+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Diskont a riziková odmena

Diskont a riziková odmena

Čo je rizikový projekt, diskont a riziková odmena?

SkyWay je v tejto chvíli rizikovým vedecko-technickým projektom, t. j. predpokladá určité riziká spojené s realizáciou inovačnej myšlienky na aplikačnej úrovni, keď pre rozvoj ekonomiky je nutné prepojiť vedu s výrobným procesom.

História projektu však ukázala, že typické body úrazu rizikových projektov už nie sú aktuálne pre SkyWay a sú úspešne prekonané. Technologické riziká zo strany samotnej technológie sú úplne eliminované, administratívne riziká sú minimalizované vďaka vytvoreniu spoločnosti Strunové technológie, a. s. v hlavnom meste Bieloruska, Minsku. Tam bieloruská vláda poskytla pre výstavbu skúšobného polygónu pozemok, na ktorom sa aktívne stavia. Ku dnešnému dňu navštívilo územie EkoTechnoParku množstvo delegácií, ktoré zastupovali rôzne krajiny a kontinenty, pozostávajúce z predstaviteľov vedeckých kruhov, sveta dopravy, zo zástupcov miestnych úradov tej najvyššej úrovne. Bol vykonaný veľký počet prezentácií technológie SkyWay a taktiež sa viedli rokovania ohľadom jej praktickej realizácie.

To znamená, že jediný rizikový faktor, ktorý stále platí pre tento projekt, je financovanie. Od kvality jeho zabezpečenia závisí, či bude technológia SkyWay realizovaná.

Kupujúc podiely SKY WAY, pozerajte vždy na diskont - nie je to nič iné, ako naša riziková prémia za podstúpené riziko. Čím vyššie je riziko, tým vyšší aj diskont akcií. Ešte pred začiatkom výstavby a dokonca ešte pred vyhľadaním miesta pre výstavbu ЕkoTechnoParku, keď existovala iba myšlienka, ktorá nebola premietnutá do vedecko-konštruktérskej spoločnosti, riziko vkladu financií do strunovej dopravy je sa rentuje vyšším diskontom pre jeho účastníkov (vysokou ziskovosťou). Na daný moment sa so znížením rizík znížili aj hranice diskontu, avšak ziskovosť projektu je ešte stále atraktívna pre premyslené investície. Ak vkladáte prostriedky do projektu teraz, tak môžete ešte stihnúť získať maximálnu rizikovú prémiu z Vašich prostriedkov v projekte.

Po výstavbe EkoTechnoParku budú diskonty výrazne znížené, až do 1:1, pretože už nebude žiadne riziko z účasti v projekte SKY WAY. Preto „priekopníci“, ktorí prišli do projektu na začiatku, získajú najväčšiu rizikovú odmenu, ale nerizikoví investori už len najmenšiu.

V priebehu vývoja SkyWay sa počet akcií, ktoré sa dali kúpiť, dajme tomu za 200 USD, znížil z 200.000 na 13.000. Po jednoduchom výpočte vidíme, že východiskový diskont tvoril 1:1000, a teraz je 1:65. Neskôr môže diskont klesnúť na 1:10, Váš prospech je konkrétne v rôznych etapách očividný.

SkyWay sa aktívne vyvíja. Čoskoro sa spolu so znížením rizika uskutoční aj ďalšie plánované zníženie diskontu cca o 1/10 oproti terajšiemu v závislosti od zvoleného balíka. Pripojte sa k projektu a nenechajte si ujsť príležitosť investovať svoje peniaze výhodne! Ak sa zdôveríte SkyWay už dnes, môžete rátať s vyššou rizikovou odmenou.


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital