+7 (495) 419-04-56

Pasūtīt atpakaļzvanu

Pilsētas virssliežu transports

SkyWay pilsētas virssliežu transports veic ātrgaitas kravu un pasažieru pārvadājumus otrajā (2.) līmenī, kas no mums jau zināmajiem, tradicionālajiem transporta veidiem atšķiras ar paaugstinātu drošības līmeni, pārvadājumu apjomu un vides draudzīgumu (ekoloģiju). SkyWay pilsētas gaisa stīgu ceļu transports – tā ir nākotne, jauna realitāte!

Pilsētas virssliežu transports

Pielietošanas joma

Ātrgaitas otrā līmeņa kravu un pasažieru pārvadājumi:

Pilsētu teritorijās;
starp tuvu esošām pilsētām;
starp pilsētām un lidostām;
starp pilsētām un to priekšpilsētām.

Pamatraksturojumi
Kustības ātrums – līdz 150 km/h.

Kustīgā sastāva iespējamais aizpildījums:
- līdz 100 pasažieriem;
- līdz 10 tonnām kravas.

Ceļa līniju slīpums - līdz 15 %, īpašos gadījumos – līdz 30 %.
Pārvaramais attālums – līdz 200 km.
Pilsētas pārvadājumu maksimālais skaits/apjoms vienā līnijā (maršrutā):
- līdz 25 000 pasažieru maksimumstundās;
- līdz 1 000 tonnām kravu diennaktī.
Ātrgaitas līnijas izmaksas – sākot no 1,5 mlj. USD/km (bez infrastruktūras izmaksām, pasažieru stacijām un ritošā sastāva). Zema ātrgaitas līnijas pašizmaksa. Tā ir divas (2) reizes zemāka salīdzinājumā ar pazemes metro pārvadāšanas pašizmaksu, trīs (3) reizes – ar tramvaju un piecas (5) reizes zemaka, ja salīdzinām ar viensliežu dzelzceļu.


Konkurētspējas priekšrocības

1. Kapitāla būvniecības izmaksu samazināšana sakarā ar sekojošiem faktoriem: samazinot zemes atsavināšanas platību šosejas un pilsētas infrastruktūras izveidošanas vajadzībām; nav tuneļu izbūves, ceļu klātnes, tiltu, daudzlīmeņu satiksmes mezglu, viaduktu, virszemes- un pazemes gājēju pāreju; - stīgu sliežu estakādes resursu ietilpības samazinājums, salīdzinot ar tradicionālajām pilsētas estakādēm ar nepārtrauktu sliežu klātn; iespēja izmantot vietās ar izteikti nelīdzenu reljefu, kur ir salīdzinoši nestabilas, vāju slodzi nesošas gruntis, tāpat arī skaudros klimatiskajos un ģeogrāfiskajos apstākļos.

2. Iekārtās stīgu transporta sistēmas ekspluatācijas izmaksu samazināšana sekojošu faktoru dēļ: elektroenerģijas un degvielas patēriņa samazināšana; izdevumu samazināšana saistībā ar apkalpojošā personāla nepieciešamību un darbinieku algu izmaksām; remont- un atjaunošanas darbu apjoma samazināšanās; nav nepieciešamības tīrīt ceļus no ledus un sniega ziemas periodā.

3. Pilsētas kravas un pasažieru pārvadājumu pašizmaksas samazināšanās 2 reizes.

4. Apmešanās iespējas jaunās teritorijās, un to saudzējoša apgūšana, kas ir īpaši aktuāli grūti pieejamās, bet cilvēku dzīvošanai komfortablās vietās — salās, jūras šelfos, kalnos u.c.

5. Pilsētas ātrgaitas transporta sistēmas drošības paaugstināšana, kas lieliski un bez aizķeršanās darbojas jebkādos laikapstākļos un jebkurā klimata zonā visa gada garumā.
Parakstieties un esiet informēti par SkyWay Capital jaunumiem