+7 (495) 419-04-56

Oddzwoń do mnie

Towarowy transport nadwieszany

Towarowy transport nadwieszany jest wykorzystywany do przewozu ładunków sypkich o dużej pojemności – do 100 mln ton rocznie, co odpowiada ilości przewozów towarowych po Trans-Siberian Railway (najbardziej obciążona droga kolejowa w Rosji), oraz jest przede wszystkim potrzebny na globalnym rynku metalurgicznym i węglowym.

Towarowy transport nadwieszany

Do wykorzystania na dużą skalę na całym świecie będzie służył wielofunkcyjny system transportu towarowego, stosowany do przewozu ładunków sypkich, który został stworzony na podstawie technologii strunowych Yuninskiego (STY). Konieczne jest aby w najbliższe 2-2,5 lata udało się otrzymać certyfikat i przedstawić potencjalnym klientom STY czwartej generacji.


 

Zakres zastosowania projektu:

  • górnictwo i przemysł metalurgiczny;
  • przemysł (transport rud, węgla, boksytu i in.);
  • branża budowlana (transport piasku budowlanego, kamienia łamanego, gruntu i in.)

 

Towarowy transport nadwieszany jest wykorzystywany do przewozu ładunków sypkich o dużej pojemności – do 100 mln ton rocznie, co odpowiada ilości przewozów towarowych po Trans-Siberian Railway (najbardziej obciążona droga kolejowa w Rosji), oraz jest przede wszystkim potrzebny na globalnym rynku metalurgicznym i węglowym. W celu certyfikacji tego projektu, potrzeba zbudować trasę testową o długości 1-2 km, stworzyć biuro projektowe (R&D Centrum), laboratorium certyfikowane dla uzyskania certyfikacji międzynarodowej, specjalnym sprzętem badawczym, włączając estakadę szynowo-strunową, pojazdy i infrastrukturę – automatyczne terminale załadunkowe i rozładunkowe, warsztat, systemy zaopatrzenia w energię, linie telekomunikacyjne, zautomatyzowaną kontrolę, zapewnienie bezpieczeństwa i in. Istnieje możliwość łączenia struktury drogowej, przeznaczonej dla towarowego transportu nadwieszanego (przewóz ładunków o pojemności do 100 mln ton rocznie) z rurociągami gazowymi i naftowymi, z liniami elektroenergetycznymi o wysokim i niskim napięciu, liniami telekomunikacyjnymi (np. światłowodowymi), z wiatrowo-słonecznymi stacjami energetycznymi. Dzięki temu można będzie zademonstrować potencjalnym klientom wielofunkcyjność systemu transportowego, który może mieć szersze zastosowanie, np. jak system komunikacji, za pomocą którego można będzie się dostać do bogatych w zasoby, ale w tej chwili trudno dostępnych, terytoriów.

Subskrybuj, by na bieżąco śledzić aktualności SkyWay Capital