+7 (495) 419-04-56

Pasūtīt atpakaļzvanu

Pilsētas zemsliežu – iekārtais transports

Pilsētas zemsliežu – iekārtais transports ir inovatīvs transporta veids, kas dod iespēju realizēt ātrgaitas kravu un pasažieru pārvadājumus un būtiski samazina būvniecības kapitālās izmaksas.

Pilsētas zemsliežu – iekārtais transports

Pielietošanas joma

Šis inovatīvais transporta veids dod iespēju realizēt ātrgaitas kravu un pasažieru pārvadājumus:

pilsētas robežās un starp pilsētām; starp pilsētu un pilsētas lidostu(-ām); pār pilsētu šķērsojošajām upju gultnēm.

Pamatraksturojums
Ritošais sastāvs pilsētas robežās un aiz tām spēj pārvietoties ar ātrumu līdz 150 km/h.

Tam ir liela ietilpība:
pasažieru pārvadāšanā – aptuveni 100 cilvēku;
kravu un bagāžas pārvadāšanā – līdz 10 tonnām.

Zemsliežu – iekārtā transporta ceļa slīpums ir 15 % un 30 % - īpašos, atsevišķos gadījumos. Attālumi pārvadājumu veikšanai - līdz 200 km.

Ātrgaitas pārvadājumu apjoms pilsētas robežās vienā līnijā (maršrutā):
pasažieri – līdz 25 000 cilvēku maksimumstundās;
kravas – līdz 1 000 tonnām diennaktī.

Pilsētas ātrgaitas trases izmaksas, kas aprēķinātas, neiekļaujot pasažieru staciju, ritošā sastāva un ar to saistītās infrastruktūras izmaksas, ir - sākot no 1,5 mlj. ASV dolāru.

Ātrgaitas pārvadājumu pašizmaksa pilsētas vidē pazeminās:
par divām (2) reizēm – salīdzinājumā ar pazemes metro pārvadājumu pašizmaksu;
par trīs (3) reizēm, salīdzinot ar tramvaja pārvadājumu pašizmaksu;
par piecām (5) reizēm – salīdzinot ar viensliežu dzelzceļa pārvadājumu pašizmaksu.
Galvenās konkurentspējas priekšrocības.

Ievērojamā būvniecības kapitāla izmaksu samazināšana ir saistīta ar objektīviem faktoriem:

Samazinot zemes platību atsavināšanu trases ievilkšanas vajadzībām un infrastruktūras attīstībai; šīs transporta sistēmas funkcionēšanai nav nepieciešams ierīkot sliežu klātnes, tuneļus, tiltus, daudzlīmeņu satiksmes mezglus, virszemes un pazemes gājēju pārejas; tā ir būtiska un, protams, acīmredzama stīgu sliežu estakādes resursu ekonomija salīdzinājumā ar esošā pilsētas transporta estakādēm (ar vienlaidus klātni), ko tradicionāli izmanto pilsētās un aiz to robežām; nav nepieciešamības nostiprināt nesošo grunti, izlīdzināt īpaši nelīdzenu reljefu, nav jāņem vērā sarežģīti ģeogrāfiskie un/vai klimatiskie apstākļi.

Ekspluatācijas izmaksu samazināšanās ir saistīta ar sekojošo izdevumu ekonomiju: pirmkārt, ar enerģijas un degvielas patēriņa; otrkārt, ar apkalpojošā personālu un darbinieku algu izmaksām; treškārt, ar remonta un atjaunošanas, kā arī ceļu uzturēšanas darbu veikšanu un, ceturtkārt – ar ceļa struktūru attīrīšanu no apledojuma un sniega ziemas sezonā.

Nosacītā ekonomija, ņemot vērā iepriekš minētos faktorus, izraisa divkāršu ātrgaitas pilsētas pasažieru un kravas pārvadājumu pašizmaksas pazemināšanos. Parādās daudz jaunu iespēju saudzīgi, videi draudzīgi apzināt līdz šim grūti pieejamās, neatklātās zemes platības un apmesties uz dzīvi šajās attālajās vietās, piemēram, salās, kalnos, jūras un okēnu šelfos, pārvēršot tos komfortablās, cilvēkam un dabai draudzīgās dzīvesvietās.

Paaugstinās pasažieru un kravu pārvadājumu drošība sliktos laik- un nelabvēlīgos klimatiskajos apstākļos. Ir iespēja apvienot ceļu struktūru un balstus ar sakaru (optiskās šķiedras, vadu, mobilajām, radio releja), kā arī kabeļu un gaisvadu elektropārvades līnijām, proti - ceļu struktūra izmantojama arī elektropārvades un sakaru kabeļu izvietošanai.


Parakstieties un esiet informēti par SkyWay Capital jaunumiem