+7 (495) 419-04-56

Pasūtīt atpakaļzvanu

SkyWay jūras osta

Šelfu jūras ostu uzticamības palielināšanās un drošības paaugstināšanās jebkādos laika apstākļos un jebkurā gadalaikā - tas ir viens no iemesliem, runājot par iespēju izmantot ātrgaitas transportu SkyWay.

SkyWay jūras osta

Pielietošanas joma

  • Cilvēku pārsēšanās pasažieru kuģos.
  • Rūpniecisko kravu izkraušana no ritošā sastāva:
    • beztaras materiālus (šķembas, akmeņogles, smiltis, rūda u.c.) – sauso beramkravu moduļos;
    • naftu un naftas produktus – tankkuģos;
    • konteinerus - konteineru pārvadātājos.

Pamatraksturlielumi

Iespēja izbūvēt Juņicka stīgu transporta jūras ostu atklātas jūras vai okeāna šelfā.
Ūdens dziļums jūras ostā – sākot no 20 metriem.
Jūras ostas attālums no krasta teritoriālo ūdeņu robežās un aiz tām - sākot no 1 - 10 km un vairāk.
Tranzītpasažieru skaits gadā – sākot no 1 mlj.
Gada rūpniecības kravu pārkraušanas apjoms – līdz 250 mlj. tonnām.
Jūras ostas izbūves izmaksas – sākot no 10 mlj. ASV dolāriem (neierēķinot pievadtrasi, iekraušanas un izkraušanas terminālus, ritošo sastāvu un infrastruktūru).

Konkurētspējas priekšrocības
Ostas darbības organizēšanai ir iespējams izmantot jūras dabīgo dziļumu ( sākot no 20 m un vairāk).
Nav nepieciešamības izmantot brīvās piekrastes teritorijas ar trauslu ekosistēmu.
Zemākas celtniecības izmaksas sekojošo faktoru dēļ:
atvieglota iekļūšana ostā kuģiem ar lielu iegrimi;
kuģu dīkstāves laika sarukšana, lai veiktu pasažieru izsēdināšanu/iesēdināšanu vai kravu pārkraušanu;
izdevumu samazināšanās dēļ tā, ka nav nepieciešami loču pakalpojumi;
loģistikas pakalpojumu servisa uzlabošanās, veicot birstošo kravu pārvadājumus, atmetot tradicionālo shēmu: «ieguves vieta — ritošais sastāvs— kravas izkraušana krasta noliktavā — iekraušana no krasta noliktavas citā transporta līdzeklī — transportēšana līdz ostas muliņam (piestātnei) — pārkraušana balkera tilpnē» un izmantojot sekojošu - «ieguves vieta — Juņicka stīgu tehnoloģijas ritošais sastāvs — balkera tilpne»;
energoresursu un degvielas patēriņa samazināšanās pārkraušanas vajadzībām; izmaksu samazināšanās apkalpojošā personāla algošanai un darbinieku algu izmaksām; iekraušanas – izkraušanas darbu automatizācijas dēļ; ostas remont- un atjaunošanas darbu apjoma samazināšanās.

Ievērojama beramkravu kvalitātes uzlabošanās pārkraušanas skaita samazināšanās dēļ, kā rezultātā iespējams paaugstināt pārdošanas/realizācijas cenu.
Jūras ostas šelfā ekspluatācijas drošības līmeņa paaugstināšanās jebkādos laika apstākļos un jebkurā gadalaikā.


Parakstieties un esiet informēti par SkyWay Capital jaunumiem