+7 (495) 419-04-56

Pasūtīt atpakaļzvanu

Transporta veidi

Šajā mājaslapā ir apskatītas stīgu transporta augstās tehnoloģijas, paredzētas pasažieru un kravu pat starpkontinentālajiem pārvadājumiem. Stīgu transportu var ierīkot kā pilsētās, tā arī ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kā, piemēram, salās, kalnos, jūru un okeānu šelfos, tuksnešos u. c.

Transporta veidi

Ātrgaitas transports

Otrā līmeņa ātrgaitas transporta sistēma paredzēta starppilsētu (vienas valsts robežās) kravu un pasažieru pārvadājumiem, tāpat arī efektīvai transporta satiksmei starp viena kontinenta valstīm, kā arī starpkontinentālajiem pasažieru pārvadājumiem.

Lasīt vairāk


Pilsētas virssliežu transports

SkyWay pilsētas virssliežu transports veic ātrgaitas kravas un pasažieru pārvadājumus, kas ir īpaši ar drošību, pārvadājumu apjomu un vides draudzīgumu. SkyWay pilsētas virssliežu transports – nākamās paaudzes transporta līdzeklis!
Ātrgaitas kravas un pasaži pārvadājumi:
 • pilsētas robežās;
 • starp tuvu viena otrai esošām pilsētām;
 • starp pilsētām un lidostām;
 • starp pilsētām un to piepilsētām.

Pilsētas zemsliežu – iekārtais transports

Inovatīvais ātrgaitas pilsētas zemsliežu – iekārtais transporta veids paredzēts kravu un pasažieru pārvadāšanai. Tas ir ārkārtīgi ekonomisks un komfortabls dēļ tā, ka minimizējas zemes izmantošana trases un infrastruktūras ierīkošanai; šīs transporta sistēmas vajadzībam nav nepieciešama ceļu klātne, tuneļi, viadukti, tilti, daudzlīmeņu satiksmes mezgli, virszemes un pazemes gājēju pārejas; ievērojami samazināt resursu intensitātes stīgu sliežu estkāde salīdzinot ar tradicionālajām pilsētās un ārpus tām izmantojamajām transporta estakādēm, nav nepieciešamības nostiprināt grunti, izlīdzināt apvidus reljefu, ņemot vērā sarežģītus ģeogrāfiskos un klimatiskos apstākļus.

Virssliežu kravas transports

Nodrošina ievērojamu būvniecības kapitālizmaksu pazemināšanos. Tas iespējams sekojošo faktoru dēļ:
 • tiek minimizēta zemes izmantošana trases vai infrastruktūras izveidošanai;
 • Nav nepieciešamības pēc ierakumiem, zemes uzbērumiem, tiltiem, tuneļiem, ūdens novades būves;daudzlīmeņu satiksmes mezgliem;
 • nav nepieciešamības veikt grunts nostiprināšanu (tam, starp citu, ir zema noturības pakāpe), izlīdzināt apvidus reljefu, pārvarēt nelabvēlīgus klimatiskos apstākļus;
 • manāmi pazemināta stīgu sliežu sistēmas resursu ietilpības samazināšana salīdzinājumā ar esošajām, tradicionālajām transporta estakādēm.

Vairāk lasīt šeit


Kravas zemsliežu – iekārtais transports

Kravas zemsliežu – iekārtais transports pielietojams dažādās ražošanas sfērās. Ritošais sastāvs spēj pārvadāt absolūti visa veida kravas:
 • birstošās kravas: rūda, šķembas, akmeņogles, grants, oļi, zemes augšslāņu derīgie izrakteņi, smiltis u. c.;
 • šķidrās kravas: naftu, ķīmiskos- un naftas produktus, bitumenu, augstas kvalitātes dabā iegūto dzeramo ūdeni, sašķidrinātās gāzes u. c.;
 • gabalkravas: kok- un zāģmateriāli, velmējumi, konteineri, rūpniecības tvertnes u. c.
 • speciālās kravas: rūpniecības un sadzīves atkritumi u.c.

Vairāk lasīt šeit


JST (Junicka Stīgu Transports) jūras osta

JST jūras ostas izmaksā daudz mazāk, nekā jebkura cita tehnoloģija. Turklāt, JST ievērojami atvieglos cilvēku iesēšanos pasažieru kuģos un vienkāršos pārkraušanas un transportēšanas procesus:
 • Beramo materiālu (šķembas, ogles, smilts, rūda u.c.);
 • Naftas un naftas produktu;
 • Konteineru.

Vairāk lasīt šeit


Attīstības projekti

Juņicka stīgu tehnoloģijas attīstības projekti ir inovatīvi būvniecības objektu un to atsevišķu elementu mērķa projekti, kas balstās uz stīgu tehnoloģijām:
 • autotransporta tilti;
 • dzelzceļa tilti;
 • gājēju tilti un viadukti;
 • augstceltnes – izmantojot vakumstikla elementus;
 • lidlauku skrejceļi.

Vairāk lasīt šeit


Parakstieties un esiet informēti par SkyWay Capital jaunumiem