisharudes. Veerem on võimeline vedama erinevaid laste:
 • puistematerjalid – maak, killustik, kivisüsi, kruus, kivimid, liiv jt.;
 • vedelad – nafta, keemilised ja naftatooted, biituumnafta, kõrgekvaliteediline looduslik joogivesi, vedelgaasid jt.;
 • tükikaup – mets ja metsamaterjalid, terastraat, konteinerid, tööstuslikud mahutid jt.;
 • spetsiaalsed – olme- ja tootmisjäägid jt.

Täpsemalt


JTT meresadam

Tross-rööpaalust transporti kasutatakse erinevates tootmisharudes. Veerem on võimeline vedama erinevaid laste:
 • puistematerjalid – maak, killustik, kivisüsi, kruus, kivimid, liiv jt.;
 • vedelad – nafta, keemilised ja naftatooted, biituumnafta, kõrgekvaliteediline looduslik joogivesi, vedelgaasid jt.;
 • tükikaup – mets ja metsamaterjalid, terastraat, konteinerid, tööstuslikud mahutid jt.;
 • spetsiaalsed – olme- ja tootmisjäägid jt.

Täpsemalt


Arendusprojektid

JTT arendusprojektid on uuenduslikud projektid ehituskonstruktsioonide ja nende üksikute osade jaoks, mis põhinevad tross-rööbastehnoloogiate kasutamisel:
 • autoteede sillad; raudteesillad;
 • jalakäijate sillad ja viaduktid;
 • vaakumklaasi kasutamine kõrghoonetel;
 • lennuväljade ja lennujaamade õhkutõusmis- ja maandumisrajad.

Täpsemalt


Registreeru ja ole kursis SkyWay Capitali uudistega