+7 (495) 419-04-56

Telli tagasihelistamine

SkyWay meresadam

Meretranspordi käidu töökindluse ja ohutuse kasvamine mereplatvormil iga ilmaga ja igal aastaajal – see on üks põhjustest, mis räägib vajadusest kasutada SkyWay ülikiiret transporti

SkyWay meresadam

Kasutusala

  • Reisijate üleviimine reisilaevadele.
  • Tööstuslike lastide veeremi ümberlaadimine:
  • puistematerjalide (killustik, kivisüsi, liiv, maagid, jne) – üleviimine puistlasti laevadele;
  • nafta ja naftasaadused - tsisternidesse;
  • konteinerid - konteinerlaevadele.

Peamised andmed

JTT sadama võimalik asukoht avamere platvormil.
Mere sügavus sadamas – alates 20 m.
Sadama kaugus merekaldast - 1-10 km ja rohkem, nii territoriaalvetes kui ka väljaspool neid.
Transiitreisijate arv aastas - 1 miljon inimest.
Kauba laadimise maht aastas - kuni 250 miljonit tonni.
Sadama maksumus - alates 10 milj. USD (ilma juurdepääsuteede, veeremi, peale- ja mahalaadimise terminalide ja infrastruktuuri maksumuseta).

Konkurentsieelised
Võimalus kasutada sildumiseks loomulikku meresügavust (alates 20 m ja rohkem).
Puudub vajadus suurte ja kallite vabade piirkondade järele mererannas, kus on tavaliselt haavatav ökosüsteem.
Ehituste kapitalikulude vähenemine:
пseoses kai seina puudumisega laevade sildumiseks ja kalde kaitseks surfi erosiooni eest;
seoses süvendustööde vajaduse puudumisega sadamale süvaakvatooriumi moodustumiseks eesmärgiga koormatud laevade sildumine sadamakaide äärde;
seoses kunstlike mere juurdepääsukanalite puudumisega akvatooriumis ja sadamas.

Tegevuskulude vähenemine seoses järgmiste faktoritega:
suure süvisega laevade sisenemise lihtsustumine;
laevade jõudeaja vähenemine lasti käitlemise ajal ja reisijate ümberistumisel; kulude minimeerimine lootsile;
puistelasti logistika paranemine seoses traditsioonilise skeemi "kaevandus - veerem – mahalaadimine kaldalattu – ümberlaadimine kaldalaost teisele transpordi liigile – transportkaile – ümberlaadimine laeva trümmi" asemel kasutada skeemi "kaevandus – JTT veerem – puistelasti laeva trümm"; seoses energia- ja kütusekulu vähenemisega laadimisele; seoses kulude vähenemisega personalile ja nende töötasule; seoses peale- ja mahalaadimise tööde automatiseerimisega; seoses sadama remondi- ja taastamistööde mahu vähenemisega.

ОParaneb kaupade, eriti puistelasti kvaliteet, suureneb nende müügihind, tänu peale- ja mahalaadimiste arvu vähenemisele.
Töökindluse ja ohutuse suurenemine mere sadama platvormil aastaringselt, igasuguse ilmaga.


Registreeru ja ole kursis SkyWay Capitali uudistega