+7 (495) 419-04-56

Oddzwoń do mnie

Projekty deweloperskie

Projekty deweloperskie STY są innowacyjnymi projektami całych konstrukcji budowlanych i ich poszczególnych obiektów z osobna, które opierają się na wykorzystaniu technologii strunowych.

Projekty deweloperskie

Projekty deweloperskie STY są innowacyjnymi projektami całych konstrukcji budowlanych i ich poszczególnych obiektów z osobna, które opierają się na wykorzystaniu technologii strunowych:

 • mosty drogowe;
 • mosty kolejowe;
 • mosty dla pieszych i wiadukty;
 • wieżowce z wykorzystaniem szyb próżniowych;
 • pasy startowe na lotniskach.

Zakres zastosowania klastera infrastrukturalnego:

 • Zabudowa i zasiedlenie wolnych terenów, znajdujących się w pobliżu miast;
 • Stworzenie wiosek z prawem miejskim, w obrębie których ludzie będą poruszać się pieszo.
 • Zasiedlenie komfortowych dla życia, ale jak do tej pory trudno dostępnych terenów, np. góry, dżungla, oazy, tajga, szelfy morskie, naturalne i sztucznie stworzone wyspy i in.
 • Połączenie za pośrednictwem tras STY wiosek klastrowych ze sobą oraz z miastami, tworząc:
  • przedmieścia;
  • miasta linearne;
  • metropolia, składające się z miast linearnych, rozmieszczonych na wzór szachownicy.

 


Główne charakterystyki

 • realizacja przesiadek osób z pojazdów na statki pasażerskie;
 • realizacja przeładunku ładunków przemysłowych z pojazdów na statki, np.:
 • masowych ładunków sypkich (żwir, węgiel, piasek, ruda i in.) - na masowce;
 • produktów ropopochodnych i ropy – na zbiornikowce;
 • kontenerów – na kontenerowce.

Zalety konkurencyjne

 • Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa i wysokiego komfortu dla ludzi, dzięki temu, że:
  • brak transportu drogowego i jakiegokolwiek transportu naziemnego;
  • w obrębie klastera – mieszkańcy poruszają się pieszo lub na rowerze;
  • centrum handlowo-rozrywkowego znajduje się o krok od stacji transportu podwieszanego STY;
  • brak korków, hałasu drogowego, emisji spalin samochodowych;
  • brak naziemnych i podziemnych przejść dla pieszych.
 • Dostępność pozostałych klasterów metropolii (dojazd w 20-25 min za pośrednictwem miejskiego transportu powieszanego STY).
 • Zmniejszenie wydatków na budowę miasteczek klastrowych za rachunek następujących czynników:
 • brak kosztownych dróg samochodowych i metra podziemnego;
  • zmniejszenie ilości pięter budynków;
  • tańsze sieci inżynierskie i ułatwiony system zasilania.
 • Zmniejszenie wydatków na życie w mieście klastrowym jest możliwe, dzięki:
  • tańszej infrastrukturze transportowej;
  • zmniejszenie powierzchni ziemi przeznaczonej na budowę;
  • zmniejszenie opłat za czynsz;
  • ulepszenie logistyki transportowej.
 • Poprawa zdrowia i podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Przyjazność dla środowiska

 • Zamieszkanie nie w „dżungli betonowej”, a w środowisku naturalnym.
 • Atmosfera nieskażona spalinami samochodowymi.
 • Nieznaczne zużycie zasobów i energii przez infrastrukturę transportową.
 • Zachowanie żyznej gleby i roślin na niej rosnących na terenach pobliskiego klastera.
 • Naturalna wentylacja.
 • Klaster nie narusza:
  • topografii terenu;
  • przepływu wód gruntowych i powierzchniowych;
  • naturalnego ekosystemu oraz różnorodność gatunków występujących na terenach pobliskich.

Niezawodność i bezpieczeństwo

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do wygodnego i niedrogiego mieszkania.
 • Pojawia się szansa na tworzenie niedużych miast-klasterów przystosowanych do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne.
 • Zalety miasta-klastera:
  • wytrzymałość w czasie klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i technogennych, epidemii, sabotażu, aktów terroryzmu, konfliktów zbrojnych i wojen;
  • nieznaczna zależność od terminowego dostarczenia podstawowych produktów, zasobów i energii;
  • funkcjonowanie na zasadzie zrównoważonego rozwoju.
 • Samowystarczalność miasteczek klastrowych – mniej uzależnionych od metropolii i o lepszej komunikacji z innymi miasteczkami z tego samego klastera.
 • Metropolia, zbudowane na zasadzie połączenia miasteczek klasterów, są mniej niebezpieczne dla ludzi stłoczonych na ograniczonej powierzchni w porównaniu do istniejących w tej chwili mono-metropolii.

Subskrybuj, by na bieżąco śledzić aktualności SkyWay Capital