+7 (495) 419-04-56

Pasūtīt atpakaļzvanu

Resursu potenciāls

Palīgā nāks otrā līmeņa transporta komunikācijas (kas novietotas pārdesmit metrus virs zemes). Pie tam - mūsu planētas flora un fauna paliks neskartas. Pievienojieties mūsu projektam, noklikšķinot uz saites.

Resursu potenciāls

Produktu, plaša patēriņa preču un pakalpojumu ievērojamu cenu kāpumu ietekmējis nozīmīgs resursu izmaksu pieaugums. Uz mūsu planētas četrkārtīgi pieaudzis iedzīvotāju skaits, savukārt, IKP (iekšzemes kopprodukts) - divdesmit (20) reizes. Rezultātā - dabīgajām izejvielām ir milzīgs pieprasījums, kas ir pieaudzis par 2000 %, savukārt, jaunu resursu meklēšana un iegūšana kļuvusi problemātiska. Jāņem vērā, ka - pēc ekonomikas likumiem - viena veida izejvielu padārdzināšanās nozīmē arī pārējo izmaksu pieaugumu. Kā rezultātā, civilizācijai draud nespēja izturēt lavīnveidā pieaugošo pasaules iedzīvotāju pieprasījumu.

Šajā gadījumā, kā izskatās, ir tikai viens glābiņš – augstās tehnoloģijas. Tieši tās spēs palīdzēt ieekonomēt sekojošo resursu veidus:
- pārtikas;
- izejvielu;
- dzīves vides;
- ekonomiskos;
- minerāļu;
- finanšu un darbaspēka.

Situāciju atrisinās otrā līmeņa transporta komunikācijas, kas novietotas vairāku desmitu metru augstumā virs zemes, pie kam - stīgu ceļu būvniecības vietās tiks saglabāta mūsu planētas flora un fauna. Zemes ekosistēmas saglabāšana ir viens no galvenajiem komunikāciju tīkla TRANSNET mērķiem.


TRANSET tīklu plusi

1. Stīgu ceļi, kurus iespējams ierīkot uz doto brīdi nesasniedzamās vietās (okeāni, tundras, purvi, kalni, tuksneši, jūru un okeānu šelfi), palīdzēs aizkļūt līdz jauniem, vēl neatklātiem vai – uz šobrīd vēl nepieejamiem - Zemes resursiem. Šāda pieejamība dažādiem izejvielu veidiem kļūs par pasaules ekonomikas problēmu risinājumu.

2. Kravu pārvadāšana un piegāde pa stīgu kravas – pasžieru ceļiem kļūs daudzkārt lētāka, nekā pa tradicionālajiem.

3. Ātrgaitas transporta struktūras attīstība samazinās materiālu patēriņu, turklāt paši ceļu mezgli būs ekonomiski: tiks patērēts ievērojami mazāk tērauda, krāsaino metālu, grunts, smilts un dzelzsbetona. Grūti iznīcināmā vienlaidus stīgu sliede palielinās balstu nestspēju, uz kuriem gulstas galvenā slodze, tā kā – uz katra enkurbalsta būs līdz apmēram simts (100) starpbalstu. Nosacītā būvmateriālu ekonomija 25 km TRANSNET tīkla izbūvei ir sekojoša: 270 mljr. tonnu tērauda un 2,7 trlj. tonnu dzelzsbetona.

Turklāt, stīgu transporta estakādei, salīdzinājumā ar tradicionālo zemes uzbērumu, ir acīmredzamas priekšrocības. Tā, piemēram, vairāk, nekā 100 reižu pazemināsies zemes darbu apjoms balstu ierīkošanas vietās, pateicoties kam būvniecības zonā tiks saglabāti augsne un ainava vai arī kaitējums apkārtējai videi būs minimāls. Tas ir ārkārtīgi vienkārši izskaidrojams – dzelzceļa un automaģistrāļu ierīkošana izraisa zemes papildus sablīvēšanos. Rezultātā ceļš kļūst līdzīgs aizsprostam, kas šķērso gultnes virszemes- un gruntsūdeņus, pie kam – vienā ceļa pusē augsne izkalst, bet otrā – pārpurvojas. Tas, savukārt, nopietni izjauc dabas ekoloģisko līdzsvaru, nelabvēlīgi ietekmē dzīvnieku migrāciju un noved pie floras un faunas pārstāvju populācijas - vispirms samazināšanās, bet pēc tam – pie to pilnīgas izzušanas.


Parakstieties un esiet informēti par SkyWay Capital jaunumiem