+7 (495) 419-04-56

Oddzwoń do mnie

Kosmizm

Wśród oczekiwanych możliwości POP (Pojazd Ogólnoplanetarny) jest przewóz kilku milionów ton ładunków za jeden raz, natomiast za pomocą nowoczesnych rakiet kosmicznych można będzie zrealizować przewóz takiej samej ilości ładunków tylko za 60 tys.

Kosmizm

Jeśli prześledzić całą ścieżkę ewolucji człowieka od momentu jego pojawienia się, można zauważyć, że nawet pierwotni ludzie woleli technokratyczny model rozwoju, stale udoskonalając swoje prymitywne narzędzia pracy. Obecnie, w czasach postępu technicznego, wielu naukowców, widząc szkodliwe skutki wykorzystania niebezpiecznych technologii, rozmyśla na poważnie o możliwości ulokowania ich poza Ziemią.
Rozmieszczenie tych technologii w kosmosie sprawi, że staną się one całkowicie niegroźne dla flory, fauny i warstwy atmosfery, chroniącej naszą planetę przed szkodliwym promieniowaniem i pyłem kosmicznym. Większość z nas póki co nie rozumie, że granicę naszego miejsca zamieszkania nie kończą się progiem naszego domu lecz mają o wiele szersze horyzonty.


W naszym świecie wszystko jest nawzajem powiązane: dom, natura, biosfera Ziemi – i od procesów tam zachodzących zależy nie tylko nasze życie, lecz także życie przyszłych pokoleń. Korzystanie z przestrzeni kosmicznych do celów produkcyjnych jest silnym impulsem dla rozwoju nowoczesnych technologii, a także nadzieją na satysfakcjonujące życie naszych potomków. Poza tym, to ogromne dywidendy z punktu widzenia energii, ponieważ Słońce jest niewyczerpalnym źródłem darmowej energii. Za przemysłem kosmicznym przemawia też fakt, oznajmujący nam, że odpady z produkcji szkodliwych technologii, które na Ziemi wywierają szkodliwe działanie na człowieka i naturę, nie są niebezpieczne dla nikogo w kosmosie. Aktualnie branża rakietowa nie jest efektywna, gdyż przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej i tworzenia w niej dziur, które są przyczyną wielu szkód dla środowiska. POP (Pojazd Ogólnoplanetarny) jest najbardziej optymalnym sposobem dostarczania ładunków na orbitę okołoziemską. W czasie rozpoczęcia jakiejkolwiek produkcji, w pierwszej kolejności, koniczne jest przywiezienie ładunków, materiałów, sprzętu i personelu obsługującego. W jaki sposób można to dostarczyć do kosmosu? W 1977 roku wybitny rosyjski naukowiec i inżynier A. Yunitski wysunął pomysł stworzenia POP. Zasada działania tego globalnego systemu transportu opiera się na prawach fizyki. POP będzie wyglądać jak koło, które otacza Ziemię dookoła równika lub blisko niego, umieszczone na specjalnej estakadzie o wysokości od kilkudziesięciu do ponad stu metrów. Estakadę można pobudować jak nad lądem, tak i nad zbiornikami wody. Wśród oczekiwanych możliwości POP jest przewóz kilku milionów ton ładunków za jeden raz, natomiast za pomocą nowoczesnych rakiet kosmicznych można będzie zrealizować przewóz takiej samej ilości ładunków tylko za 60 tys. lat. Obliczenia ekonomiczne pokazują, że przewóz 1 kg ładunku będzie kosztował tylko 1 $. Jeszcze jedną zaletą, która wynika z możliwości wykorzystania POP w celu rozwoju przemysłu kosmicznego, jest to, że konstrukcja tych pojazdów nie wymaga zamontowania silników o dużej mocy i nie zużywają one dużo energii, ponieważ pracują dzięki wewnętrznym rezerwom. Nie mniej ważne jest to, że proces przewozu ładunków technicznie nie wpływa na środowisko w żaden sposób, co gwarantuje przyjazność dla środowiska i bezpieczeństwo zastosowania tego projektu.


Subskrybuj, by na bieżąco śledzić aktualności SkyWay Capital