+7 (495) 419-04-56

Pasūtīt atpakaļzvanu

Ekoloģija

SkyWay tehnoloģiju izmantošana cilvēcei ļaus ieekonomēt vairāk, nekā 300 mljrd. tonnu degvielas resursu, savukārt, to nesadedzinot, radīsies iespēja papildus ieelpot 106 mljrd. tonnu skābekļa, un tas pasargās atmosfēras slāni no kaitīgajiem sadegšanas komponentiem.

Ekoloģija

Augsne ir viens no svarīgākajiem minerālu resursiem uz mūsu planētas, jo tās auglīgais slānis taču dod iespēju augt lauksaimniecības pārtikas produktiem un kokiem, kas, savukārt, ir Zemes „plaušas“, kas no ogļskābās gāzes ražo skābekli, tā nodrošinot mūs ar tīru gaisu. Gadsimtiem ilgi daba ir radījusi auglīgu augsni pilnvērtīgai cilvēku dzīves funkciju uzturēšanai, taču viņi nespēja apjaust šīs brīnišķīgās dāvanas patieso vērtību, izveidodami transporta tīklu, kā izbūvei bija nepieciešams pārklāt ar asfaltu, betonu un dzelzceļa sliežu klātnēm miljoniem kilometru.


Autoceļu un maģistrāļu dēļ, kuru kopējā platība salīdzināma ar Japānas, Vācijas, Nīderlandes un Lielbritānijas teritorijām kopā ņemot, augsne ir tikusi pārklāta ar biezu un „neelpojošu“ asfalta kārtu, tā ir iznīdēta uz visiem laikiem.

Automaģistrāļu un dzelzceļa līniju būvniecības negatīvās sekas.

Auglīgā augsne, ko cilvēcei bagātīgi dāvājusi daba, šobrīd ir praktiski pilnībā iznīcināta. Ir saindēta visa zeme, kas atrodas blakus transporta mezgliem. Vielu negatīvā ietekme, ko satur automobiļu u. c. transporta līdzekļu izplūdes gāzes, kā arī ceļu pret - apledošanas līdzekļi un citu automobiļu rūpniecības produkti, iznīcinājuši humusu ap visiem transporta objektiem.

Grunts sablietēšana zem tradicionālā transporta trasēm negatīvi ietekmē gruntsūdeņu plūsmu, izjaucot to, un tas, savukārt, tālāk turpina izjaukt dabas līdzsvaru – vietām zeme ir izkaltusi kā tuksnesis, vietām – sāk pārpurvoties.

RSW tehnoloģijas – tā ir reāla iespēja atjaunot mūsu planētas ekosistēmu!


RSW tehnoloģiju izmantošana cilvēcei dos iespēju ieekonomēt vairāk, nekā 300 mljrd. tonnu degvielas resursu. Nepatērējot to, cilvēki ietaupīs106 mljrd. tonnu skābekļa un pasargās atmosfēras slāni no kaitīgo sadegšanas komponentu negatīvās iedarbības. Būtiski samazināsies derīgo izrakteņu iegūšana, jo vairs nebūs vajadzības lielos apmēros ražot metālu, betonu, un citus maģistrāļu būvniecībai nepieciešamos materiālus.

Viens (1) kilometrs dzelzceļa vai automobiļu ātrgaitas trases (ieskaitot infrastruktūru) dabas zemes resursu izmantotājiem atņem aptuveni 4 hektārus auglīgas zemes. Tā vietā vajadzētu izbūvēt tik vien, kā 25 miljonus stīgu trašu, izmantojot RSW tehnologijas, lai pasargātu no iznīcināšanas milzīgu platību auglīgas zemjes, kuru izmaksas šajā gadījumā būs aptuveni 100 triljoni ASV dolāru.


Parakstieties un esiet informēti par SkyWay Capital jaunumiem