+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Vývojové etapy

Na tejto stránke nájdete informácie o vývojových etapách obchodnej skupiny SkyWay ako aj o smerovaní vývoja spoločnosti v dohľadnej budúcnosti.

Vývojové etapy

1. etapa

Január – apríl 2014

Prevod 1.500.000.000 akcií (nominálna hodnota v librách, pre etapy 1–4) so zľavou v rozsahu od 1:250 do 1:1500.

Vykonávané práce:

1.1. Ďalšie formovanie medzinárodnej štruktúry spoločnosti. Vytvorenie zastupiteľstiev a pobočiek spoločnosti v rôznych krajinách.
1.2. Započítanie investícií investorom RSW programu za predchádzajúce obdobie (1977 – 2013).
1.3. Vypracovanie programu postupnej realizácie RSW technológie 4. generácie s výstavbou skúšobných úsekov nákladného, mestského a vysokorýchlostného RSW systému, ich certifikáciou a vstupom na svetové trhy v priebehu najbližších troch rokov.

Náklady na túto etapu tvoria 1 až 500 000 libier (prenájom priestorov, vytvorenie pracovných miest, reklamná produkcia a formovanie mechanizmov spolupráce s investormi a akcionármi pod záštitou britského práva).


2. etapa

Apríl – august 2014

Prevod 2.000.000.000 akcií so zľavou od 1:200 do 1:1000.

Vykonávané práce:

2.1. Založenie špeciálnej projektovo-technologickej kancelárie so skúšobnou výrobou (ŠPTK so SV). Nábor konštruktérov tvoriacich jadro kancelárie – 25 odborníkov plus pomocný personál, zabezpečenie pre nich kompletne vybaveného pracoviska s príslušným softvérom.
2.2. Prenájom kancelárskych priestorov, nákup zariadení, inžinierskych, projektových a konštruktérskych licenčných programov pre organizovanie projektovo-konštruktérskych prác na nákladnom, mestskom a vysokorýchlostnom RSW systéme: príslušných strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry “druhej úrovne”, vrátane automatizovaných riadiacich systémov.
2.3. Začiatok spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov pre vytvorenie skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne s tromi skúšobnými úsekmi RSW systémov 4. generácie: nákladná, mestská a vysokorýchlostná doprava, vrátane skúšobnej výroby, estakádových štruktúr, vozidiel a infraštruktúry “druhej úrovne” (zastávky, stanice, nákladné terminály, výhybky, riadiaci system, atď.).
2.4. Začiatok práce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných RSW systémov s cieľom uzavretia zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.
2.5.Výber, právne vybavenie a nákup pozemku pre výstavbu skúšobno-priemyselnej základne spoločnosti s tromi skúšobnými úsekmi RSW systémov – nákladným (dĺžka 1 km), mestským (3 km) a vysokorýchlostným (30 km) celkovou rozlohou 25 – 30 ha.

Náklady na 2. etapu – 2.500.000,- libier (prenájom priestorov, vytvorenie ďalších pracovných miest konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločností, vybavenie predobjednávok na estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, vybavenie pozemku a iné).


3. etapa

August 2014 – február 2015

Prevod 3.000.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:175 do 1:750.

Vykonávané práce:

3.1. Pokračovanie prác na projektovej dokumentácii pre nákladnú, mestskú a vysokorýchlostnú dopravu SW – systémy 4. generácie. Rozširovanie projektovej kancelárie do 50 konštruktérov s príslušným zvýšením počtu pomocného personálu.
3.2. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov pre vytvorenie skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne s tromi skúšobnými úsekmi RSW systémov 4. generácie: nákladná, mestská a vysokorýchlostná doprava, vrátane skúšobnej výroby, estakádových štruktúr, vozidiel a infraštruktúry “druhej úrovne” (zastávky, stanice, nákladné terminály, výhybky, riadiaci system, atď.).
3.3. Začiatok projektových a stavebno-montážnych prác na skúšobno-priemyselnej základni spoločnosti.
3.4. Pokračovanie práce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných RSW systémov s cieľom uzavretia zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.

Náklady na 3. etapu – 3.000.000,- libier (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, vybavenie predobjednávok, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej základni a testovacích úsekoch SW systémov atď.).


4. etapa

Február – august 2015

Prevod 4.000.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:150 do 1:500.

Vykonávané práce:

4.1. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov pre vytvorenie skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne s tromi skúšobnými úsekmi RSW systémov (nákladná, mestská a vysokorýchlostná doprava, vrátane skúšobnej výroby, estakádových štruktúr, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne» (zastávky, stanice, nákladné terminály, výhybky, riadiaci system, atď.).
4.2. Pokračovanie prác na projektovej dokumentácii na ďalšie skúšobné úseky štvrtej generácie – nákladnej a vysokorýchlostnej – «na kľúč»: príslušná strunová koľajnicová estakáda, vozidlá a infraštruktúra, vrátane riadiaceho systému. Rozšírenie ŠPTK so SV na 75 konštruktérov s príslušným zvýšením počtu pomocného personálu.
4.3.Začiatok prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne».
4.4. Pokračovanie prác na skúšobno-priemyselnej základni (návrh základne: budovy, stavby, inžinierske siete atď., začiatok stavebno-montážnych prác). Stavebno-montážne práce na vytvorení skúšobných úsekov RSW systémov.
4.5. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných RSW systémov s cieľom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.

Náklady na 4. etapu – 4.000.000,- libier (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, marketing, vybavenie predobjednávok na dopravné estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej základni a testovacích úsekoch SW systémov atď.).


5. etapa (Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited)

August – december 2015

Prevod 5.000.000.000 akcií (tu a ďalej sa nominálna hodnota akcií v holdingu uvádza v USD) so zľavou v rozsahu od 1:200 do 1:640.

Vykonávané práce:

5.1. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov na vytvorenie skúšobno-priemyselnej základne s tromi skúšobnými úsekmi SW systémov (nákladná, mestská a vysokorýchlostná doprava, vrátane skúšobnej výroby, estakádovej štruktúry, kolesových vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne» – zastávky, stanice, nákladné terminály, výhybky, automatizovaný bezpečnostný systém, system riadenia, zásobovania energiou a komunikácie, iné).
5.2. Pokračovanie prác na projektovej dokumentácii na skúšobné komplexy SkyWay 4. generácie – nákladnej, mestskej a vysokorýchlostnej – «na kľúč»: príslušná strunová koľajnicová estakáda, jazdná súprava a infraštruktúra, vrátane automatizovaného bezpečnostného systému, systému riadenia, zásobovania energiou a komunikácie atď. Rozšírenie spoločnosti Strunové technológie, a. s. do 100 konštruktérov s príslušným zvýšením počtu pomocného personálu.
5.3. Pokračovanie prác na skúšobno-priemyselnej základni (návrh základne: budovy, stavby, inžinierske siete, atď.). Nadobudnutie pozemku v obci Mariina Gorka Minskej oblasti (Bielorusko), kde bude vytvorená skúšobno-priemyselná základňa SkyWay. Začiatok stavebno-montážnych prác na vytvorení testovacích komplexov SW systémov a ich infraštruktúry v EkoTechnoParku (Mariina Gorka).
5.4. Výber pozemku pre získanie dodatočnej plochy s cieľom založenia výroby Junibus podľa programu SkyWay – výroba súčiastok, uzlov, oceľových konštrukcií, zariadení a agregátov pre vozidlá, strunovú koľajnicovú estakádu a infraštruktúru, vrátane automatizovaného bezpečnostného systému, systému riadenia, zásobovania energiou a komunikácie.
5.5. Pokračovanie prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne».
5.6. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných RSW systémov s cieľom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.

Náklady na 5. etapu – 7.000.000,- USD (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, vybavenie predobjednávok na dopravné estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na testovacích úsekoch SW systémov, atď.).


6. etapa

December 2015 – máj 2016

Prevod 6.000.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:150 do 1:500.

Vykonávané práce:

6.1. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov pre vytvorenie skúšobno-priemyselnej základne s tromi skúšobnými úsekmi SW systémov 4. generácie (nákladná, mestská a vysokorýchlostná doprava, vrátane skúšobnej výroby, dopravných estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne» – zastávky, stanice, nákladné terminály, výhybky, automatizovaný bezpečnostný systém, system riadenia, zásobovania energiou a komunikácie, iné).
6.2. Pokračovanie prác na projektovej dokumentácii na skúšobné úseky štvrtej generácie – nákladnej, mestskej a vysokorýchlostnej – «na kľúč»: príslušná strunová koľajnicová estakáda, vozidlá a infraštruktúra, vrátane automatizovaného bezpečnostného systému, systému riadenia, zásobovania energiou a komunikácie, iné. Rozšírenie spoločnosti Strunové technológie, a. s., do 125 konštruktérov s príslušným zvýšením počtu pomocného personálu.
6.3. Pokračovanie prác na skúšobno-priemyselnej základni EkoTechnoPark (návrh základne, budovy, stavby, inžinierske siete, atď.). Pokračovanie stavebných a montážnych prác na vytvorení skúšobných úsekov SW systémov.
6.4. Začiatok prác na založení výroby Junibus podľa programu SkyWay (v prenajatých priestoroch) – výroba súčiastok, uzlov, oceľových konštrukcií, zariadení a agregátov pre vozidlá, strunovej koľajnicovej estakády a infraštruktúry, vrátane motorov, kolies, automatizovaného bezpečnostného systému a automatizovaných systémov riadenia, zásobovania energiou a komunikácie.
6.5. Pokračovanie prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne».
6.6. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných RSW systémov s cieľom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.

Náklady na 6. etapu – 9.000.000,- USD (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, vybavenie predobjednávok na estakády, jazdné súpravy a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na testovacích úsekoch SW systémov v EkoTechnoParku v Mariinej Gorke a na výrobe Junibus, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce, iné).


7. etapa

Apríl – júl 2016

Prevod 7.000.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:150 do 1:400.

Vykonanie prác:

7.1. Kompletizácia pracovnej dokumentácie na skúšobný komplex nákladného systému SkyWay 4. generácie na zásade «dva v jednom» – zhora preprava tovaru, zdola závesné unitraky a unikary na prepravu nákladov a cestujúcich. Technické údaje nákladného komplexu: dĺžka úseku (jedna trať) cca 1.100 m; konštrukčná kapacita 10 mil. ton ročne (sypké náklady; je to najžiadanejšia kapacita na trhu, tvorí 2/3 všetkých získaných predobjednávok; v budúcnosti je reálne modernizovať komplex tak, aby sa jeho kapacita zvýšila na 100 mil. ton ročne aj viac); nakladací nákladný terminál s nakládkou za chodu (bez zastavenia jazdnej súpravy); vykladací nákladný terminál s vykládkou za chodu (bez zastavenia jazdnej súpravy); automatizované systémy: bezpečnostný, riadiaci, zásobovania energiou a komunikácie.

Orientačná hodnota pracovnej dokumentácie na nákladný SW komplex (pre prípad predaja samotnej dokumentácie na svetovom trhu bez výstavby skúšobného úseku) tvorí 200 miliónov USD.

7.2. Pokračovanie práce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov za účelom vytvorenia skúšobno-priemyselnej základne s tromi skúšobnými úsekmi SW systémov (nákladného, mestského a vysokorýchlostného, vrátane skúšobnej výroby, dopravných estakád, jazdných súprav a infraštruktúry «druhej úrovne» – stanice, zastávky, nákladné terminály, výhybky, automatizovaný bezpečnostný systém, systém riadenia, zásobovania energiou, komunikácie a iné).
7.3. Pokračovanie práce na projektovej dokumentácii ku skúšobným úsekom 4. generácie – mestskému a vysokorýchlostnému – «na kľúč»: príslušné strunové koľajnicové estakády, jazdné súpravy a infraštruktúra, vrátane bezpečnostného systému a systémov riadenia, zásobovania energiou a komunikácie. Rozširovanie spoločnosti Strunové technológie, a. s. na 125 konštruktérov s príslušným nárastom počtu pomocného personálu.
7.4. Vyčlenenie nákladnej vetvy SW technológií do samostatnej štruktúrnej zložky a presun tohto konštruktérskeho potenciálu (cca 30 konštruktérov plus pomocný personál) na zdokonaľovanie 4. generácie prepravy sypkých nákladov, na vývoj ďalších smerov nákladnej dopravy (preprava tekutín, kusového a zvláštneho nákladu), na vývoj ďalších modelov nákladných a osobno-nákladných koľajových vozidiel – Junitrakov a Junikarov, ako aj na vývoj ďalšej generácie nákladných SW technológií.
7.5. Pokračovanie prác na skúšobno-priemyselnej (Mariina Gorka) a výrobnej základni – návrhy báz, budovy, stavby, dielne, inžinierske siete atď. Pokračovanie stavebných a montážnych prác na vytvorenie skúšobných komplexov SkyWay, infraštruktúry a výrobných priestorov.
7.6. Pokračovanie prác na vývoji vedeckých, skúšobných, technologických a prevádzkových nástrojov požadovaných pre skúšanie, výrobu, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladných, mestských a vysokorýchlostných SW systémov, vrátane strunových koľajnicových estakád, jazdných súprav a infraštruktúry «druhej úrovne».
7.7. Pokračovanie prác s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných SW systémov pre uzavretie zmlúv o budúcej zmluve a zabezpečenie predobjednávok a zálohových platieb v rámci týchto zmlúv.

Náklady na 7. etapu tvoria 15.000.000,- USD (nájom priestorov, vytvorenie ďalších pracovných miest pre konštruktérov, vývojárov atď., vrátane licenčného softvéru, výplat konštruktérom, pomocnému personálu a manažmentu spoločností, spracovanie predobjednávok na estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na skúšobných komplexoch SW systémov, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce a iné).


8. etapa

Október 2016

Prevod 7.500.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:125 do 1:300.

Vykonanie prác:

8.1. Kompletizácia pracovnej dokumentácie k mestskému skúšobnému komplexu SW technológie 4. generácie. Technické údaje mestského komplexu: celková dĺžka dvoch skúšobných úsekov (návesného a závesného so strunovými koľajnicami a strunovým stožiarom) tvorí 2.550 m na jednej línii; konštrukčná rýchlosť jazdy do 120 km/h; konštrukčná prepravná kapacita do 25.000 osôb/h; automatizovaný bezpečnostný system, system riadenia, zásobovania energiou a komunikácie; maximálny predpokladaný sklon trate 15% (na úseku s mierne previslou koľajnicou).

Orientačná hodnota pracovnej dokumentácie na mestský SW komplex (v prípade predaja dokumentácie na svetovom trhu bez výstavby skúšobných úsekov) tvorí 500 miliónov USD.

8.2. Vyčlenenie mestského segmentu SW technológií a presun tohto konštruktérskeho potenciálu (cca 50 konštruktérov plus pomocný personál) na: zdokonaľovanie 4. generácie mestskej dopravy; vývoj ďalších smerov prepravy osôb a nákladov (mesto – letisko, mesto – mesto a iné); vývoj nových modelov mestských návesných a závesných Junibusov a Junikarov; vývoj ďalšej generácie mestských, vývojových a infraštruktúrnych SW technológií, vrátane inteligentného oplotenia, dostupného bývania, líniových miest, úrodnej pôdy pre ne atď.
8.3. Pokračovanie prác na projektovej dokumentácii na posledný testovací complex – výsokorýchlostný – «na kľúč»: príslušná strunová koľajnicová estakáda, jazdná súprava a infraštruktúra, vrátane automatizovaného bezpečnostného systému, systému riadenia, zásobovania energiou a komunikácie. Rozširovanie spoločnosti Strunové technológie, a. s. do 175 konštruktérov s príslušným zvýšením počtu pomocného personálu.
8.4. Pokračovanie prác na vytvorení skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne holdingu SkyWay a vykonanie stavebných a montážnych prác. Pokračovanie stavebných a montážnych prác na vytvorenie testovacích komplexov nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému.
8.5. Pokračovanie prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infrarštruktúry «druhej úrovne».
8.6. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných SW systémov za účelom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.

Náklady na 8. etapu – 20.000.000,- USD (prenájom priestorov, vytvorenie ďalších pracovných miest konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty konštruktérom, pomocnému personálu a manažmentu spoločností, vybavenie predobjednávok na estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na testovacích úsekoch SW systémov, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce, iné).


9. etapa

September – december 2016

Prevod 7.000.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:100 do 1:225.

Vykonávané práce:

9.1. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov pre vytvorenie skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne, EkoTechnoPark a Junibus, s tromi skúšobnými úsekmi SW systémov (nákladná, mestská a vysokorýchlostná doprava, vrátane skúšobnej výroby, dopravných estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne» – zastávky, stanice, nákladné terminály, výhybky, automatizovaný bezpečnostný systém, system riadenia, zásobovania energiou a komunikácie, iné).
9.2. Dokončenie výstavby, skúšok a certifikácie testovacieho komplexu ľahkého mestského SW system – založenie predajne SW technológií na prepravu cestujúcich a nákladov v rámci mesta.
Mestský SkyWay complex bude vytvorený na zásade «sedem v jednom»:
1) preprava cestujúcich na spôsob mikrobusu alebo predĺženej električky;
2) preprava kusového nákladu na spôsob kontajneru;
3) líniová obsluha komplexu na spôsob špeciálnej dopravy;
4) preprava tekutých nákladov na spôsob cisterny;
5) preprava tekutých nákladov na spôsob produktovodu;
6) prenos elektrickej energie cez distribučnú sústavu «zašitú» do vnútra trate;
7) prenos údajov cez komunikácie «zašité» do vnútra trate.

Charakteristiky ľahkého mestského kompexu: celková dĺžka dvoch skúšobných úsekov (návesného a závesného) 2 550 m na jednej koľaji; konštrukčná rýchlosť do 150 km/h; konštrukčná prepravná kapacita do 25.000 osôb/h; automatizovaný bezpečnostný systém, system riadenia, zásobovania energiou a komunikácie; maximálny prípustný sklon trate do 30%.


9.3. Predvedenie funkčnosti inovačného mestského dopravného komplexu desiatkam potenciálnych objednávateľov z «predpripraveného» svetového trhu. Uzavretie zmlúv na účelové projekty SkyWay mestských trás s objednávateľmi zo všetkých kontinentov v celkovej výške najmenej 5 mld. USD. Získanie v priebehu ďalších troch mesiacov zálohových platieb (5%) v celkovej výške najmenej 250 miliónov USD, čo znamená, že sa mestský skúšobný komplex ľahkej SkyWay dopravy v hodnote cca 25 mil. USD vyplatí už v prvých mesiacoch predvedenia a prinesie 1 000% zisk.
9.4. Pokračovanie prác na projektovej dokumentácii na ďalšie skúšobné úseky štvrtej generácie – nákladnej a vysokorýchlostnej – «na kľúč»: príslušná strunová koľajnicová estakáda, vozidlá a infraštruktúra, vrátane automatizovaného bezpečnostného systému, systému riadenia, zásobovania energiou a komunikácie.

Rozširovanie spoločnosti Strunové technológie, a. s., do 200 konštruktérov s príslušným zvýšením počtu pomocného personálu.

9.5. Pokračovanie prác na vytvorení skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne holdingu SkyWay (nielen v Bielorusku, ale aj v iných krajinách) a vykonanie príslušných stavebných a montážnych prác. Pokračovanie stavebných a montážnych prác na vytvorení testovacích komplexov a výrobných plôch spoločnosti SkyWay v EkoTechnoParku v Mariinej Gorke.

9.6. Pokračovanie prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne».

9.7. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných RSW systémov s cieľom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.

Náklady na 9. etapu — 25.000.000,- USD (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, vybavenie predobjednávok na dopravné estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na testovacích úsekoch SW systémov, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce, iné).


10. etapa

November 2016 – február 2017

Prevod 5.000.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:75 do 1:175.

Vykonávané práce:

10.1. Kompletizácia pracovnej dokumentácie k vysokorýchlostnému medzimestskému skúšobnému komplexu. Charakteristiky vysokorýchlostného komplexu: dĺžka skúšobného úseku 16 km (z čoho 1 km je totožný s dvojkoľajnicovým mestským úsekom, ktorý prechádza cez EkoTechnoPark, a 15 km je mimo územia EkoTechnoParku); konštrukčná rýchlosť do 450 km/h (aby sa dosiahla konštrukčná rýchlosť 500 km/h, musí byť dĺžka skúšobného úseku predlžená do 20–25 km); prepravná kapacita do 250.000 osôb/deň; automatizovaný bezpečnostný systém, systém riadenia, zásobovania energiou a komunikácie; maximálny konštrukčný sklon trate do 15%.

Orientačná hodnota pracovnej dokumentácie na vysokorýchlostný SW komplex (v prípade predaja dokumentácie na svetovom trhu bez výstavby skúšobného komplexu) tvorí 1 miliardu USD.

10.2. Vyčlenenie vysokorýchlostného smeru SW technológií a presun zodpovedajúceho konštruktérskeho potenciálu (cca 80 konštruktérov plus pomocný personál) na zdokonaľovanie 4. generácie vysokorýchlostnej dopravy, na vývoj ďalších smerov vysokorýchlostnej prepravy osôb a nákladov (prekonanie morských plôch, vysokorýchlostný pohyb v tuneloch, vrátane vákuového, atď.), na vývoj nových modelov vysokorýchlostných Junibusov, napr. rodinných a individuálnych, ako aj vývoj ďalšej generácie medzimestských vysokorýchlostných SW technológií.
10.3. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov pre vytvorenie skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne s tromi skúšobnými úsekmi SW systémov (nákladná, mestská a vysokorýchlostná doprava, vrátane skúšobnej výroby, dopravných estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne» – zastávky, stanice, nákladné terminály, výhybky, automatizované systémy riadenia, atď.).
10.4. Pokračovanie prác na zdokonalení projektovej dokumentácie na vysokorýchlostný skúšobný úsek «na kľúč»: príslušná strunová koľajnicová estakáda, vozidlá a infraštruktúra, vrátane systémov automatizovaného riadenia, zásobovania energiou a komunikácie. Rozšírenie spoločnosti Strunové technológie, a. s., do 225 konštruktérov s príslušným zvýšením počtu pomocného personálu.
10.5. Pokračovanie prác na vytvorení skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne – EkoTechnoPark a Junibus, vykonanie potrebných stavebno-montážnych prác. Pokračovanie stavebno-montážnych prác v EkoTechnoParku pre vytvorenie skúšobných komplexov nákladnej, mestskej a vysokorýchlostnej SW technológie.
10.6. Pokračovanie prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne».
10.7. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných RSW systémov s cieľom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.

Náklady na 10. etapu — 25.000.000,- USD (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, vybavenie predobjednávok na dopravné estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na testovacích úsekoch SW systémov, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce, iné).


11. etapa

Január – apríl 2017

Prevod 4.000.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:50 do 1:125.

Vykonávané práce:

11.1. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov pre vytvorenie skúšobno-priemyselnej (EkoTechnoPark) a výrobnej (Junibus) základne holdingu s tromi skúšobnými úsekmi SW systému (nákladná, mestská a vysokorýchlostná doprava, vrátane skúšobnej výroby, dopravných estakád (dvojkoľajnicových a jednokoľajnicových), jazdných súprav (návesných a závesných) a infraštruktúry «druhej úrovne» – zastávky, stanice, nákladné terminály, výhybky, automatizovaný bezpečnostný systém, system riadenia, zásobovania energiou a komunikácie, iné).
11.2. Pokračovanie prác na vytvorení skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne holdingu SkyWay (nielen v Bielorusku, ale aj v iných krajinách) a vykonanie príslušných stavebno-montážnych prác. Pokračovanie stavebných a montážnych prác pre vytvorenie testovacích komplexov nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému v EkoTechnoParku.
11.3. Pokračovanie prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne».
11.4. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných RSW systémov s cieľom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.

Náklady na 11. etapu – 25.000.000,- USD (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, vybavenie objednávok na dopravné estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na testovacích úsekoch SW systémov, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce, iné).


12. etapa

Marec – júl 2017

Prevod 3.000.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:40 do 1:80.

Vykonávané práce:

12.1. Dokončenie výstavby, skúšok a certifikácie skúšobného komplexu nákladného SW systému; vytvorenie predajného salónu nákladnej SW technológie na prepravu priemyselných sypkých nákladov.
Nákladný komplex SkyWay bude vytvorený na zásade «osem v jednom»:
1) preprava sypkých nákladov na spôsob produktovodu;
2) preprava tekutých nákladov na spôsob cisterny;
3) preprava tekutých nákladov na spôsob produktovodu;
4) preprava kusového nákladu na spôsob kontajneru;
5) preprava cestujúcich (pracovníkov, robotníkov, obsluhy atď.) na spôsob mikrobusu;
6) líniová obsluha komplexu na spôsob špeciálnej dopravy;
7) prenos elektrickej energie prostredníctvom distribučnej sústavy «zašitej» do vnútra trate;
8) prenos údajov prostredníctvom komunikácií «zašitých» do vnútra trate.

Charakteristiky nákladného komplexu: dĺžka skúšobného úseku 1 100 m na jednej koľaji; konštrukčná prepravná kapacita 10 mil. ton ročne (hlavný účel – preprava sypkých nákladov; v perspektíve sa tento úsek dá modifikovať, aby sa kapacita zvýšila na 100 mil. ton ročne a viac); nakladací terminál s nakládkou za pochodu (bez zastavenia vozidla); vykladací terminál s vykládkou za pochodu (bez zastavenia vozidla); systém autopilot s kompletne automatickým riadením; maximálny konštrukčný sklon trate do 30%.

12.2. Predvedenie funkčného nákladného komplexu novej generácie desiatkom potenciálnych objednávateľov s «predpripraveného» svetového trhu. Uzavretie zmlúv na účelové projekty nákladných tratí na prepravu priemyselných sypkých nákladov (rudy, uhlie, sypké stavebniny, atď.) s objednávateľmi zo všetkých kontinentov v celkovej výške najmenej 5 mld. USD. Získanie zálohových platieb (5%) v celkovej výške najmenej 250 mil. USD v priebehu ďalších 3 mesiacov, čo znamená, že nákladný skúšobný komplex SkyWay v hodnote cca 50 mil. USD sa vyplatí už počas prvého mesiaca predvádzania a prinesie príjem vo výške 500%.
12.3. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov pre dotvorenie skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne s dvomi ďalšími skúšobnými úsekmi SW systémov (mestský a vysokorýchlostný, vrátane skúšobnej výroby, dopravných estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne» – zastávky, stanice, depá, výhybky, automatizovaný bezpečnostný systém, system riadenia, zásobovania energiou a komunikácie, iné).
12.4. Pokračovanie prác na vytvorení skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne holdingu SkyWay (nielen v Bielorusku, ale aj v iných krajinách) a vykonanie príslušných stavebných a montážnych prác. Pokračovanie stavebných a montážnych prác v EkoTechnoParku pre vytvorenie skúšobného komplexu vysokorýchlostného SW systému.
12.5. Pokračovanie prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne».
12.6. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a medzimestských RSW systémov s cieľom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.
12.7. Vytvorenie a začiatok práce špecializovanej projektovej spoločnosti holdingu pre navrhovanie účelových projektov nákladných tratí postavených na základe SW technológií na všetkých kontinentoch. Práca projektovej spoločnosti sa financuje z vlastných zdrojov – zo zálohových platieb získaných od objednávateľov účelových projektov.

Náklady na 12. etapu – 25.000.000,- USD (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, vybavenie predobjednávok na dopravné estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na testovacích úsekoch SW systémov, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce, iné).


13. etapa

Jún – september 2017

Prevod 2.000.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:30 do 1:60.

Vykonávané práce:

13.1. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov pre dokončenie výstavby skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne s nedokončeným skúšobným úsekom SW systému (vysokorýchlostný úsek, vrátane skúšobnej výroby, dopravných estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne» – zastávky, stanice, nákladné terminály, výhybky, automatizované systémy riadenia, atď.).
13.2. Pokračovanie prác na vytvorení skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne holdingu SkyWay (nielen v Bielorusku, ale aj v iných krajinách) a vykonanie príslušných stavebno-montážnych prác. Pokračovanie stavebných a montážnych prác v EkoTechnoParku pre vytvorenie testovacieho komplexu vysokorýchlostného SW systému.
13.3. Pokračovanie prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne».
13.4. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných RSW systémov s cieľom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.

Náklady na 13. etapu – 25.000.000 USD (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, vybavenie predobjednávok na dopravné estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a testovacích komplexoch RSW systémov, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce, iné).


14. etapa

August – november 2017

Prevod 1.500.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:25 do 1:50.

Vykonávané práce:

14.1. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi a dodávateľmi zariadení, súčiastok, uzlov a agregátov pre vytvorenie skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne s tromi skúšobnými úsekmi SW systémov (nákladná, mestská a vysokorýchlostná doprava, vrátane skúšobnej výroby, dopravných estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne» – zastávky, stanice, nákladné terminály, výhybky, automatizovaný bezpečnostný systém, system riadenia, zásobovania energiou a komunikácie, iné).
14.2. Pokračovanie prác na dokončení skúšobno-priemyselnej (EkoTechnoPark) a výrobnej základne holdingu a vykonanie príslušných stavebno-montážnych prác. Pokračovanie stavebných a montážnych prác v EkoTechnoParku na vytvorení posledného nedokončeného skúšobného komplexu – vysokorýchlostného SW systému.
14.3. Pokračovanie prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne».
14.4. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných RSW systémov s cieľom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.

Náklady na 14. etapu – 25.000.000,- USD (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, vybavenie predobjednávok na dopravné estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na testovacích úsekoch SW systémov, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce, iné).


15. etapa

Október – december 2017

Prevod 1.500.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:20 do 1:40.

Vykonávané práce:

15.1. Dokončenie výstavby, skúšok a certifikácie skúšobného komplexu vysokorýchlostnej medzimestskej a medzinárodnej SkyWay dopravy; vytvorenie predajného salónu SW technológie pre vysokorýchlostnú (do 500 km/h) prepravu cestujúcich a nákladov medzi mestami, regiónmi, krajinami a kontinentami. Vysokorýchlostný komplex SkyWay je vytvorený na zásade «sedem v jednom»:
1) preprava cestujúcich «predĺženým vlakom», mikrobusom, rodinným Junibusom alebo individuálnym Junibusom;
2) preprava kusového nákladu na spôsob kontajneru;
3) líniová obsluha komplexu na spôsob špecializovanej dopravy;
4) preprava tekutých nákladov na spôsob cisterny;
5) preprava tekutých nákladov na spôsob produktovodu;
6) prenos elektrickej energie prostredníctvom distribučnej sústavy «zašitej» do vnútra trate;
7) prenos údajov prostredníctvom komunikácií «zašitých» do vnútra trate.

Charakteristiky vysokorýchlostného komplexu: dĺžka skúšobného úseku 16 km; konštrukčná rýchlosť do 450 km/h; konštrukčná prepravná kapacita do 250 000 osôb/deň; automatizované systémy: bezpečnostný, riadenia, zásobovania energiou a komunikácie; maximálny konštrukčný sklon trate do 15%.

15.2 Predvedenie funkčného vysokorýchlostného medzimestského inovačného dopravného komplexu desiatkom potenciálnych objednávateľov s «predpripraveného» svetového trhu. Uzavretie zmlúv na účelové projekty vysokorýchlostných medzimestských a medzinárodných tratí s objednávateľmi zo všetkých kontinentov v celkovej výške najmenej 10 mld. USD. Získanie počas ďalších troch mesiacov zálohových platieb (5%) v celkovej výške najmenej 500 mil. USD. To znamená, že vysokorýchlostný skúšobný komplex SkyWay v hodnote cca 100 mil. USD sa vyplatí už počas prvého mesiaca predvedenia a prinesie príjem vo výške 500%.

15.3. Založenie a začiatok práce špecializovanej projektovej spoločnosti holdingu pre vývoj účelových projektov mestských a vysokorýchlostných medzimestských a medzinárodných tratí vybudovaných na základe SW technológií na všetkých kontinentoch. Práca projektovej spoločnosti sa financuje z vlastných zdrojov – zo zálohových platieb získaných od objednávateľov účelových projektov.
15.4. Vstup holdingu SkyWay na trhy s cennými papiermi a IPO (verejná ponuka akcií) v r. 2018. Produkcia zisku a vlastné financovanie rozvoja bez zapojenia akciového kapitálu. Získanie akcionármi dividend z akcií. Možnosť predaja akcionármi ich akcií za trhové ceny, ktoré sú blízke k nominálnej hodnote akcie.

Ďalej sa akciový kapitál z trhu nepoužíva a holding SkyWay sa plne financuje z vlastných zdrojov vďaka objednávkam na účelové projekty nákladných, mestských a medzimestských vysokorýchlostných SW systémov, ako aj rozvojových a infraštruktúrnych projektov na všetkých kontinentoch a vo všetkých krajinách, v ktorých bude holding v tom čase zastúpený.

Náklady na 15. etapu – 25.000.000,- USD (prenájom priestorov, vytvorenie dodatočných pracovných miest pre konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty pre konštruktérov, pomocný personál a manažment spoločnosti, vybavenie objednávok na estakády, jazdné súpravy a infraštruktúra, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na testovacích úsekoch SW systémov pre ich dotiahnutie a zdokonalenie, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce, iné).


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital