+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Diskont a riziková odmena

Diskont a riziková odmena

Čo je rizikový projekt, diskont a riziková odmena?

SkyWay je v tejto chvíli rizikovým vedecko-technickým projektom, t. j. predpokladá určité riziká spojené s realizáciou inovačnej myšlienky na aplikačnej úrovni, keď pre rozvoj ekonomiky je nutné prepojiť vedu s výrobným procesom.

História projektu však ukázala, že typické body úrazu rizikových projektov už nie sú aktuálne pre SkyWay a sú úspešne prekonané. Technologické riziká zo strany samotnej technológie sú úplne eliminované, administratívne riziká sú minimalizované vďaka vytvoreniu spoločnosti Strunové technológie, a. s. v hlavnom meste Bieloruska, Minsku. Tam bieloruská vláda poskytla pre výstavbu skúšobného polygónu pozemok, na ktorom sa aktívne stavia. Čoskoro bude EkoTechnoPark sprístupnený pre návštevy a oboznámenie sa so strunovou dopravou.

To znamená, že jediný rizikový faktor, ktorý stále platí pre tento projekt, je financovanie. Od kvality jeho zabezpečenia závisí, či bude technológia SkyWay realizovaná.

Keď si kupujete akcie SkyWay, všímate si diskont (zľavu) – práve toto je vaša riziková odmena za podstúpené riziko. Čím vyššie je riziko, tým vyšší aj diskont akcií. Ešte pred začiatkom výstavby a dokonca ešte pred vyhľadaním miesta pre výstavbu ЕkoTechnoParku, keď existovala iba myšlienka, ktorá nebola premietnutá do vedecko-konštruktérskej spoločnosti, bolo riziko investovania do strunovej dopravy vyššie, preto sa vyrovnávalo vyšším diskontom pre akcionárov (vyššou ziskovosťou akcií). Momentálne sa riziká znížili, preto sa mierne znížili aj medze diskontu, avšak ziskovosť akcií stále zostáva veľmi atraktívna pre premyslené investovanie. Ak vložíte do projektu prostriedky už teraz, ešte stihnete získať maximálnu rizikovú odmenu z vlastných investícií.

Po dokončení výstavby EkoTechnoParku budú diskonty výrazne znížené, pretože už nebude takmer žiadne riziko investovania do SkyWay a nájde sa veľa záujemcov o rozvoj tejto inovácie. Preto „priekopníci“, ktorí prišli do projektu na začiatku, získajú najväčšiu rizikovú odmenu, ale nerizikoví investori už len najmenšiu.

V priebehu vývoja SkyWay sa počet akcií, ktoré sa dali kúpiť, dajme tomu za 200 USD, znížil z 40.000 na 25.000. Po jednoduchom výpočte vidíme, že východiskový diskont tvoril 1:1500, a teraz je 1:125. Neskôr môže diskont klesnúť na 1:25, potom výhodnosť investovania najmä v počiatočnej fáze bude očividne nižšia.

SkyWay sa aktívne vyvíja. Čoskoro sa spolu so znížením rizika uskutoční aj ďalšie plánované zníženie diskontu cca o 1/10 oproti terajšiemu v závislosti od zvoleného balíka. Pridajte sa k projektu a nepremrhajte šancu investovať výhodne! Ak sa zdôveríte SkyWay už dnes, môžete rátať s vyššou rizikovou odmenou.


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital