+7 (495) 419-04-56

Pasūtīt atpakaļzvanu

Zemsliežu – iekārtais kravas transports

Juņicka zemsliežu – iekārto - kravas transportu un balstus iespējams apvienot ar gaisa- un kabeļu elektropārvades, kā - vadu, optiskās šķiedras, radio releju un mobilajām sakaru līnijām.

Zemsliežu – iekārtais kravas transports

Pielietošanas jomas:

 • Birstošo rūpniecības kravu pārvadājumi – rūda, akmeņogles, šķembas, grants, smiltis, zemes augšslāņu derīgie izrakteņi u. c.
 • Šķidro kravu pārvadājumi – nafta un naftas produkti, bitumens, ķīmiskie produkti, sašķidrinātās gāzes, augstvērtīgs, dabā iegūts dzeramais ūdens u. c.
 • Viengabala kravu pārvadājumi – kok- un zāģmateriāli, velmējumi, konteineri u. c.
 • Speciālo kravu pārvadājumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi u. c.

Pamatraksturlielumi:
 • Kustības ātrums – līdz 50 км/h.
 • Ritošā sastāva kravas celtspēja – līdz 10 000 tonnām.
 • Ceļa slīpums - līdz 10 %, atsevišķos gadījumos – līdz 30 %.
 • Kravas pārvadājumu attālums – līdz 2 000 km.
 • Kravas pārvadājumu apjoms – līdz 250 mlj. tonnām gadā.
 • Kravas trases izmaksas, neņemot vērā ritošo sastāvu, iekraušanas- un izkraušanas terminālus un piesaistīto infrastruktūru, ir sākot no 1 mlj. USD/km.
 • Kravas trases izmaksas, neņemot vērā ritošo sastāvu, iekraušanas- un izkraušanas terminālus un piesaistīto infrastruktūru, ir sākot no 1 mlj. USD/km.

Кonkurētspējas priekšrocības
 • Būvniecības kapitālo izmaksu pazemināšanās iemesli:
  • ievērojami samazinās zemes izmantošana trases un tai piesaistītās infrastruktūras izveidošanai;
  • nav vajadzības ierīkot zemes uzbērumus, ierakumus, tuneļus, tiltus, viaduktus, daudzlīmeņu satiksmes mezglus un ūdens novades būves;
  • sarežģīts reljefs, zemas nestspējas gruntis un sarezģīti ģeografiski – klimatiskie apstākļi nesadārdzina gaisa ceļu būvniecību;
  • stīgu sliežu estakādes un tradicionālā transporta izmaksu ekonomija.
 • Ekspluatācijas izdevumu samazināšanās iemesli:
  • ievērojami mazāks izlietotās enerģijas un degvielas patēriņš;
  • apkalpojošā personāla un darbinieku algu izmaksu izdevumu samazināšanās;
  • automatizēta iekraušanas – izkraušanas darbu, tāpat arī pārvadājumu procesa vadība;
  • ceļu uzturēšanas, kā arī remont- un atjaunojošo darbu apjomu samazināšanās;
  • ziemas sezonā nav nepieciešamības attīrīt ceļu no apledojuma un sniega.
 • Rūpniecības kravu pārvadājumu pašizmaksas pazemināšanās par divām (2) un vairāk reizēm.
 • Saudzīgas un dabai draudzīgas jaunu teritoriju apzināšanas iespējas, lai nodrošinātu derīgo izrakteņu ieguves vietas grūti pieejamās teritorijās ar sarežģītu reljefu.
 • Kravas transporta sistēmas ekspluatācijas drošības uzlabošana jebkādos laika- un klimatiskajos apstākļos visa gada garumā.
 • Ir iespējama ceļa struktūras un balstu apvienošana ar gaisa un kabeļu elektropārvades un sakaru līnijām - vadu, optiskās šķiedras, radio releju, mobilajām.

Vides draudzīgums (ekoloģija)
 • Zems enerģijas un resursu patēriņš visās kravu transporta sistēmas cikla stadijās (projektēšana, būvniecība, ekspluatācija un demontāža).
 • Kravu trases estakāžu uzstādīšana neizmaina apvidus reljefu, bioģeocenozi un tai pieguļošās teritorijas bioloģisko daudzveidību.
 • Kravas stīgu sliežu ceļš neiznīcina auglīgo augsni un floru ap to.
 • Stīgu sliežu ceļi netraucē: virszemes- un gruntsūdeņu plūsmai, pārvietojoties cilvēkiem, māj- un savvaļas dzīvniekiem, lauksaimniecības, celtniecības un speciālās tehnikas darbam.

Uzticamība un drošība
 • Kravas ritošā sastāva „pret-noskriešanas no sliedēm“ drošības sistēma.
 • Desmitkārtīga transporta estakādes nesošo stīgu elementu drošības rezerve.
 • Izturība pret atkalu un apledojumu, sniega kupenām, miglu, putekļu un smilšu vētrām.
 • Uzticama un droša funkcionalitāte jebkādās ekstremālās gaisa temperatūrās.
 • Augsta noturības pakāpe pret vandālismu un terora aktiem.
 • Augsta noturības pakāpe pret dabas kataklizmām – pateicoties īpašam izpildījumam, taču minimālai sadārdzināšanai:
  • zemestrīces - ar magnitūdu līdz 10 ballēm pēc Rihtera;
  • plūdi – ūdens dziļums – līdz 10 m un vairāk;
  • orkāni – ar ātrumu līdz 250 km/h un vairāk;
  • cunami – ar viļņu augstumu līdz 20 m un vairāk.

Parakstieties un esiet informēti par SkyWay Capital jaunumiem