+7 (495) 419-04-56

Oddzwoń do mnie

Oszczędność zasobów

Drogi transportowe SkyWay „drugiego poziomu” (znajdujące się nad ziemią) będą dla nas pomocne. Flora i fauna na naszej planecie pozostaną niezmienione. Dołącz do naszego projektu klikając w link.

Oszczędność zasobów

Znaczne zdrożenie surowców doprowadziło do wzrostu cen produktów konsumpcyjnych, towarów i usług. Na planecie odnotowano czterokrotny przyrost liczby ludności i dwudziestokrotny wzrost PKB. W rezultacie czego obecnie na surowce naturalne jest ogromny popyt, który wzrósł na 2000%, a wydobywanie nowych surowców stało się skomplikowane. Warto wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z główną zasadą ekonomii zdrożenie jednego z rodzajów surowców prowadzi do zdrożenia pozostałych surowców. W końcu może zabraknąć surowców dla lawinowo rosnącej liczby mieszkańców.

Wydaje się, że w tej sytuacji wybawić nas mogą jedynie zaawansowane technologie. Tylko dzięki nim uda nam się zaoszczędzić następujące rodzaje zasobów:
- żywieniowe;
- naturalne (np. surowce, minerały);
- przestrzenne;
- gospodarcze;
- finansowe.

Drogi transportowe SkyWay „drugiego poziomu” (znajdujące się nad ziemią) będą dla nas pomocne. Flora i fauna na naszej planecie pozostaną niezmienione. Akurat w tym celu został stworzony transport TRANSNET.


Plusy sieci TRANSNET:

1. Drogi SkyWay, położone w trudno dostępnych miejscach (np. oceany, tundra, bagna, góry, pustynie), pozwolą uzyskać dostęp do nowych zasobów, co może stać się deską ratunku dla gospodarki światowej.

2. Dostawa ładunków i przewóz pasażerów drogami SkyWay będą kilka razy bardziej opłacalne.

3. Rozwój szybkościowej struktury transportowej pozwoli zmniejszyć zużycie materiałów, np. na wybudowanie węzła drogowego potrzeba będzie mniej stali i metali nieżelaznych, gruntu, piasku i żelbetu. Nierozerwalne tory strunowe zwiększą nośność podpór, które są najbardziej obciążone. Umowne oszczędzanie materiałów budowlanych na sieci SkyWay o długości 25 km wynosi: 270 miliardów ton stali i 2,7 trylionów ton żelbetu.

Poza tym, zalety technologii budowy estakady SkyWay w porównaniu do zwykłych nasypów ziemi nie budzą wątpliwości. Dlatego też uda się obniżyć objętość robót ziemnych w ponad 100 razy, co pozwoli na zachowanie gleby i krajobrazu w obszarze budowlanym albo, przynajmniej, szkody będą nieznaczne. Można to wytłumaczyć w prosty sposób: w rezultacie budowy autostrad i układania torów kolejowych nasypy ziemne są dodatkowo zagęszczane. W konsekwencji droga staje się niczym tama wodna, blokująca przepływ wód podziemnych i powierzchniowych z jednej strony na drugą, co prowadzi do przesuszenia gleby lub odwrotnie do tworzenia bagien. Dochodzi do zakłócenia równowagi ekologicznej, do utrudnienia migracji zwierząt, co z czasem może doprowadzić do zmniejszenia liczby bądź nawet całkowitego wymarcia przedstawicieli flory i fauny.


Subskrybuj, by na bieżąco śledzić aktualności SkyWay Capital