+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Zúčastniť sa v projekte

Ak vložíte do novej dopravnej technológie aj keď neveľké prostriedky, môžete zväčšiť svoj blahobyt.

Zúčastniť sa v projekte

Čo je SkyWay?

SkyWay je nadzemný dopravný systém, v ktorom sa jazdná súprava pohybuje po špeciálnych závesných koľajách natiahnutých medzi stožiarmi. Rýchlosť koľajových vozidiel môže dosahovať 500 km/h, ich pohyb je riadený automaticky.


Prečo svet potrebuje SkyWay?

1. Ekologická technológia.
4. Možnosť sa dostať kdekoľvek, aj na ťažko prístupné miesta.
2. Niekoľko desaťnásobne menej prostriedkov na výstavbu ako pri iných druhoch dopravy.
5. Vysoká úroveň bezpečnosti.
3. Nízke cestovné.
6. Najvyššia rýchlosť v pozemnej doprave (do 500 km/h).

Prečo sa zúčasniť projektu SKY WAY?

1. Výhodný vklad financií. Získavate podiely spoločnosti so zľavou do stovák ráz z ich potencionálnej nominálnej hodnoty, čo teoreticky znamená mnohonásobné zvýšenie ziskovosti z týchto vkladov.
3. Duševné vlastníctvo. Môžete sa stať spoluvlastníkom príjmov z realizácie technológie SKY WAY, ktorá je ohodnotená nezávislými odborníkmi na 400 867 433 000 USD.
2. Celoživotné dividendy.  Môžete získavať zisk z každej zrealizovanej predobjednávky alebo adresného projektu po celom svete, ktorý sa bude zhodovať s počtom získaných podielov spoločnosti.
4. Podiely vo svetovej dopravnej korporácii.  Môžete sa stať majiteľom časti novej najväčšej dopravnej korporácie úmerne získaným podielom SKY WAY.

Prečo Vás privádzame do projektu?

V priebehu 36 rokov bolo podniknutých niekoľko pokusov získať na financovanie projektu strunovej dopravy SkyWay 1-2 strategických partnerov, žiadny sa nevydaril.
V roku 2011 bola založená spoločnosť SkyWay pre uvedenie technológie strunovej dopravy SkyWay na svetový trh prostredníctvom mikrofinancovania (crowd investingu).
Dokonca aj malé vklady z veľkého počtu účastníkov sú efektívnym krokom ku spoločnému úspechu.
Vzájomná výhoda crowd investingu: spoločnosť SkyWay dostane príležitosť uviesť revolučné inovatívne technológie na svetový trh, nakoľko Účastníci projektu sa stanú spolumajiteľmi týchto technológií a po ich vstupe na svetový trh budú získavať dividendy zo zisku spoločnosti z obrovského počtu adresných projektov po celom svete.

1. Investovanie prostriedkov
Financovanie jednotlivých vývojových etáp obchodnej skupiny SkyWay

2. Výstavba EkoTechnoParku
Výstavba predvádzacieho (testovacieho) úseku a certifikácia dopravy

3. Zisk
Zisk z realizácie projektov. Vyplatenie dividend

4. Vybavenie predobjednávok
Realizácia projektov podľa predbežných dohôd a podľa adresných objednávok


Skutočné príbehy o investovaní

V roku 2012 spoločnosť Oculus Rift zriadila na internete priestor pre crowdfunding s názvom Kickstarter, kde ponúkala okuliare virtuálnej reality. Vyzbierala 2 mil. USD iba za prísľub poskytnúť každému investorovi hotový výrobok. O 18 mesiacov neskôr, Facebook odkúpil spoločnosť Oculus za 2 miliardy USD.

V roku 1976 Steve Jobs, Steve Wozniak a Ron Wayne založili Apple Corporation. Dva týždne po založení spoločnosti Ron Wayne začal pochybovať o jej úspešnosti a predal svojich 10% akcií za 800 USD. Teraz tieto akcie majú hodnotu viac ako 50 miliárd USD.

V roku 1998, čo je relatívne nedávno, David Cheriton investoval 100.000 USD do spoločnosti Google – jednoducho povedané, vystavil šek na dvoch chlapcov, ruského emigranta Sergeja Brina a na Larryho Pagea. Momentálne stojí podiel Davida Cheritona v Googli miliardu USD.


Čo treba urobiť, aby sa technológia predala?

Na predaj technológie SkyWay treba vybudovať skúšobné úseky trate pre nákladnú, mestskú a vysokorýchlostnú dopravu, na ktorých sa uskutoční certifikácia, čím sa zabezpečí získanie zákaziek na realizáciu účelových projektov po celom svete.

Očakávané ukončenie: Júl 2018
Momentálny diskont na realizáciu je v rozsahu od 1:17 do 1:80
Počet akcií v desiatom etape je 3 000 000 000


Už existujúce predobjednávky
Viac ako 100 firiem prejavilo záujem o SkyWay technológie, čakajú na certifikáciu. Tisíce infraštruktúrnych projektov po celom svete čakajú na ich praktické uplatnenie v záujme miliárd ľudí.

Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital