+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Aktuálna vývojová etapa

V aktuálnej etape vývoja spoločnosti vynakladáme maximálne úsilie na prilákanie prostriedkov do výstavby skúšobných úsekov SkyWay.

Aktuálna vývojová etapa

8. etapa

Október 2016


Prevod 7.500.000.000 akcií so zľavou v rozsahu od 1:125 do 1:300.

Vykonávané práce:

8.1. Kompletizácia pracovnej dokumentácie k mestskému skúšobnému komplexu SW technológie 4. generácie. Technické údaje mestského komplexu: celková dĺžka dvoch skúšobných úsekov (návesného a závesného so strunovými koľajnicami a strunovým stožiarom) tvorí 2.550 m na jednej línii; konštrukčná rýchlosť jazdy do 120 km/h; konštrukčná prepravná kapacita do 25.000 osôb/h; automatizovaný bezpečnostný system, system riadenia, zásobovania energiou a komunikácie; maximálny predpokladaný sklon trate 15% (na úseku s mierne previslou koľajnicou).

Orientačná hodnota pracovnej dokumentácie na mestský SW komplex (v prípade predaja dokumentácie na svetovom trhu bez výstavby skúšobných úsekov) tvorí 500 miliónov USD.

8.2. Vyčlenenie mestského segmentu SW technológií a presun tohto konštruktérskeho potenciálu (cca 50 konštruktérov plus pomocný personál) na: zdokonaľovanie 4. generácie mestskej dopravy; vývoj ďalších smerov prepravy osôb a nákladov (mesto – letisko, mesto – mesto a iné); vývoj nových modelov mestských návesných a závesných Junibusov a Junikarov; vývoj ďalšej generácie mestských, vývojových a infraštruktúrnych SW technológií, vrátane inteligentného oplotenia, dostupného bývania, líniových miest, úrodnej pôdy pre ne atď.
8.3. Pokračovanie prác na projektovej dokumentácii na posledný testovací complex – výsokorýchlostný – «na kľúč»: príslušná strunová koľajnicová estakáda, jazdná súprava a infraštruktúra, vrátane automatizovaného bezpečnostného systému, systému riadenia, zásobovania energiou a komunikácie. Rozširovanie spoločnosti Strunové technológie, a. s. do 175 konštruktérov s príslušným zvýšením počtu pomocného personálu.
8.4. Pokračovanie prác na vytvorení skúšobno-priemyselnej a výrobnej základne holdingu SkyWay a vykonanie stavebných a montážnych prác. Pokračovanie stavebných a montážnych prác na vytvorenie testovacích komplexov nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému.
8.5. Pokračovanie prác na vytvorení vedeckého, skúšobného, technologického a prevádzkového vybavenia a zariadení nevyhnutných pre výrobné dotiahnutie, certifikáciu, výstavbu a prevádzku nákladného, mestského a vysokorýchlostného SW systému, vrátane strunových koľajnicových estakád, vozidiel a infraštruktúry «druhej úrovne».
8.6. Pokračovanie spolupráce s objednávateľmi z celého sveta v rámci účelových projektov nákladných, mestských a vysokorýchlostných medzinárodných SW systémov za účelom podpísania zmlúv o budúcej zmluve a získania predobjednávok a zálohových platieb k týmto predobjednávkam.Náklady na 8. etapu – 20.000.000,- USD (prenájom priestorov, vytvorenie ďalších pracovných miest konštruktérov, projektantov, dizajnérov atď. s licenčným softvérom, výplaty konštruktérom, pomocnému personálu a manažmentu spoločností, vybavenie predobjednávok na estakády, vozidlá a infraštruktúru, zálohové platby, marketing, projektové a stavebno-montážne práce na skúšobno-priemyselnej a výrobnej základni a na testovacích úsekoch SW systémov, vedeckovýskumné a skúšobno-konštruktérske práce, iné).


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital