+7 (495) 419-04-56

Pasūtīt atpakaļzvanu

Tehnoloģijas priekšrocības

Tehnoloģijas priekšrocības

21. gadsimts atšķiras no pagājušajiem ar intensīvu informācijas tehnoloģiju attīstību. Arīdzan unikālā RSW tehnoloģija pieskaitāma jaunā gadsimta sasniegumiem. Rail Sky Way, tulkojumā (no ang. val.) - "gaisa sliežu ceļš", paredz transporta - komunikāciju risinājuma radīšanu, kurš pārspēs visus eksistējošos analogus ar savu nozīmību un efektivitāti.


DROŠĪBA

Var izvairīties no dažādu virzienu transporta plūsmu krustošanās vienā līmenī, paceļot vienu plūsmu attiecībā pret otru vismaz par 10 vai vairāk metriem, lai nodrošinātu brīvu kustību lielgabarīta transportam. Tā, piemēram - automobiļiem, vilcieniem, autoceltņiem vai, piemēram, lauksaimniecības tehnikai būs iespēja pārvietoties, nesamazinot ātrumu un novēršot sadursmes risku ar cilvēkiem vai dzīvniekiem.
Var izvairīties no dažādu virzienu transporta plūsmu krustošanās vienā līmenī, paceļot vienu plūsmu attiecībā pret otru vismaz par 10 vai vairāk metriem, lai nodrošinātu brīvu kustību lielgabarīta transportam. Tā, piemēram - automobiļiem, vilcieniem, autoceltņiem vai, piemēram, lauksaimniecības tehnikai būs iespēja pārvietoties, nesamazinot ātrumu un novēršot sadursmes risku ar cilvēkiem vai dzīvniekiem.

PIEEJAMĪBA

Svarīga priekšrocība ir arīdzan zema pasažieru un kravu pārvadāšanas pašizmaksa, kuru nodrošina sekojoši faktori:
- zems degvielas patēriņš, pārvadājot 1 cilvēku. Zems dīzeļdegvielas patēriņš (pārrēķinot ekvivalentā) uz 100 pasažieriem, pārvadājot tos X km, nosaka enerģijas patēriņa izmaksas uz vienu (1) pasažieri, un tie ir 98 RUR. Ieviešot elektrotransporta līdzekli - junibusu, pārvadāšanas izmaksas samazināsies par divām (2) vai pat trīs (3) reizēm;
- amortizācijas izdevumi tiks pazemināti junibusa konstrukcijas vienkāršības dēļ. Infrastruktūras izmaksu aprēķins 1 km ceļa ierīkošanai ir 99 mlj. RUR, un šis ceļš kalpos 50 gadus, pie kam - ar minimāliem izdevumiem visaugstākā drošības un komforta līmeņa nodrošināšanai.;
- zemas transportlīdzekļa izmaksas (šajā gadījumā domāts kravas vai pasažieru stīgu sliežu automobilis), un tā kalpošanas laiks ir ilgs - līdz 100 un vairāk gadiem;
- nav vajadzības pēc daudziem junibusu apkalpojošajiem darbiniekiem - viss tiks nodrošināts ar automātisko vadību, kā dēļ izmaksas pazeminās divas (2) reizes, ja salīdzinām tās ar dzelzceļa transporta izmaksām.

KOMFORTS

Šodien daudzi no mums no rīta ierodas darbā JAU noguruši no "ceļojuma" ar sabiedrisko transportu. Atgriezties mājās nākas pa tiem pašiem ceļiem, kas vēl vairāk pastiprina nogurdināmību. Turklāt, ņemot vērā, ka vairums lielpilsētu iedzīvotāju pavada ceļā un sastrēgumos gandrīz pusi brīvā laika, parādās hronisks nogurums, kas negatīvi ietekmē organismu un izraisa stresu. Zinātniskie pētījumi liecina, ka, lai nepieļautu negatīvu ietekmi uz veselību, Maskavas metro var uzturēties ne vairāk, kā trīs (3) minūtes. Paaugstināts skaņu fons, elektromagnētisko lauku ietekme, liela cilvēku daudzuma klātesamība visai ierobežotā teritorijā, atrašanās zem zemes - visi šie faktori izraisa stresu, kas nebūt nemazinās, izejot no metro stacijas, bet, tieši otrādi - palielinās ar katru nākamo braucienu. Pazemes komunikāciju sistēmās cilvēks jūtas trauksmaini, izjūt negatīvas emocijas zemapziņas līmenī, jo gadsimtu gaitā šī telpa izraisa asociācijas, kas saistās ar mirušo apbedīšanas vietām un cietumu pazemes velvēm.

RESURSU POTENCIĀLS

1. Stīgu ceļi, kurus iespējams ierīkot daudzās šodien nepieejamās vietās (kā, piemēram, okeānos, tundrās, purvainos apvidos, kalnos, tuksnešos, jūru un okeānu šelfos), dos iespēju nokļūt līdz jauniem zemes dzīļu resursiem. Šāda pieejamība dažādām izejvielu ieguves vietām kļūs par pasaules ekonomikas problēmas risinājumu.
2. Pa pasažieru - kravu stīgu ceļiem kravu piegāde būs daudzkārt lētāka.
3. Ātrgaitas transporta struktūras attīstība samazinās izmantojamo materiālu patēriņu, pie kam, paši transporta mezgli būs ārkārtīgi ekonomiski: vajadzēs ievērojami mazāk tērauda un krāsaino metālu, grunti, smilšu un dzelzsbetona. Grūti iznīcināmā vienlaidus stīgu sliede palielinās balstu nestspēju, uz kuriem gulstās galvenā slodze, tā kā - uz katra enkurbalsta būs līdz apmēram 100 starpbalstu. Nosacītā būvmateriālu ekonomija uz 25 km garās TRANSET trases sastādīs: tērauds - 270 mljr. tonnu, dzelzsbetons - 2,7 trlj. tonnu.
Pie kam, stīgu transporta estakādei, salīdzinot ar parasto, tradicionālo zemes uzbērumu, ir acīmredzamas priekšrocības. Tā, piemēram, vairāk, nekā 100 reizes samazināsies zemes darbu apjoms balstu ierīkošanas vietās, kas saglabās augsni un ainavu būvniecības zonā vai arī kaitējums būs minimāls. Tas ir vienkārši izskaidrojams: dzelzceļa- un automaģistrāļu ierīkošana noved pie papildus zemes sablietēšanās. Rezultātā ceļš sāk līdzināties aizsprostam, kas šķērso augšzemes un gruntsūdeņu gultnes, pie kam - vienā ceļa pusē augsne izžūst, bet otrā - pārpurvojas. Tas, savukārt, nopietni izjauc ekoloģisko līdzsvaru, dzīvnieku migrāciju un noved pie floras un faunas pārstāvju sugu samazināšanos, bet ar laiku draud to pilnīga izzušana.

SOCIALITĀTE

TRANSNET nodrošina pilnveidota komunikāciju tīkla izveidošanu, kurai būs raksturīgi tādi rādītāji kā: liels pārvietošanās ātrums, ekoloģiskums, pieejamība un drošība. Visi trašu veidi - kravas, starppilsētu un pilsētu, kļūs par vienotu sistēmu, kas pieejama jebkurā vietā ar sarežģītu reljefu: necaurejamos džungļos, taigu masīvos, tuksnešos un kalnos, jūru un okeānu šelfos un mūžīgā sasaluma teritorijās. Tie būs novietoti vairāk, nekā 50 m augstumā virs zemes. Šīs iespējas gala rezultātā dos pozitīvu grūdienu ikvienas valsts ekonomiskajā attīstībā, pie kam - par nākamo paaudžu ienākumu ķīlu kļūs arvien pieaugošie nodokļi un nodevas: cilvēku nodarbinātības pieaugšana, jo progresīvās tehnoloģijas pieprasīs kvalificēta personāla darbu, kas, savukārt, sola augstāku dzīves līmeni miljoniem cilvēku; iespēja ievērojami ātrāk pieveikt lielus attālumus, kas cilvēkiem ļaus tērēt parādījušos brīvo laiku sociālajām aktivitātēm.

EKOLOĢISKUMS (VIDES DRAUDZĪGUMS)

RSW tehnoloģiju izmantošana cilvēcei dos iespēju ieekonomēt vairāk, nekā 300 mljr. tonnu degvielas resursu. To (proti, degvielu), nesadedzinot, cilvēcei radīsies iespēja ieelpot 106 mljr. tonnu skābekļa un nosargās atmosfēru no kaitīgajiem degšanas komponentiem. Notiks būtiska vērtīgo izrakteņu iegūšanas samazināšanās, jo vairs nebūs nepieciešamības tik lielā daudzumā ražot metālu, betonu un citus materiālus maģistrāļu būvniecībai.
1 km dzelzceļa vai automobīļu trases, ieskaitot infrastruktūru, atņem dabas resursu izmantotājiem aptuveni 4 hektārus auglīgas zemes. Tajā pat laikā vajag vien izveidot 25 mlj. stīgu trašu, izmantojot RSW tehnoloģijas, lai izglābtu no bojāejas milzīgu teritoriju auglīgas zemes, kuru vērtība šajā gadījumā ir aptuveni 100 trlj. ASV dolāru.

EFEKTIVITĀTE

Transporta nozare, tāpat, kā jebkura cita, ar iespaidīgām inovatīvām izstrādēm - katra nākamā paaudze demonstrē jauno modeļu tehnisko raksturlielumu uzlabojumus. Tas labi redzams TRANSNET tīkla piemērā, tai skaitā - ar junibusa efektivitāti.
Stīgu transports ir ātrgaitas pārvietošanās līdzeklis, sver 10 tonnu, un tajā ir 50 pasažieru vietas. Ātrums, kuru junibuss spēs attīstīt, pēc aprēķiniem ir 450 km/h un vairāk. Tā sasniegšanai būs nepieciešams jaudīgs 398 kW dzinējs, un tas ir 7,96 kW uz vienu pasažieri. No tiem 368 kW tiks izlietoti aerodinamiskās pretestības pārvarēšanai. Pierādīts, ka jebkuras ātrgaitas sistēmas efektivitāte ir tiešā veidā atkarīga no tās aerodinamiskajiem rādītājiem. Junibusa gadījumā - uz katriem 100 nobrauktajiem kilometriem tiks izlietoti vidēji 0,7 litri dīzeļdegvielas (pārrēķinot ekvivalentā).

KOSMISMS

Ja izsekotu visu cilvēka ceļu no tā parādīšanās brīža, tad var atzīmēt, ka jau pirmatnējais cilvēks deva priekšroku tehnokrātiskam attīstības ceļam, pastāvīgi pilnveidojot savus primitīvos darbarīkus, un šodien, tehniskā progresa gadsimtā, daudzi zinātnieki, redzot bīstamo tehnoloģiju izmantošanas sekas uz mūsu dzīves vidi, aizdomājas par to, lai izvestu bīstamos atkritumus aiz planētas robežām, jo atrodoties kosmosā tie būs absolūti nekaitīgi mūsu florai, faunai un atmosfēras slānim kas aizsargā Zemi no visam dzīvajam nāvīgās radiācijas un kosmiskajiem putekļiem. Daudzi no mums pagaidām vēl nesaprot, ka mājošana uz mūsu planētas nebeidzas ar mūsu mājas slieksni - tās robežas ir daudz plašākas.

Parakstieties un esiet informēti par SkyWay Capital jaunumiem