+7 (495) 419-04-56

Visszahívás kérése

Hírek

Hírek

Röviden a lényegről
19.07.2017

2017.06.06. A vilniuszi kerületi ügyészség állásfoglalást fogadott el az előzetes nyomozás megszűntetéséről, amelynek célja a Litvánia területén működő Anatolij Junitszkij által létrehozott szervezetek munkájában fellelhető illegális pénzügyi tevékenységek jeleinek felderítése volt. A végrehajtó hatóság szervezetének döntése szerint semmilyen a vizsgálat során összegyűjtött adat nem támaszt alá semmilyen, a cég vezetősége általi   csalás gyanújára okot adó tevékenységet. Egyben megszüntetett minden eddigi, e szervezetek számláira, pénzeszközeire, alapjaira, értékpapírjaira és egyéb vagyontárgyak tulajdonjogaira alkalmazott ideiglenes korlátozást.

Azt lehet mondani, hogy a kis híján három éve tartó nyomozás eredménytelenül zárult le. De egy ilyen megfogalmazás mégsem teljesen igaz. A tevékenységével a litván jogi rendszer nem csak a saját kompetenciáját kérdőjelezte meg, hanem komoly kárt okozott a tudós vállalkozó mérnök üzleti elismertségének és a SkyWay márkanévnek. Hasonló akár a hivatalok, akár bárki más általi tevékenységek nem szabad, hogy büntetlenül maradjanak. Junitszkij oldaláról válasz kereset kerül beadásra a neki és az általa vezetett projekt befektetőinek okozott károk és elmaradt hasznaik kompenzéciója érdekében.

Más frontokon is fejlődnek az események a különféle álarcok mögé rejtőzött elhízott trollok elleni harcban. Anatolij Junitszkij felperes teljes mértékben megfellebbezi az "Onlineer" Zrt ellen általa beadott keresetre hozott első fokú bírósági döntés jogosságát. A felperes véleménye szerint a hozott döntés - amelyről már korábban is hírt adtunk - nem megalapozott - és a bíróság által hozott döntésben kifejtettek nem felelnek meg a megállapított tényeknek és az ügy körülményeinek.

Ebben a publikációban megpróbálunk a SkyWay és Anatolij Junitszkij tevékenységével kapcsolatos bizonyos feltűnő és jellemző bírósági aspektusoknak a mélyére hatolni, az ellenfelek érveire és az ítélethozó bírák motivációira is fényt deríteni. Természetesen, a publikációban szereplő minden mérlegelés és becslés csak feltételesen igaz és jelentős mértékig csak a szerző személyes véleményét tükrözi. A tények viszont makacs dolgok, azok továbbra is tények maradnak. Végső soron az idő mindent a helyére tesz.

A SAJTÓRÓL ÉS A SAJTÓRA KIFEJTETT NYOMÁSRÓL LITVÁNIÁBAN ÉS BELORUSSZIÁBAN -   HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK

A Litvániában indult bírósági nyomozás kezdetének egyik oka a DELFI helyi portálon megjelent publikáció sorozat volt. Ezek a cikkek úgy formájában mint tartalmukban semmiben sem különböztek azoktól, amik a belarusz "onliner"-ben láttak napvilágot. Itt a legfőbb érdek az volt, hogy az olvasók minél szélesebb körének az érdeklődését felkeltsék. Minél forróbb lesz ilyenkor az anyag, annál jobb. A nem szakmai profilba vágó "liberális" média legnagyobb részének nézőpontját - a szkepticizmus és a felületesség jellemzi.  

A DELFi és az "Onliner" cikkei ugyanazokkal az érvekkel operáltak, amihez minden vagy majdnem minden a SKyWaynek címzett kritikát lehet címezni: "Az alaptőke - irreálisan nagy pénz; semmit nem érő papírokat adnak el a befektetésekhez mit sem értő nyugdíjasoknak - egy partner programot felhasználva ehhez; nem ismert, hogy vajon a technológia működőképes-e, hiszen még sehol nem építették meg; ha valamit el is kezdenek építeni, akkor azt is csak szemfényvesztésből teszik." Az idő ezeket az érveket, egyiket a másik után, megdönti. Az infrastruktúrális építkezés költségeinek prognózisait illetően vezető szakértők arról beszélnek, hogy a SkyWay alaptőkéje - teljesen azonos , sőt a tevékenységi szféráját tekintve talán még szerényebb is, mint az élenjáró szállítási infrastrukturális technológiák esetében az megszokott.   A befektetett tulajdoni hányadok értékének 3 év alatti növekedése - a Junitszkij által 3milliárd USD értékben létrehozott cégcsoport révén - a reális piaci érték növekedésével teljesen biztosított. A befektetések összege és a projekt fejlesztőinek szakmai kompetenciája rendületlenül növekszik és egyre magasabb szinteket ér el. A partner programot ma csak a lusták nem használják ki. A technológia bizonyította a Belorusszia, Marina Gorka városa melletti EkoTechnoParkban, a SkyWay bemutató és műbizonylatszerzési célú központjában a működőképességét, ahol az első, a világon páratlan innovatív szállítási és infrastrukturális rendszereket felépítették. A három év alatt elvégzett munkához hasonlót sem végzett még el senki a világon, ha a létrehozott termék és az arra fordított anyagi eszközök arányát tekintjük. Ez önmagában is több mint elegendő bizonyíték a cégcsoport komoly szándékának bizonyítására. Minderről július elsején a világ tucatnyi országából, a 2017 évi EkoFesztivál keretei közt a SkyWay bemutató és műbizonylat szerzési célú központjába érkezett, több ezer ember személyesen is meggyőződhetett.

A Belarusz állami szerveknek is meg kell adni azt a tiszteletet, ami nekik jár azért, hogy nem hittek helyi sajtó ("Onliner") SkyWay ellen indított provokatív támadásainak. Ide értve és ennek köszönhetően a köztársaság területén nagy lépésekkel fejlődik ez a különleges projekt, amely hatalmas tudományos , technológiai és befektetési potenciállal rendelkezik. Litvánia hatalmi szervei, miután hallgattak az újságírók szenzációhajhász provokációjának csak azt sajnálhatják, amit elvesztegettek ez idő alatt.

A DELFI és az "ONLINER" ELLENI BÍRÓSÁGOK

Junitszkij bírósági keresetet adott be úgy a litván mint a belarusz portálok ellen. A pillanatnyi fázisokat tekintve mindkét kereset elutasították. A döntés ellen fellebezés lett benyújtva. Sokan azt mondják, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni . "A kutya ugat, a karaván halad"

Önmagában az első fokú bíróság döntése és az azt megalapozó érvek - úgy Litvániában, mint Belorussziában - érdemesek arra, hogy említést tegyünk róluk.   Az első esetben a bíróság azt jelentette ki, hogy Junitszkijnek a "magát világhírű tudósnak képzelő mérnöknek" sokkal türelmesebbnek és toleránsabbnak kellene lennie az ellene felhozott gyanúsítgatások és vádak ellen. A második (belarusz) esetben a bíróság egyáltalán nem érezte fontosnak megindokolni az általa hozott döntést.   Junitszkij keresete azért lett elutasítva, mert az "Onliner" személyében az alperes és a cikk szerzője Konsztantyin Szidorvics nem értett egyet a keresettel abban, hogy a cikkükben és az általuk moderált kommentárokban megsértették volna Junitszkijt. Aztán a felperes kérésére a bíróság kifejtette álláspontját is, kijelentve, hogy az ""Ilon Mask - képtelen kutyák hozzatok nekem pénzt" nevű cikkében általa tett kijelentés, hogy   a belorusz "400 milliárd dolláros" céget alapított és Minszk alatt és "nagy sebességű" SkyWayt épít"' vagy nem személyesen A.E. Junitszkijra vonatkozik vagy nem rágalmazza Junitszkij becsületét és érdemeit, vagy mindössze a szerző véleménye, amire teljes joga van. Ennek kapcsán törvényszerűen merül fel a kérdés: akkor vajon kire vonatkoznak a cikkben tett kijelentések, kinek becsületébe gázol és kinek az érdemeit rágalmazza a cikk szerzője, amely cikk ugyanúgy tele van hasonló hazugságokkal, gyűlölettel, meg sületlenségekkel mint a litván kollégájáé? Kire vonatkoznak a cikkben tett kijelentések vajon, ha ebben a cikkben Junitszkijen kívül senkiről sincs említés téve és amely cikk tele van Junitszkij fotóival, és amely az ő vezérigazgatói és főkonstruktőri   munkahelyét képező irodájában, valamint a Marina Gorkában fekvő EkoTechnoParkban és a minszki gyártásban készített riportra van felépítve, és ahol a bemutató vezetője ugyancsak ugyanaz a Junitszkij volt?   Erre a kérdésre a bíróság nem válaszolt. Lehet, hogy a magasabb fokú bíróság adja majd meg rá a választ? Meglehet arra is választ ad majd, hogy egy újságírónak van- e felelőssége azért amit mond?  

A LITVÁN JUNITSZKIJ ELLENI ÜGY, mint SZEMLÉLETES PÉLDA.  

A Junitszkij féle litván és belarusz média elleni ügyek előzetes eredményeiből ítélve, ez utóbbiak felelőssége az általuk publikált cikkekért meglehetősen alacsony. Az interneten olyan jellemzőkkel is lehet találkozni az "Onliner" cikke kapcsán, mintha az oknyomozó újságírói cikk lenne. Hangosan sőt nagyon szépen hangzik, de vajon megfelel-e az igazságnak? Nem. Aligha lehet nyomozásnak nevezni egy, minden a témában való elmélyülést nélkülöző, erős elfogultságot kifejező anyagot, amelyben még a téma leírását illető kiegyensúlyozott értékelésre tett csipetnyi hajlandóságot sem lehet felfedezni.   De itt van a Litván bíróság vádemelési eljárás indítás előtt elvégzett nyomozása is - ez már nyomozati anyag, amelynek során kikérdeztek szemtanúkat, többek között hivatalos lekérdezések történtek orosz és belarusz kompetens szerveknél, sőt az Interpolnál is, és minden létező elszámolás és számvetés többkötetes irományai készültek el. Milyen eredményeket hozott ez a nyomozás?   Semmilyet. Ugyanígy az újságírók esetében is, ha azok valóban igyekeznek képbe kerülni a történésekben és kicsit is mélyebbre ásnak és felelősséget vállalnak a szavaikért, akkor semmi a SkyWayt illető terhelő anyagot nem találnak. Minden negatív dolog amelyet néhány média a projektre zúdít - a minden új és nem mindenapi irányába kifejeződő saját romlottságuk és irigységük kifejeződése.

"FEMIDA (Homérosznál a rend és igazságosság istennője) - KÉPTELEN KUTYÁK, HOZZATOK NEKEM PÉNZT és MEGNYERTEK BÁRMELY ELVESZTETT KERESETET" (Szatirikus vázlat következtetések helyett)  

"FEMIDA (Homérosznál a rend és igazságosság istennője) - KÉPTELEN KUTYÁK, HOZZATOK NEKEM PÉNZT és MEGNYERTEK BÁRMELY ELVESZTETT KERESETET" - ezt gondolta a bíró, meghozva döntését a bulvár portál javára, amely megrágalmazta a világhírű belorusz feltalálót.

Valójában nem tudjuk, hogy mit gondolt a bíró miközben meghozta ezt az igazságtalan ítéletet ennek a minden beloruszt (úgy az országot, az államot, és a progresszíven gondolkodó belorusz embereket) gyűlölő internet újságnak a javára. Igen, nem tudjuk mi volt a bíró fejében.   Ha a bírósága meghozott döntését tekintjük, viszont gondolkodhatott így. Hiszen nem csak valahogy gondolkodott, hanem a szerint ítélt is. Például az első bírósági ülésen engedélyt adott az újságíró alperesnek az ügyvédje mellé ülni, de a felperesnek amikor az kifejezte abbeli kérését, hogy az ügyvédje mellet foglalhasson helyet elutasította, mondván hogy bíróságnak nincs felesleges széke. (Azonban a szünetben a felperes a folyosón önmaga talált egy széket és mégis csak az ügyvédje mellett foglalt helyet, kiváltva evvel a bíró nemtetszését).

Az alperes által bérelt szakértő "nem vette észre", hogy az újságíró még azt is képes kitalálni amit az interjúalanya valójában nem is mondott.   Még azt is el tudta képzelni az emberben ami valójában nem is volt annak gondolatai közt és azt idézőjelesen még a cikkbe is belevitte: "Úgy látom" alapon. Hogy a tudóst a legrosszabb fényben tüntesse fel a cikkében, a szerkesztőség "átfotoshopolta" a szállításban való áttörésre vonatkozó kijelentését megtenni merészelő feltaláló fotóját. A mérnök arcán ki voltak emelve a vérerek és maga az arc is nagyon pirosra volt festve (ugyanakkor meglehetősen ügyetlenül volt mindez elvégezve, mert mindezen fotó manipulációk után a belorusz fehér inge is rózsaszínné változott), azért, hogy az emberek ilyeneket írhassanak le a kommentárjaikban:   "Ezt a kék pofájú alkoholistát még miért nem hajították még ki Belorussziából és miért nem ültették még le? Mit figyel vajon a KGB és az Elnök, ha ezt nem veszik észre?" E mellett a szerkesztőség eltávolított minden ehhez a cikkhez tett pozitív megjegyzést (van bizonyíték több tucat pozitív a belorusz feltalálót támogató kommentár eltávolítására), de minden őt támadót viszont meghagyott. A bíró mindezt szintén "nem vette észre". A bíró összességében is sajátos önmaga értelmezte elképzeléssel rendelkezett az igazságról és sajátos módon kezelte a jogot, felcserélve az "áratlanság vélelmét " a "bűnösség vélelmére". "Te bűnös vagy, te elkövető vagy és te bizonyítsd be azt, hogy ez nem így van"

Igen ő egy olyan, egy belorusz aki a Föld ma legradioaktívabban szennyezett pontján született - a Csernobili zóna közepén, örökre elvesztve szűkebb hazáját; "lengyel kémek" unokája akiket Poleszjeben végeztek ki a harmincas években, Gomelből származó frusztrált német kém még a szovjet időkből, és nem régen 2017-ben Litván bíróságon bizonyította, hogy ő nem orosz spion ( bizonyára azért mert belorusz), és a "szabad" Európába azért érkezett, hogy ennek az istenverte országnak gazdaságát 3-szorosára emelje fel 15 év alatt. És, hogy mögötte nem a KGB áll (a litván speciális szolgálatok verziója szerint), amelyik szervezet állítólag ezt az egész világot legyőző SkyWay-t is kitalálta.   Hiszen majd három éve büntető ügyet gerjesztettek a SkyWay feltalálója ellen pontosan az után , ahogy litván bulvár sajtó követelte, hogy vessék börtönbe ezt a "memzetközi szélhámost" és "orosz kémet". Úgy hogy nem is olyan ártalmatlanok ezek sajtós trollok és nem szabad csak legyinteni rájuk. Meg kell őket (a jogi kereteken belül) büntetni a tetteikért.

Junitszkij - mindössze egy mérnök. Igen MÉRNÖK, de csupa nagy betűvel. Mindent ő talált ki és szervezett meg amivel ez a fejlesztés idáig jutott. És hála Istennek. minden támadás ellenére megtette ezt.

 

Vissza a hírlistához

Iratkozz fel és legyél kövesd a SkyWay Capital híreit