+7 (495) 419-04-56

Oddzwoń do mnie

Towarowy transport podwieszany

Towarowy transport podwieszany Yunitskiego ma możliwość łączenia w całość struktury drogowej z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i napowietrzanymi i liniami telekomunikacyjnymi, np. światłowodowymi, elektrycznymi, telefonicznymi, radiowymi.

Towarowy transport podwieszany

Zakres zastosowania:

 • transport ładunków sypkich, np. rudy, węgla, kamieni łamanych, żwiru, piasku i in.;
 • transport ładunków ciekłych, np. ropy i produktów ropopochodnych, ropy bitumicznej, substancji chemicznych, gazów skroplonych, wysokojakościowej wody naturalnej i in.;
 • transport ładunków takich jak, np. drewna, wyrobów z drewna, stali, kontenerów i in.;
 • transport ładunków specjalnych, np. odpadów domowych i przemysłowych i in.

Główne cechy:
 • prędkość do 50 km/h;
 • nośność pojazdu do 10000 ton;
 • pochylenie toru może wynosić do 15% przy zwykłym wykorzystaniu i do 30% - przy specjalnym;
 • przewóz ładunków na odległość– nie mniej niż 200 km;
 • maksymalna waga ładunków – do 250 mln;
 • Koszt drogi towarowej, bez wliczania kosztów pojazdu, terminali załadunkowych i rozładunkowych oraz infrastruktury – od 1 mln USD/km;
 • Koszty transportu towarowego – 2 razy niższe aniżeli koszty przewozu ładunków drogą kolejową.

Zalety konkurencyjne
 • Zmniejszenie kosztów na budowę:
  • za rachunek zmniejszenia obszaru ziemi przydzielonej pod budowę drogi i infrastruktury;
  • za rachunek likwidacji wałów i nasypów ziemi, kolein, tuneli, mostów, wiaduktów, wielopoziomowych węzłów drogowych i śluz wodnych;
  • za rachunek tego, że topografia miejscowości, niska stabilność gruntu i trudne warunki geograficzne i klimatyczne nie powodują zdrożenia estakady szynowo-strunowej;
  • za rachunek zmniejszenia zużycia zasobów w czasie eksploatacji estakady SkyWay w porównaniu do zwykłej estakady.
 • Zmniejszenie wydatków związanych z eksploatacją:
  • za rachunek obniżenia zużycia energii i paliwa;
  • za rachunek zmniejszenia wydatków na personel i wynagrodzenie dla personelu;
  • za rachunek zautomatyzowania prac załadunkowo-rozładunkowych i procesu przewozu;
  • za rachunek zmniejszenia ilości prac naprawczych;
  • za rachunek braku konieczności czyszczenia drogi od śniegu i lodu w czasie zimy.
 • Obniżenie kosztów przewozów towarowych w dwa razy i więcej.
 • Pojawia się możliwość zasiedlenia nowych ekologicznie czystych terytoriów i wydobycie korzystnych złóż w trudno dostępnych miejscach.
 • Zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa systemu towarowego transportu podwieszanego, służącego nam przez cały rok bez względu na warunki pogodowe i klimatyczne.
 • Pojawia się możliwość połączenia konstrukcji drogowej i podpór z liniami komunikacyjnymi (światłowodowymi, elektrycznymi, telefonicznymi, radiowymi)

Przyjazność dla środowiska
 • Niska intensywność wykorzystania zasobów na każdym z etapów produkcji systemu transportu towarowego (projektowanie, budowa, eksploatacja i demontaż).
 • Estakada towarowa nie narusza topografii terenu, ekosystemu oraz różnorodności gatunków występujących na terenach pobliskich.
 • Droga nie psuje żyzność gleby i rośliny tam rosnące.
 • Droga nie utrudnia przepływ wód gruntowych i powierzchniowych; przemieszczanie się ludzi, zwierząt; pracy maszyn rolniczych i specjalnych.

Niezawodność i bezpieczeństwo
 • Transport towarowy jest wyposażony w system zapobiegający wykolejeniu się pojazdu.
 • Bardzo wysoki poziom wytrzymałości elementów strunowych estakady.
 • Odporność na oblodzenie, podmuchy wiatru, zaspy śniegu, mgłę i burze piaskowe.
 • Niezawodność pracy w jakichkolwiek ekstremalnych temperaturach.
 • Wysoka odporność na akty wandalizmu i terroryzmu.
 • Odporność na klęski żywiołowe – przy dodatkowych konfiguracjach i minimalnemu zdrożeniu:
  • trzęsienie ziemi – do 10 punktów w skali Richtera;
  • powódź i wylanie rzeki – przy głębokości wody do 10 m i więcej;
  • huragan – z prędkością wiatru do 250 km/h i więcej;
  • tsunami – przy wysokości fali do 20 m i więcej.

Subskrybuj, by na bieżąco śledzić aktualności SkyWay Capital