+7 (495) 419-04-56

Oddzwoń do mnie

Miejski transport podwieszany

Miejski transport podwieszany jest innowacyjnym rodzajem transportu, dzięki któremu można realizować szybkościowe przewozy pasażerskie i towarowe, co prowadzi do obniżenia wydatków na budownictwo i remont obiektów.

Miejski transport podwieszany

Zakres zastosowania

Innowacyjny rodzaj transportu pozwala na realizację szybkościowych przewozów pasażerskich i towarowych:

na obszarze miasta i między miastami; pomiędzy miastem a lotniskiem; przez rzeki, płynące przez miasta.

Główne cechy
Pojazd może rozpędzić się do prędkości do 150 km/h w obrębie miasta i poza obszarem zabudowanym.

Charakteryzuje się dużą pojemnością pasażerką – około 100 osób i towarową – do 10 ton.

Pochylenie toru może wynosić 15% przy zwykłym wykorzystaniu i 30% - przy specjalnym. Odległość, na którą można wysyłać ładunki – nie mniej niż 200 km.

Pojemność pojazdów realizujących szybkościowe przewozy miejskie na jednej linii:
do 25 000 osób w godzinach szczytu;
do 1000 ton ładunków na dobę.

Koszt trasy szybkościowej w granicach miasta, obliczony bez uwzględnienia kosztów potrzebnych na budowę stacji pasażerskich, pojazdu szynowego i infrastruktury towarzyszącej, - od półtora mln USD/km.

Koszt transportu szybkościowego na linii szybkościowej w porównaniu do wartości przewozów, realizowanych za pośrednictwem metra – 2 razy mniejszy, tramwaju – 3 razy mniejszy, kolei jednoszynowej – 5 razy mniejszy.
Główne zalety konkurencyjne.

Obniżenie kosztów przeznaczonych na budowę estakad SkyWay jest możliwe dzięki:

Zmniejszeniu obszaru ziemi wykorzystywanego na budowę drogi i obiektów przydrożnych w obrębie miasta; brakowi tuneli, mostów, węzłów drogowych wielopoziomowych, wiaduktów, przejść dla pieszych podziemnych i naziemnych; mniejszemu zużyciu zasobów w porównaniu do zwykłych dróg miejskich; możliwości wykorzystania w miejscach z trudną topografią, niestabilnym gruntem, a także w trudnych warunkach klimatycznych.

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na eksploatację systemu zawieszenia za rachunek następujących czynników: zmniejszenie zużycia paliwa i energii elektrycznej; obniżenie zatrat związanych z personelem i wypłatą wynagrodzenia; zmniejszenie ilości prac remontowych; brak konieczności czyszczenia drogi od śniegu i lodu zimą.

Oszczędności, możliwe dzięki wymienionym powyżej czynnikom, prowadzą do dwukrotnego obniżenia kosztów szybkościowego transportu miejskiego. Pojawia się szansa na osiedlenie się na nowych ekologicznie czystych i trudno dostępnych, ale komfortowych dla zamieszkania przez ludzi terytoriach (np. wyspy, szelfy morskie, góry i in.).

Zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa systemu miejskiego transportu szybkościowego, służącego nam przez cały rok bez względu na warunki pogodowe i klimatyczne. Pojawia się możliwość połączenia konstrukcji drogowej i podpór z liniami komunikacyjnymi (światłowodowymi, elektrycznymi, telefonicznymi, radiowymi), a także z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i napowietrzanymi.


Subskrybuj, by na bieżąco śledzić aktualności SkyWay Capital