+7 (495) 419-04-56

Telli tagasihelistamine

Tross-rööpapealne linnatransport

SkyWay tross-rööpapealne linnatransport teostab kiireid kauba- ja reisijatevedusid, mis eristuvad ohutuse, veomahu, ökoloogilisuse poolest. SkyWay tross-rööpapealne linnatransport – see on tuleviku transport.

Tross-rööpapealne linnatransport

Kasutusala

Ülikiired kauba- ja reisijateveod:

linna piires;
lähilinnade vahel;
linnade ja lennujaamade vahel;
linna ja eeslinna vahel.

Põhilised näitajad
Liikumine kiirusel kuni 150 km/h.

Võimalik veeremi täituvus:
kuni 100 reisijat;
kuni 10 tonni kaupa.

Teeliinide kalle - kuni 15%, spetsteostuse puhul – kuni 30%.
Läbitavad vahemaad – kuni 200 km.
Maksimaalne veo maht linnas ühel transpordi suunal:
kuni 25 000 reisijat tipptundidel;
kuni 1000 tonni kaupa ööpäevas.
Kiirliini maksumus – alates 1,5 miljonist USD/km (ilma infrastruktuurita, reisijaamadeta ja veeremita).
Kiirliini maksumus – alates 1,5 miljonist USD/km (ilma infrastruktuurita, reisijaamadeta ja veeremita).


Konkurentsi eelised

1. Kulude vähenemine kapitaalehitusele selliste faktorite arvelt nagu: väljutatava mulla pinna vähenemine kiirtee alla ja infrastruktuurile linna piires; puuduvad tunnelid, tee muldkeha, sillad, mitmetasandilised ristmikud, viaduktid, maapealsed ja maa-alused jalakäijate ülekäigurajad; ressursimahukuse vähenemine tross-rööbasestakaadile võrreldes traditsiooniliste linna sõiduteede estakaadidega; võimalus kasutada seal, kus on murdmaastik, kus suhteliselt väike maapinna tugevus ning rasked klimaatilised ja geograafilised tingimused.

2. Vähenevad käidukulud ripptee süsteemis seoses järgmiste teguritega: kütuse ja elektrienergia tarbimise vähenemine; kulude vähenemine seoses teenindava personaliga ja vajadusega nendele palka maksta; remondi- ja taastustööde mahu vähenemine; puudub vajadus talveperioodil puhastada teed jääst ja lumest.

3. Omahinna vähenemine kaks korda linna kauba ja reisijate vedamisel.

4. Võimalus asustada uusi territooriume ja nende säästvat arendamist, mis on eriti oluline raskelt ligipääsetavate, kuid inimestele elamiseks mugavates kohtades – saared, ranna lähipiirkonnad meres, mäed jms.

5. Töökindluse ja ohutuse tõstmine linna kiirtranspordi süsteemis, mis töötab iga ilmaga ja igasugustes klimaatilistes tingimustes ning kasutatakse ööpäevaringselt.
Registreeru ja ole kursis SkyWay Capitali uudistega