+7 (495) 419-04-56

Telli tagasihelistamine

Linna tross-rööpaalune transport

Linna tross-rööpaalune transport – innovaatiline transpordi liik, mis võimaldab teostada kauba ja reisijate kiirvedu, mis alandab tunduvalt kulusid kapitaalehitusele.

Linna tross-rööpaalune transport

Kasutusala

Innovaatiline transpordiliik, mis võimaldab teostada kauba ja reisijate kiirvedu:

Linna piires ja linnade vahel; linna ja lennujaama vahel; üle linna läbiva jõe.

Põhilised näitajad
Veerem linna piires ja väljaspool võib liikuda kiirusega 150 km/h.

Omab suurt veeremi täituvust:
kuni 100 reisijat;
kuni 10 tonni kaupa.

Teeliinide kalle võib olla kuni 15% tavalise teostuse puhul ja 30% - spetsiaalse teostuse puhul. Läbitavad vedude vahemaad – vähemalt 200 km.

Kiirvedude veomaht linnas ühel transpordi suunal:
Reisijaid – kuni 25 tuh reisijat tipptundidel;
kaupa – kuni 1 tuh tonni ööpäevas.

Kiirliini maksumus linna piires, arvestatud ilma reisijaamade, veeremi, ja kaasneva infrastruktuuri hinnata – alates pooleteisest miljonist USD/km.

Kiirliini vedude omahind linna tingimustes väheneb järgmiste näitajate piires:
kaks korda – võrreldes vedudega maa-aluses metroos;
kaks korda – võrreldes vedudega maa-aluses metroos;
viis korda – võrreldes monorööpmelise teega.
Põhilised konkurentsieelised.

Kulude vähenemine kapitaalehitusele toimub selliste faktorite arvelt nagu:

väheneb väljutatava mulla maht teetrasside alt ja infrastruktuuri arengule; puudub tee muldkeha, tunnelid, viaduktid, sillad, mitmetasandilised ristmikud, maapealsed ja maa-alused jalakäijate ülekäigurajad; ressursimahukuse vähenemine tross-rööbas estakaadile võrreldes traditsiooniliste linna estakaadidega, mida traditsiooniliselt kasutatakse linnades ja väljaspool; puudub vajadus tihendada teealust pinnast, nagu see on linnades traditsiooniliselt olnud; tasandada maa reljeefi, arvestada keeruliste klimaatiliste ja geograafiliste tingimustega.

Vähenevad käidukulud seoses järgmiste kulude vähenemisega: elektrienergiale ja kütusele; teenindavale personalile ja nende palkadele; teede remondi- ja taastustöödele; teestruktuuride jääst ja lumest puhastamisele talve perioodil.

Tulenevalt eespool nimetatud ökonoomia teguritest väheneb reisijate ja kaubaveo omahind kaks korda linnasiseste kiirvedude puhul. Tekib võimalus uute maapindade säästvaks arendamiseks ja võimalus asustada uusi raskelt ligipääsetavaid kohti nagu saared, mäed, ranna lähipiirkond mets, muutes need mugavateks elamispaikadeks linnaelanikele.

Kasvab ohutuse tase reisijate ja kaubavedudel, mida sooritatakse halva ilma tingimustes või halbades klimaatilistes tingimustes. Tekib võimalus ühendada teestruktuurid ja toed sideliinidega (optilised kaablid, mobiilside, raadiorelee liinid) ja kaabli ning elektri-õhuliinid.


Registreeru ja ole kursis SkyWay Capitali uudistega