+7 (495) 419-04-56

Užsakyti grįžtamą skambutį

Krovininis pakabinamas transportas

Krovininis pakabinamas Junitskio transporto kelio strūktūra gali būti sujungta su or ir kabelinėmis elektros perdavimo linijomis bei su ryšio linijomis – laidinėmis, optinėmis, radijo, korinio ryšio ir kt.

Krovininis pakabinamas transportas

Taikymo sritis:

 • Pramoninių birių krovinių gabengimas — rūda, anglis, skalda, žvyras, smėlis, šalutinės uolienos ir kt.
 • Skystų krovinių gabenimas: nafta ir naftos produktai, bituminė nafta, cheminiai produktai, suskystintos dujos, aukštos kokybės gamtinis geriamasis vanduo ir kt.
 • Vienetinių krovinių gabenimas, plieno gaminiai, konteineriai ir kt.
 • Specialių krovinių gabenimas – buitiniės ir pramoninės atliekos. Kiti kroviniai.

Pagrindinės charakteristikos:
 • Judėjimo greitis iki 50 km per valandą.
 • Sąstato keliamoji galia — iki 10000 tonų.

 • Kelio nukrypimas — iki 10%, esant specialiam išpildymui — iki 30%.
 • Krovinių gabenimo atstumas — iki 2 000 km.
 • Gabenamų krovinių kiekis — iki 250 mln tonų per metus.
 • Krovininės trasos kaina, neįskaitant transporto priemonių, pakrovimo ir iškrovimo terminalų kainos ir infrastruktūros, - nuo 1 mln. USD/km.
 • Krovinių gabenimo savikaina du kartus mažesnė nei gabenant geležinkeliu.

Konkurenciniai pranašumai
 • Kapitalinės statybos kaina mažesnė:
  • Dėl ženklaus sumažėjusio žemės ploto trasai ir infrastruktūrai;
  • Dėl žemės pylimų, išėmimų, tunelių tiltų, daugialygmenių srautų skirstytojų ir vandens praleidimo statinių nebuvimo;
  • Dėl to, kad kreivas vietovės reljefas, mažas gruntų tvirtumas ir sudėtingos geografinės bei klimatinės sąlygos nebrangina bėginės- styginės estakados;
  • Dėl dešimteriopai mažesnio išteklių kiekio, reikalingo styginei estakadai statyti, palyginus su tradicinėmis transporto estakadomis.
 • Eksploatacijos sąnaudos mažesnės dėl:
  • energijos ir kuro sunaudojimo sumažėjimo;
  • sąnaudų aptarnaujančiam personalui ir jų darbo užmokesčiui sumažėjimo;
  • pakrovimo-iškrovimo bei transportavimo proceso automatizavimo;
  • sumažėjusios kelio remonto ir atstatymo darbų apimies;
  • poreikio .žiemą valyti sniegą ir apledėjimus nuo kelio nebuvimo.
 • Pramoninių krovinių gabenimo savikaina mažesnė du ir daugiau kartų.
 • Galimybė švelniai įsisavinti naujas teritorijas, užtikrinant iškasenų gavybą sunkiai prieinamose vietose.
 • Transporto sistemos, eksploatuojamos ištisus metus, bet kokiu oru ir klimatinėmis sąlygomis patikimumo ir saugos didinimas.
 • Galimybė sujungti kelio struktūrą ir atramas su oro ir kabelinėmis elektros perdavimo linijomis bei ryšio linijomis – laidinėmis, optinio pluošto, radijo rėlinėmis, korinio ryšio.

Ekologiškumas
 • Mažas išteklių ir energijos poreikis visuose krovininio transporto sistemos gyvavimo ciklo stadijose (projektavimas, statyba, eksploatacija ir demontažas)
 • Estakadinis krovininis kelias išsaugo vietovės reljefą, ir šalia esančių teritorijų biologinę įvairovę
 • Kelias išsaugo derlingą dirvą ir joje augančią augmeniją
 • Kelias netrukdo gruntinių ir paviršinių vandenų judėjimui, žmonių, naminių ir laukinių gyvūnų judėjimams, žemės ūkio, statybinės ir spec technikos darbui.

Patikimumas ir sauga
 • Krovininis sąstatas turi apsaugą nuo nuriedėjimo.
 • Dešimteriopa tvirtumo atsarga laikančiuose transporto estakados elementuose.
 • Atsparumas plikledžiui, apledėjimui, sniego pusnims, rūkams, smėlio ir dulkių audroms.
 • Patikimas darbas esant bet kokiai oro temperatūrai.
 • Didelis atsparumas vandalizmui ir teroristiniams aktams.
 • Atsparumas gamtiniams kataklizmams — specialiai išpildant ir minimaliai pabrangstant:
  • žemės drebėjimams su magnitude iki 10 balų pagal Richterio skalę;
  • potvyniai su 10 ir daugiau metrų gyliu;
  • uraganiniam vėjui, pučiančiu iki 250 km per valandą ir daugiau;
  • cunamiams su bangos aukščiu iki 20 metrų ir daugiau.

Užsiprenumeruok ir gauk aktualiausias SkyWay Capital naujienas