+7 (495) 419-04-56

Pasūtīt atpakaļzvanu

Attīstības projekti

Juņicka stīgu tehnoloģijas attīstības projekti ir inovatīva monolīto būvju konstrukciju un to atsevišķu elementu celtniecība, kas balstās uz stīgu tehnoloģijām.

Attīstības projekti

Juņicka stīgu tehnoloģijas attīstības projekti ir inovatīva monolīto būvju konstrukciju un to atsevišķu elementu celtniecība, kas balstās uz stīgu tehnoloģijām:

 • autotransporta tilti;
 • dzelzceļa tilti;
 • gājēju tilti un viadukti;
 • augstceltnes, kurās izmanto vakumstikla elementus;
 • lidlauku skrejceļi.

Infrastruktūras klāstera izmantošanas jomas:

 • Vēl neapgūto piepilsētas teritoriju apbūvēšana un iedzīvotāju izmitināšana.
 • Pilsētas tipa apdzīvotu vietu izveidošana ar gājēju celiņiem tajās.
 • Brīvo - ērtu un komfortablu dzīvošanai, teritoriju apgūšana, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi - kalni, taigas masīvi, meži, džungļi, oāzes, jūru un okeānu šelfi, dabiski un mākslīgi veidotās salas u. c.
 • Klāsteru tipa apdzīvoto vietu savienošana ar pilsētām, kā arī – vienai ar otru, izmantojot Juņicka stīgu tehnoloģiju lielā augstumā izvietotās trases ar sekojošiem veidojumiem:
  • piepilsētām;
  • līnijveida pilsētām;
  • lielpilsētām, kas sastāv no līnijveida pilsētām un izvietotas šahveidā.

 


Pamatraksturojumi

 • Cilvēku pārsēšanās pasažieru kuģos.
 • Rūpniecisko kravu izkraušana no ritošā sastāva:
 • beztaras materiālus (šķembas, akmeņogles, smiltis, rūda u.c.) – sauso beramkravu moduļos;
 • naftu un naftas produktus – tankkuģos;
 • Konteinerus - konteineru pārvadātājos.

Konkurētspējas priekšrocības

 • Pilnīga drošība un augsts cilvēku dzīves komforta līmenis, kuru nodrošina sekojošie faktori:
  • Netiek izmantots ne auto-, ne kāds cits tradicionālais transports;
  • klāstera tipa pilsētu teritorijās iedzīvotāju pārvietošanās notiek ar velosipēdiem vai kājām;
  • rokas stiepiena attālumā izvietots tirdzniecības un izklaides centrs, kas savienots ar zemsliežu – iekārto Juņicka stīgu tehnoloģijas transporta trases pasažieru staciju;
  • nav satiksmes sastrēgumu, autotransporta radītā trokšņa un izplūdes gāzu;
  • nav virszemes un pazemes gājēju pāreju.
 • Pārējie lielpilsētas klāsteri sasniedzami 20—25 minūšu brauciena laikā ar Juņicka zemsliežu – iekārto stīgu transporta līdzekli.
 • Samazinātas klāstera tipa pilsētu būvniecības izmaksas sekojošo faktoru dēļ:
 • nav vajadzības ierīkot dārgus autotransporta ceļus un/vai pazemes metro līnijas;
  • pilsētas ēku un būvju stāvu skaita samazināšana;
  • samazinātas inženiertīklu izmaksas, kā arī energoapgādes sistēmu novienkāršošana.
 • Dzīves dārdzības samazināšanās klāsteru tipa pilsētās sekojošo faktoru dēļ:
  • inženier- un transporta infrastruktūras izmaksu samazināšanās;
  • zemes platību samazināšana zem ēkam un būvēm;
  • komunālo maksājumu pazemināšanās;
  • transporta loģistikas uzlabošanās.
 • Iedzīvotāju veselības un kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanās.

Vides draudzīgums (ekoloģiskums)

 • Dzīves vietas pārnešana no „betona džungļiem“ uz dabisku, tīru un dzīvošanai komfortablu vidi.
 • Tīrs gaiss bez autotransporta izplūdes gāzēm.
 • Zems enerģijas un resursu patēriņš inženierzinātņu un transporta infrastruktūrās.
 • Auglīgās augsnes un floras saglabāšana klāsteru zonās.
 • Dabīga gaisa ventilācija.
 • Klāstertipa apdzīvotu vietu ierīkošana saglabā:
  • apvidus reljefu;
  • virszemes- un gruntsūdeņu plūsmu;
  • dabīgo bioģeocenozi un bioloģisko sugu daudzveidību klāstera teritorijā un ārpus tās.

Uzticamība un drošība

 • Drošas dzīves vides un komfortablu un pieejamu mājokļu izveidošana.
 • Iespēja izveidot mazas klāsteru tipa pilsētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 • Klāsterveida pilsētu priekšrocības:
  • augsta noturība pret katastrofām, cilvēka radītām un dabas katastrofām, epidēmijām, sabotāžu, terorisma draudiem, bruņotiem konfliktiem un karu;
  • visai neliela atkarība no lielpilsētām savlaicīgas pirmās nepieciešamības preču, resursu un enerģijas piegādes jomās;
  • funkcionēšana pēc stabilas attīstības principa.
 • Klāstertipa apdzīvoto vietu pašpietiekamība – visai neliela atkarība no lielpilsētām un uzlabots komunikāciju veids vienai ar otru.
 • Lielpilsētas, kas izbūvētas pēc klāsteru principa, stratēģiski ir daudz drošākas, nekā esošās mono – metropoles, kurās lieli cilvēku pūļi atrodas noteiktā, ierobežotā dzīves telpā.

Parakstieties un esiet informēti par SkyWay Capital jaunumiem