+7 (495) 419-04-56

Visszahívás kérése

A technológia előnyei

A technológia előnyei

A XXI. század az információs technológiák intenzív fejlődésével különbözteti meg magát minden más századtól. A különleges RSW-technológia is az új századunk eredményeihez tartozik. A Rail SkyWay vagy szószerint - az «Égi vasút» – szállítási kommunikációs csomópontokat hoz létre, egyben a hosszával és a hatékonyságával, minden más létező hasonló rendszert megelőz.


BALESETBIZTONSÁG

A különféle irányú szállítási folyamok kereszteződését csak úgy lehet elkerülni, ha az egyik áramlást a többihez képest felemeljük 10 méter magasba, azért hogy alatta biztosítani lehessen a nagyméretű szállító eszközök szabad áthaladását-Autók, vonatok, autodaruk, mezőgazdasági járművek a sebességcsökkentés nélkül tudnak áthaladni alatta, így ebben a rendszerben az emberrel vagy az állatokkal való ütközés lehetősége teljesen kizárt.
A unibusz sínautó speciális kerekeken mozog, amelyek egyben a sínről való leugrás és az azonos irányban vagy szembejövő járművel való összeütközés lehetőségeitól is megvédik a járművet. A unibusz számára az időjárási viszonyok, és a szezonális tényezők a legkisebb fenyegetést sem jelentik. Az új szállítási módszer nagy sebessége örökre száműzi az előzést és ütközést mint a közlekedésben leggyakoribb baleseti okot.

ELÉRHETŐSÉG

A legfőbb előnye az utasok és terhek alacsony szállítási önköltsége, amet az alábbi tényezők biztosítanak:
- az egy ember szállítására vetített alacsony üzemanyagfelhasználás. A 100 főre számított dízelüzemanyag felhasználása x km távolságú szállítás esetén, a számítások szerint 98 rubel/Ft/km (=kb.20Ft/km/fő). Elektromos meghajtású unibus esetén ezek a szállítási költségek még tovább feleződnek, harmadolódnak;
- az unibus szerkezetének egyszerűsége miatt az amortizációs költségek is minimálisak. Az infrastruktúra költségeinek számításai, 1 km út felszerelésére, elkészítésére 99 millió rubelt (22millió Ft) adtak ki és ez az út a szükséges balesetbiztonsági és kényelmi szintet biztosítva, minimális költségek mellett fogja az első 50 évét kiszolgálni;
- A szállítási eszköz költsége (ez az adott esetben teher vagy utasszállító sínautó) alacsony, az élettartama hosszú, akár 100 év vagy még több is lehet;
- nem szükséges rengeteg ember a unibuszok kiszolgálásához, minden automatikus irányítással történik, s ennek következtében a költségek a hagyományos vasúthoz viszonyítva, csak fele akkorák.

KÉNYELEM

Ma sokan közülünk, a városi közlekedésen való zötykölődésnek köszönhetően, már reggel fáradtan érkeznek a munkahelyükre.Hazafelé ugyanazon úton mennek, ami még tovább fárasztja őket. A nagyvárosok lakosainak többsége a dugókban az utakon tölti el a szabad idejének majd a felét, azért krónikus fáradtsággal küzd, amely negatívan hat ki a szervezetére és stresszhez vezet. Tudományos kutatások azt mutatják, hogy a moszkvai metróban való tartózkodás 3 perc után egészségre káros következményekkel jár. A megnövekedett zaj, az elektromágneses mezőkkel való kölcsönhatás, a meglehetősen nagy számú korlátosan kis területre összezsúfolt ember, valamint a föld alatt tartózkódás - mindezen tényzők összessége stresszhez vezet, amely nem csökken a metróból való kijövetel után sem, sőt ellenkezőleg minden következő átszállással csak tovább nő. A föld alatti közlekedés és kommunikációk esetén az ember szorong, mert a tudat alatt negtív érzéseket él meg, hiszen a századok során ez a föld alatti tér az eltemetett halottakkal és föld alatti börtönökkel kapcsolatos asszociációkat ébreszt bennünk.

ANYAGTAKARÉKOSSÁG

1. A húrutak, sok ma még elérhetetlen helyen is áthatolva (óceánokon, tundrákon, mocsarakon, hegyeken és sivatagokon, óceánöblök homokpadjain), lehetővé teszik új ásványkincsek elérését is. A különféle nyersanyagokhoz való ilyen hozzáférés a világgazdaság megmentést jelenti.
2. A húralapú teherszállítással a terhek célbajuttatása többszörösen olcsóbbá válik.
3. A nagysebességű szállítási struktúrák fejlődése csökkenti az anyagigényt, sőt maga a szállítási hálózat is alacsony anyagfelhasználási igényű: jelentősen kevesebb acél, színes fém, föld, homok, és vasbeton kell hozzá. A folytonos megszakításmentes húrsínpálya megnöveli az oszlopok teherviselő képességét, amely az alapvető terhelést hordozzák, mivel minden egyes húrelőfeszítő horgonyoszlopra száz köztes támasztó oszlop jut. Az építőanyagok feltételezett megtakarítása a TRANSZNET 25 millió km-es hálózatában – 271 milliárd tonna acél, 2,7 trillárd tonna vasbeton.
Ezen kívül az emelt szintű húralapú szállítási felső szerkezetek a szokásos föld töltésekkel összehasonlítva is nyilvánvaló előnyökkel rendelkeznek. Több mint 100-szor kevesebb földmunkára van szükség, amitől aztán az építkezési zónákban a termőtalaj is és a földfelszín arculata is érintetlen marad. Vagy legrosszabb esetben is a veszteségek minimálisak. Ennek egyszerű a magyarázata: a vasutak és autópályák építésekor elengedhetetlen a földtöltések alapjainak tömörítése. Ennek következtében az út olyan gáthoz válik hasonlóvá, amely a föld felszíni és a föld alatti talajvizek folyóágyait keresztezi, ezért az út egyik felén a talaj kiszárad a másik felén elmocsarasodik. Ez komolyan rombolja a természeti egyensúlyt, az állatok mozgását és idővel a a faunát és flórát képviselő egyes fajok teljes eltűnéséhez vezet.

KÖZÖSSÉGI JELLEG

A TRANSZNET korszerűsített kommunikációs hálózat létrehozását jelenti, amelyek ilyen mutatókkal rendelkeznek; mint magas sebességű helyváltoztatás, természetbarát jelleg, elérhetőség és balesetmentesség.A pályák minden típusa – teher, városok közti és városi – egy egységes rendszerré válik amivel bármely nehéz terepen található hely is elérhetővéválik, mint pl. a járhatatlan dzsungel, összefüggő tajga, sivatagok, hegyek, tengeröblök homokpadjai és az örök fagy birodalma. Ezek a pályák a föld felett több mint 50 méter magasan is haladhatnak. Ezek a lehetőségek végeredményben minden ország gazdaságának hatalmas lökést adhatnak, aminek során a jövő generációjánk profit zálogául a növekvő adók és illetékek; valamint a lakosság növekvő foglakoztatottsága szolgál majd, hiszen a progresszív technológiák egyre képzettebb kiszolgáló személyzetet igényelnek a jövőben. Ez millióknak jóval magasabb életszínvonalat és nagy fizikai távolságok jelentősen gyorsabb leküzdésének lehetőségét ígéri, aminek következtében a megjelenő szabad időt szociális aktivitásra lehet majd fordítani.

TERMÉSZETBARÁT JELLEG

Az RSW- technológiák felhasználása az emberiségnek több mint 300 milliárd tonna üzemanyag megtakarítást ad évente. Az üzemanyagot nem elégetve az ember 106 milliárd tonna oxigént is megtakaríthat így és evvel megóvhatja az atmoszférát a káros égési anyagok szennyezésétől.
Az ásványok kitermelése is csökken, hiszen nem kell többé előállítani az útpályák építkezéseihez hatalmas menyiségben fémet, betont és más anyagokat. Egy kilométer hagyományos vasútvonal vagy autópálya az infrastruktúrákkal együtt a természetes földhasználóktól 4 Ha termőföldet «rabol el». Akkor, ahhoz, hogy a Földön a most elvesztegetett hatalmas méretű, akár 100 trillió USD értékű termőtalajt megvédjük a pusztulástól, összesen 25 millió km húrvasutat kell létrehozni az RSW-technológia alkalmazásával.

HATÉKONYSÁG

A szállítási ágazat, mint bármelyik másik is lenyügöző innovációs fejlesztésekkel hallat magáról – minden következő generáció új és jobb jellemzőkkel rendelkező modelleket sorakoztat fel. Ez jól megfigyelhető a TRANSZNET hálózat példáján is, kölönösen pld. a unibusz hatékonyságán.
A húrszállítás olyan nagysebességű helyváltoztatási eszköz, ami 10 tonnát nyom és 50 utast is képes elszállítani. A unibusz végsebessége, amire majd fel tud gyorsulni, a számítások szerint 450 km/óra feletti lesz. Ehhez 398Kwt-os motorteljestmény kell – ez 7.96 Kwt utasonként. Ebből 368 Kwt-ot az aerodinamikai ellenállás leküzdése emészt fel. Bizonyított, hogy bármely nagyebességű szállítási rendszer hatékonysága nagyban függ annak aerodinamikai jellemzőitől. A unibusz esetében minden 100 km távolság leküzdésére 21,5 liter dízel üzemanyag szükséges.

KOZMIKUS JELLEG

Ha lekövetjük az ember útját a földi megjelenése kezdeteitől, akkor észrevehetjük, hogy már az ősember is a technokratikus fejlődési útra tette le a voksát, hiszen folymatosan fejlesztette a primitív munkaeszközeit. És a technikai fejlődésben ma is, sok tudós látva a veszélyes technológiák használatának az élőhelyünkre kifejtett halálos következményeit, arról gondolkodik, hogy azokat a bolygó határain túlra kellene száműzni. Hiszen a kozmoszban használt káros technológiák már abszolút nem károsítják a flóránkat és faunánkat valamint - a halálos sugárzástól és a kozmikus portól a Földünket védő - atmoszférát. Sokan egyelőre még nem értik, hogy az élőhelyünk határai nem fejeződnek be a lakásunk küszöbénél, hanem jóval szélesebb horizontokkal rendelkeznek.

Iratkozz fel és legyél kövesd a SkyWay Capital híreit