+7 (495) 419-04-56

Telli tagasihelistamine

Kauba transport tross-rööbastee peal

Kaubaveo JTT puistematerjali vedamiseks suure tootlikkusega – kuni 100 milj t/a, st Transsiberi (kõige rohkem koormatud raudtee Venemaal) kaubaveo tasemel, mis on kõige rohkem nõutud maakide ja söe maailmaturgudel.

Kauba transport tross-rööbastee peal

Junitski poolt tross-rööbastehnoloogia (JTT) alusel loodud multifunktsionaalset kaubaveosüsteemi, mida kasutatakse laialdaselt kogu maailmas puistematerjalide transportimiseks, on vaja 2-2,5 aasta jooksul sertifitseerida ja demonstreerida potentsiaalsetele tellijatele neljanda põlvkonna seadmeid.


 

Projekti kasutusala:

  • kaevandamine, kaevandatu töötlemine, kivisüsi ja metallurgia
  • tööstus (maagi, kivisöe, boksiidi jt transport),
  • ehitustööstus (ehitusliiva, kruusa ja liiva segu, kruusa, mulla transportimine) jne.

 

JTT kaubavedu suure tootlikkusega puistematerjalide veoks – kuni 100 milj t/aastas, Transsib (kõige rohkem koormatud raudtee Venemaal) kaubaveo tasemel, kõige rohkem nõutud maailmas maagi ja kivisöe turgudel. Selle infrastruktuurilise projekti sertifitseerimiseks on vaja ehitada demonstratsiooni trass pikkusega 1-2 km, moodustada konstrueerimisbüroo (R&D Keskus) katsetootmisega, laboriga, seal hulgas sertifitseerimise labor rahvusvaheliseks sertifitseerimiseks, stendi ja katsetuste seadmetega, sealhulgas: tross-rööbastranspordi estakaad, veerem ja infrastruktuur – automatiseeritud peale- ja mahalaadimise terminaalid, remonditöökoda, energiavarustuse, side, automatiseeritud juhtimise, turvalisuse tagamise jm süsteemid. JTT kaubaveoga kuni 100 milj tonni aastas, võivad olla ühildatud teestruktuuride ja tugede demonstreerimise jaoskonnad, ka gaasi ja nafta magistraaltorustikud, kõrge- ja madalpinge elektriliinid, sideliinid – juhtmelised, kiudoptilised jt, tuule- ja päikese elektrijaamad jt. Sellega saab demonstreerida potentsiaalsetele tellijatele transpordisüsteemi multifunktsionaalsust, saab kasutada palju laiemalt sidesüsteemi – praegu raskesti läbipääsetavate, rikkalike ressurside territooriumide arendamiseks.

Registreeru ja ole kursis SkyWay Capitali uudistega