+7 (495) 419-04-56

Oddzwoń do mnie

Port morski SkyWay

Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji portu morskiego na szelfie w każdą pogodę i w każdej porze roku jest jednym z głównych powodów, przemawiających na rzecz korzyści wynikających z zastosowania szybkościowego transportu SkyWay

Port morski SkyWay

Zakres zastosowania:

  • realizacja przesiadek osób na statki pasażerskie;
  • realizacja przeładunku ładunków przemysłowych z pojazdów na statki, np.
  • masowych ładunków sypkich (żwir, węgiel, piasek, ruda i in.) - na masowce;
  • produktów ropopochodnych i ropy – na zbiornikowce;
  • kontenerów – na kontenerowce.

Główne charakterystyki

Możliwość umieszczenia portu SkyWay na szelfie w otwartym morzu.
Głębokość wody morskiej w porcie – od 20 m.
Odległość portu od brzegu w obrębie wód terytorialnych i poza ich obszarem – od 1 km do 10 km i więcej.
Roczna ilość pasażerów tranzytowych – od 1 mln osób.
Roczna waga przeładowanych ładunków – do 250 mln ton.
Wartość budowy portu – od 10 mln USD (nie wliczając kosztów potrzebnych na budowę drogi dojazdowej, pojazdów, terminali załadunkowych i rozładunkowych, infrastruktury).

Zalety konkurencyjne
Możliwość budowy przystani na naturalnej głębokości morza (od 20 m i więcej).
Brak konieczności zajmowania drogich terenów wybrzeża z wrażliwym ekosystemem.
Obniżenie wydatków, związanych z realizacją budowy, z powodu braku:
linii brzegowej mola, która jest przystosowana do cumowania statków, a także do ochrony brzegu przed cięciem przez fale;
prac związanych z pogłębieniem dna, które są rutynowo przeprowadzane w celu pogłębienia akwenów morskich, żeby można było zamocować ciężkie statki towarowe;
sztucznych kanałów wodnych ułatwiających żeglugę w porcie.

Obniżenie wydatków na eksploatację za rachunek następujących czynników:
ułatwienie żeglugi statków towarowych o głębokim zanurzeniu; skrócenie czasu postoju statku w celu przesiadania pasażerów lub przeładunku ładunków; zmniejszenie wydatków, przeznaczonych na wsparcie marynarzy; ulepszenie logistyki transportu ładunków sypkich w wyniku zastąpienie tradycyjnego schematu „kopalnia złoża – załadunek ładunku do pojazdu – rozładunek ładunku do magazynu w porcie – załadunek ładunku do innego pojazdu - przewóz ładunku na pirs – przeładunek ładunku na masowiec” prostszym schematem „kopalnia złoża – załadunek do pojazdu STY – rozładunek ładunku na masowiec”; zmniejszenie zużycia energii i paliwa; zmniejszenie kosztów utrzymania personelu i wynagrodzenia dla nich; zautomatyzowanie prac, związanych z załadunkiem i rozładunkiem towaru; zmniejszenie ilości prac naprawczych.

Znaczne polepszenie jakości ładunków sypkich i wzrost ceny towarów za rachunek zmniejszenia ilości przeładunków.
Zwiększenie niezawodności i poziomu bezpieczeństwa eksploatacji portu morskiego, ulokowanego na szelfie, niezależnie od warunków pogodowych i pory roku.


Subskrybuj, by na bieżąco śledzić aktualności SkyWay Capital