+7 (495) 419-04-56

Telli tagasihelistamine

Kaubaveo tross-rööpaalune transport

Junitski kaubaveo tross-rööpaaluse transpordi puhul on võimalus ühildada teestruktuuri ja tugesid elektrienergia õhu- ja kaabelülekande liinidega ning sideliinidega – kaabel- ja kiudoptiliste, raadiorelee, mobiilside liinidega.

Kaubaveo tross-rööpaalune transport

Kasutusala:

 • Tööstuslike puistematerjalide vedu – maak, kivisüsi, killustik, kruus, liiv, kivimid jt.
 • Vedelate lastide vedu – nafta, naftatooted, vedelgaasid, kõrgekvaliteediline looduslik joogivesi jt.
 • Tükikauba vedu – mets ja metsamaterjalid, terastraat, konteinerid jt.
 • Spetsiaalsete lastide vedu – olme- ja tootmisjäägid jt.

Põhilised näitajad:
 • Liikumise kiirus – kuni 50 km/h.
 • Veeremi kandejõud – kuni 10 000 tonni.
 • Tee kalle – kuni 10%, spetsiaalse lahenduse puhul – kuni 30%.
 • Kaubavedude kaugus – kuni 2 000 km.
 • Kaubavedude maht – kuni 250 miljonit t/a.
 • Kaubavedude trassi maksumus arvestamata kulusid veeremile, peale- ja mahalaadimise terminalidele ja infrastruktuurile – alates 1 miljonist USD/km.
 • Kaubaveo omahind on 2 korda väiksem kui kaubavedude omahind raudteevedude puhul.

Konkurentsi eelised
 • Kapitalikulude vähenemine ehitusele:
  • o seoses trassi ja infrastruktuuri aluse äraveetava maapinna mahu olulise vähenemisega;
  • o seoses tammide muldkehade, tunnelite, sildade, maanteede, mitmetasandiliste ristteede ja truupide ärajäämisega;
  • o seoses tammide muldkehade, tunnelite, sildade, maanteede, mitmetasandiliste ristteede ja truupide ärajäämisega;
  • o tross-rööbastee estakaadi ressursimahukuse vähenemine suurusjärgu võrra võrreldes traditsiooniliste transpordi estakaadidega.
 • • Tegevuskulude vähenemine:
  • o seoses energia- ja kütusekulude vähenemisega;
  • o seoses kulude vähenemisega teenindavale personalile ja nende töötasule;
  • o tänu laadimise, lossimise ja vedude automatiseerimisele;
  • o seoses mahtude vähenemisega teedele ning remondi- ja taastamistöödele;
  • o seoses vajaduste kõrvaldamisega talvisel perioodil teede struktuuri puhastamiseks jääst ja lumest.
 • Vedude omahinna vähenemine tööstuskaupade transpordiks kaks ja enam korda.
 • Võimalus säästvalt kasutusele võtta ja asustada uusi territooriume maavarade kaevandamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades.
 • Võimalus säästvalt kasutusele võtta ja asustada uusi territooriume maavarade kaevandamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades.
 • Võimalus kombineerida tross-rööbastee struktuuri ja tugesid õhu ja kaabel- elektriliinidega ja sideliinidega – kaabel-, kiudoptilised-, raadiorelee- ja mobiilside liinid.

Keskkonnakaitse
 • Madal ressursimahukus ja energiakulukus kaubaveo transpordi süsteemi elutsükli kõigis staadiumides (projekteerimisel, ehituses, rakendustes ja demonteerimisel).
 • Kaubaveoteede estakaadid ei riku maastikku ja ümbritseva territooriumi bioloogilist mitmekesisust.
 • Tee ei hävita viljakat pinnast ja seal kasvavat taimestikku.
 • Tee ei takista: põhja- ja pinnavee liikumist; inimeste, koduloomade ja ulukite liikumist; põllumajandusliku, ehitusliku ja eritehnika töötamist.

Töökindlus ja ohutus
 • Kaubaveo veeremi mahajooksu- vastase süsteemi olemasolu.
 • Kümnekordne tugevusvaru kandvatel transportestakaadide trosselementidel.
 • Vastupidavus kiilasjääle, jäätumisele, lumehangedele, udule, tolmu- ja liivatormidele.
 • Käidukindel töö igasugustel ekstreemsetel õhutemperatuuridel.
 • Käidukindel töö igasugustel ekstreemsetel õhutemperatuuridel.
 • Vastupidavus loodusõnnetustele (spetsiaalsete erikonstruktsioonide ja minimaalse hinnatõusuga):
  • o maavärinad - suurusjärgus kuni 10 palli Richteri skaalal;
  • o üleujutused, jõgede suurvesi - vee sügavus kuni 10 meetrit ja enam;
  • o orkaani tuul - kiirusega kuni 250 km/h või enam;
  • o tsunami - laine kõrgusega kuni 20 m või enam.

Registreeru ja ole kursis SkyWay Capitali uudistega