+7 (495) 419-04-56

Oddzwoń do mnie

Technologia

Na tej stronie są przedstawione technologie transportu strunowego, dzięki któremu można będzie pokonywać odległości międzykontynentalne. Technologie strunowe można wykorzystać do przewozu pasażerów i ładunków w obrębie miast i w rejonach górskich.

Technologia

Transport szybkościowy

Głównym zadaniem systemu transportu szybkościowego drugiego poziomu jest realizacja międzymiejskich, międzywojewódzkich i międzyregionalnych przewozów pasażerów oraz towarów w obrębie jednego kraju, a także realizacja połączeń transportowych pomiędzy państwami ulokowanymi na tym samym kontynencie lub międzykontynentalnych przewozów pasażerów i ładunków.

Więcej szczegółów


Miejski transport nadwieszany

Miejski transport nadwieszany SkyWay realizuje szybkościowe pozauliczne przewozy pasażerskie i towarowe, charakteryzujące się bezpieczeństwem, objętością przewozów i przyjaznością dla środowiska. Miejski transport nadwieszany SkyWay jest transportem przyszłości.
Szybkościowe pozauliczne przewozy pasażerów i ładunków są realizowane:
 • na obszarze miasta;
 • pomiędzy blisko położonymi miastami;
 • pomiędzy miastem a lotniskiem;
 • pomiędzy miastem a przedmieściem.

Miejski transport podwieszany

Miejski transport podwieszany jest innowacyjnym rodzajem transportu, dzięki któremu można realizować szybkościowe przewozy pasażerskie i towarowe, co prowadzi do obniżenia wydatków na budownictwo i remont obiektów. To jest możliwe dzięki: zmniejszeniu obszaru przydziału ziemi na budowę drogi i obiektów przydrożnych w obrębie miasta; brakowi tuneli, mostów, węzłów drogowych wielopoziomowych, wiaduktów, przejść dla pieszych podziemnych i naziemnych; mniejszemu zużyciu zasobów w porównaniu do zwykłych dróg miejskich; możliwości wykorzystania w miejscach z trudną topografią, niestabilnym gruntem, a także w trudnych warunkach klimatycznych.

Towarowy transport nadwieszany

Zapewnia znaczne zmniejszenie wydatków na budowę za rachunek:
 • zmniejszenia obszaru ziemi przydzielonej pod budowę drogi i infrastruktury;
 • likwidacji wałów i nasypów ziemi, kolein, tuneli, mostów, wiaduktów, wielopoziomowych węzłów drogowych i śluz wodnych;
 • tego, że topografia miejscowości, niska stabilność gruntu i trudne warunki geograficzne i klimatyczne nie powodują zdrożenia estakady szynowo-strunowej;
 • zmniejszenia zużycia zasobów w czasie eksploatacji estakady SkyWay w porównaniu do zwykłej estakady.

Więcej szczegółów


Towarowy transport podwieszany

Transport podwieszany znajduje zastosowanie w różnorodnych dziedzinach przemysłu. Pojazdy są w stanie realizować:
 • transport ładunków sypkich, np. rudy, węgla, kamieni łamanych, żwiru, piasku i in.;
 • transport ładunków ciekłych, np. ropy i produktów ropopochodnych, ropy bitumicznej, substancji chemicznych, gazów skroplonych, wysokojakościowej wody naturalnej i in.;
 • transport ładunków takich jak, np. drewna, wyrobów z drewna, stali, kontenerów i in.;
 • transport ładunków specjalnych, np. odpadów domowych i przemysłowych i in.

Więcej szczegółów


Port morski SkyWay

Port morski znajduje zastosowanie w czasie realizowania:
 • przesiadek osób z pojazdów na statki pasażerskie;
 • przeładunku ładunków przemysłowych z pojazdów na statki, np.:
 • masowych ładunków sypkich (żwir, węgiel, piasek, ruda i in.) - na masowce;
 • produktów ropopochodnych i ropy – na zbiornikowce;
 • kontenerów – na kontenerowce.

Więcej szczegółów


Projekty deweloperskie

Projekty deweloperskie STY są innowacyjnymi projektami całych konstrukcji budowlanych i ich poszczególnych obiektów z osobna, które opierają się na wykorzystaniu technologii strunowych:
 • mosty drogowe; mosty kolejowe;
 • mosty dla pieszych i wiadukty;
 • wieżowce z wykorzystaniem szyb próżniowych;
 • pasy startowe na lotniskach.

Więcej szczegółów


Subskrybuj, by na bieżąco śledzić aktualności SkyWay Capital