+7 (495) 419-04-56

Pasūtīt atpakaļzvanu

SkyWay Krievijas Federācijas Transporta Ministrijā

SkyWay Krievijas Federācijas Transporta Ministrijā

2016. gada 11. februārī notika tas, par ko mēs cīnījamies ilgu laiku – Krievijas Federācijas Transporta Ministrija visaugstākajā līmenī atzina un apstiprināja stīgu transporta izmantošanu, atzīstot to kā inovatīvu. Tas nozīmēja „Juņicka Stīgu Transporta“ kā reāli esošas un darbojošamies tehnoloģijas ilgā ceļa uz valstisko atzīšanu beigas. Turklāt – nedaudz vairāk, kā pēc mēneša, 25. martā, SkyWay pārstāvji pievienojās darba grupas sēdei „Valsts iepirkumu inovāciju paaugstināšana“. Stīgu transports nostiprināja savas pozīcijas un pat tika rekomendēts, lai, pēc Ekspertu Padomes visu noteikto procedūru iziešanas, to sāktu ieviest reālajā dzīvē.

Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit: saite

Ceļš uz valstisko atzīšanu bija ilgs un ērkšķains, daudzu gadu garumā „Juņicka Stīgu Tehnoloģijas“ atradās aiz Krievijas realitātes borta – daudz un dažādu valstisko aizkavēšanos dēļ. 2002. gadā, toreiz vēl pilsētā Ozjori, kad tika būvēts pirmais izmēģinājumu laukums un tehnoloģijai izmisīgi vajadzēja papildinvestēšanas avotus, notika Transporta Ministrijas Zinātnes un Tehnikas padomes izbraukuma sēde. Stīgu transports tika nodēvēts par interesantu un netradicionālu transporta veidu, taču, pēdējo 14 gadu laikā kopš šī notikuma, vairs nav bijis jaušams absolūti nekāds progress, lai pa īstam un pilnvērtīgi novērtētu „Juņicka Stīgu Transportu“. 2016. gada sākumā Anatolijs Juņickis saņēma uzaicinājumu no Transporta Ministrijas un jau nākamajā mēnesī prezentēja Stīgu Transportu ekspertiem. Šī tikšanās daļēji bija daudzreiz produktīvāka par iepriekšējām tādēļ, ka tika novadīta pēc absolūtii savādāka principa, nekā iepriekš. SkyWay komanda parādīja savu patstāvību un neatkarību, neprasot finansēšanu vai atbalstu, kā tas notika 2002. gadā. Turklāt, tā kā tajā pat gadā tika oficiāli atzīta tehnoloģijas dzīvotspēja, ģenerālkonstruktoram Anatolijam Juņickim nebija vajadzības ieguldīt darba principu paskaidrojumos tik daudz spēka kā iepriekš. Viņš nesaspringstot izskaidroja visus strīdīgos un neskaidros momentus, padarot „Juņicka Stīgu Transporta” darba shēmu, cik vien iespējams, skaidru un saprotamu.

Tika iztērēti daudz laika un spēku, lai 14 gadus atpakaļ panāktu valsts atbalstu, un, lūk, beizot „Juņicka Stīgu Tehnoloģija ir atzīta un tiek pat rekomendēta ieviešanai reālajā dzīvē. Tas ir visai pārsteidzošs fakts, jo iepriekš valsts vārda tiešā nozīmē projektu ignorēja, nedarbojās it neviena likumīga finansēšanas saņemšanas metode, tieši tāpēc Anatolijs Juņickis savā laikā pieņēma grūtu, bet tajā pat laikā – svarīgu, lēmumu, proti - izvēlējās kā jaunā izmēģinājumu un demonstratīvā laukuma būvniecības vietu Baltkrieviju. Gribētos piebilst – izejot nebūt ne vieglo ceļu, jo vērtīgāka ir uzvara, kuru mēs tagad esam guvuši Krievijas Federācijā!

Lūk, īss kopsavilkums no sēžu protokoliem:

„Ekspertu Padomes galvenais mērķis ir ekspertu un metodiskais atbalsts izmēģinājumu projektiem, ko pieteikuši inovatīvu tehnoloģiju izstrādātāji. Ekspertu Padome nodarbojas ar analītisko un informatīvo materiālu, kā arī rekomendāciju sagatavošanu un tālāknodošanu Darba grupai, lai tos izskatītu sēžu laikā, veic esošās situācijas analīzi valsts iepirkumu jomā, kas skar transporta kompleksu, veic inovatīvo tehnoloģiju un produkcijas vērtēšanu, izvērtē to ekonomisko efektivitāti, tāpat arī jaunas produkcijas un tehnololoģiju realizēšanās perspektīvas tuvākajā nākotnē. <…> 2016. gada 11. februārī Ekspertu Padomes kārtējā sēdē tika izskatīta SkyWay kravas, pilsētas, kā arī ātrgaitas sistēmu tehnoloģijas radīšana, kas izstrādāta slēgta tipa akciju sabiedrībā «Stīgu Tehnoloģijas» (tālāk tekstā – Tehnoloģija), kurā Ekspertu Padomes biedri izteica varbūtību atzīt šo tehnoloģiju kā inovatīvu. Tāpat slēgta tipa akciju sabiedrībai «Stīgu Tehnoloģijas» tika rekomendēts papildus iesniegt piedāvātās transporta sistēmas SkyWay izmantošanas projektu attiecībā uz konkrētiem ekspluatācijas apstākļiem. 2016. gada 25.martā kārtējā Darba grupas sēdē Tehnoloģija tika atzīta kā perspektīva.”

Transporta Ministrijas atbilde uz akcionāra pieprasījumu: saite


Parakstieties un esiet informēti par SkyWay Capital jaunumiem