+7 (495) 419-04-56

Oddzwoń do mnie

Przyjazność dla środowiska

Korzystanie z RWS-technologii pozwoli ludziom zaoszczędzić ponad 300 miliardów ton paliwa. Spalając mniej paliwa, można będzie również zaoszczędzić 106 miliardów ton tlenu i uchronić warstwę atmosfery od emisji szkodliwych spalin.

Przyjazność dla środowiska

Gleba jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych, ponieważ jej żyzna warstwa nadaje się idealnie do uprawy roślin i sadzenia drzew, dzięki którym powietrze będzie nasycane tlenem. Żyzna warstwa gleby była tworzona przez naturę od wieków, ale ludzie tego nie doceniali i budowali sieci komunikacyjne, pokrywając asfaltem, betonem i torami kolejowymi miliony kilometrów.


Drogi i autostrady samochodowe, łączna powierzchnia których jest porównywalna do terytorium Japonii, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii razem wziętych, na zawsze pokryły glebę grubą warstwą asfaltu.

Negatywne skutki budowy dróg samochodowych i kolejowych.

Żyzna gleba, ofiarowana człowiekowi przez naturę, dzisiaj jest prawie całkowicie zniszczona. Zatrute zostały wszystkie grunty, znajdujące się w pobliżu tras. Szkodliwe substancje, wchodzące w skład spalin samochodowych, środków zapobiegających oblodzeniu i in., na zawsze zatruły glebę dookoła wszystkich obiektów transportowych.

Zagęszczanie nasypów dróg doprowadziło do zmiany kierunków przepływu wód gruntowych, co pociągnęło za sobą zakłócenie naturalnej równowagi – jedne miejsca cierpią na suszę, natomiast inne są zalewane wodą.

RSW-technologie to jest szansa na przywrócenie ekosystemu.


Korzystanie z RWS-technologii pozwoli ludziom zaoszczędzić ponad 300 miliardów ton paliwa. Spalając mniej paliwa, można będzie również zaoszczędzić 106 miliardów ton tlenu i uchronić warstwę atmosfery od emisji szkodliwych spalin. Także znacznie spadnie zapotrzebowanie na minerały, ponieważ już nie będzie potrzeby produkcji wyrobów metalowych i betonu na dużą skalę, jak to miało miejsce podczas budowy autostrad.

Jeden kilometr drogi kolejowej lub autostrady wraz z infrastrukturą przydrożną, „odbiera” u użytkowników ziemi uprawnej około 4 ha żyznej gleby. W przeciwieństwie do tego wystarczy wybudować tylko 25 mln dróg strunowych, wykorzystując RSW-technologie, aby chronić przed zniszczeniem rozległy obszar żyznej gleby, wartość którego wynosi około 100 trylionów dolarów.


Subskrybuj, by na bieżąco śledzić aktualności SkyWay Capital